"Yarının İşletmesi Kooperatif" dağıtılmaya başlanacak...

"Yarının İşletmesi Kooperatif" dağıtılmaya başlanacak...

2017-06-23 10:06:04
2527 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Yarının İşletmesi Kooperatif" dağıtılmaya başlanacak...

 

 

 

Milli Birlik Danışmanı Prof. Hüseyin Polat'ın yazdığı "Yarının İşletmesi Kooperatif" kitabının baskısı tamamlanmış olup Ramazan Bayramından sonra Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Eğitim Tesisi fonuna katkıda bulunan birliklerimize ve kooperatiflerimize gönderilmeye başlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

Bu kitapta neler anlatılıyor?

 

 

1.  Kooperatifçiliğin temel değerleri ve bu değerlerden yola çıkılarak yeniden düzenlenen kooperatifin tanımı ile kooperatif ilkeleri aslında neleri içeriyor? Genel olarak  birer cümle ile açıklanan ilkeler yarının işletmesi olarak kabul edilen kooperatiflerin işletme kuralları olarak nasıl anlaşılmalı? Kitap, ICA’nın bir araya getirdiği uzmanlar grubunun her ilkeyle ilgili olarak yaptığı ayrıntılı ve geniş kapsamlı yorumun ve verilen örneklerin önemli bölümlerini içeriyor. Bu yorumlar arasında;

 

kooperatiflerin birliklerden ayrılmalarının neden sınırlandırılabileceğinden,

*  çok büyük kooperatiflerde bir ortak-bir oy kuralının nasıl yorumlandığına,

*  farklı ortak gruplarının (multi-stakeholder) kooperatiflerinin nasıl yönetileceklerine,

*  değişik kooperatif türlerinde gözlenen farklı yönetişim modellerine,

*  kooperatif sermaye yapısının nasıl yorumlanması gerektiğine ve risturnun farklı uygulamalarının değerlendirilmesine,

*  kooperatif şirketlerinin durumlarına,

*  özerklik ve bağımsızlık korunurken, devletle ilişkilerin nasıl geliştirileceğine ve “yatırımcı ortak”ların durumunun nasıl ele alınacağına,

*  kooperatif eğitiminin kapsamı ile gençlerin kooperatiflere nasıl bağlanacağına,

*  kooperatiflerarası işbirliğinin küresel düzeyde bugünkü durumu ve gelecekte nasıl evrileceğine, ve

*  ‘toplum yararını gözetme’ ilkesinin neleri kapsadığına ya da kapsayacağına kadar pek çok konuda ilkelerin nasıl yorumlanacaklarına ilişkin farklı görüşler yer alıyor.

 

 

2.  Son 20 yılda uluslararası düzeyde kooperatiflerle ilgili yasal, yapısal ve politika alanlarında nasıl gelişmeler yaşandı? Özellikle Birleşmiş Milletlerin kooperatiflerle ilgili kılavuzu (2001) ve ILO’nun 193 sayılı Tavsiye Kararı’nın (2002) küresel ve ulusal düzeylerde etkileri ne odu? ICA’nın Kooperatif Onyılı strateji belgesi neleri içeriyor?

 

3.  Kooperatiflerin özellikle yönetişim/yönetim ve sermaye/finansman konularında uluslararası düzeyde yapılan bilimsel tartışmalar ve sonuçları nelerdir?

 

4.  Kooperatif ekonomisinin boyutunun nasıl ölçülebileceği

 

5.  En yaygın kooperatif türlerini ilgilendiren politikalar ve son gelişmeler

 

6.  Sosyal ekonomi içinde kooperatifler, inovasyon ve kooperatifler, çok paydaşlı kooperatifler, sendika-kooperatif işbirliği, işçi-emek kooperatiflerinde son gelişmeler, paylaşım/işbirliği ekonomisi ve kooperatifler, kooperatif imaj barometresi, kooperatifler ve barış, dördüncü sanayi devrimi ve kooperatifler ve kooperatiflerin genel SWOT analizi gibi konulardaki bilimsel tartışmalar ve son gelişmeler

 

7.  Türkiye’de kooperatiflerle ilgili bir değerlendirme (örnekleme)

 

8.  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne erişilmesinde kooperatiflerin rolü

 

9.  Yarının işletmesi kooperatifler ile ilgili son günlerde yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler

 

10.  Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin 193 Sayılı Tavsiye Kararı'nın Türkçe tam metni(ek 1’de)

 

 

Kitabın Türk Kooperatifçiliğinin yarına hazırlanması çabalarına önemli bir katkı sağlayacağı beklenmektedir.