1 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü Kutlandı.

1 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü Kutlandı.

2017-07-03 09:29:02
2378 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1163 sayılı yasanın sınırlı sayıda maddelerinin değiştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

 

 

 

 

1 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Gününde Genel Başkanımız Muammer Niksarlı başkanlığında Kooperatif temsilcileri Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Merkezinde toplantı yaptı.

 

 

Yönetim kurulu toplantısında Uluslararası Kooperatifler Gününün tarihsel gelişimi, Türkiye deki kooperatifçiliğin genel durumu ve 1163 sayılı Kooperatifler yasasında yapılacak değişiklikler konuşuldu. Sonuç olarak 1163 sayılı yasanın sınırlı sayıda maddelerinde değişiklik yapılması ve bu şekilde sorunlarımızın çözümüne kavuşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

 

 

Toplantıya Köy-Koop başkanı Yakup Yıldız ve Kastamonu Köy Koop Birliği Başkanı Erol Akar, Türk Konut’dan Ahmet Kurtulan ve Selahattin Örf, TEKB'den Ercan Çetin, Ayla Tunçbilek ve Ali Ünal, Or-Koop Genel Başkanı Cafer Yüksel, Türkkent Başkanı H. Mehmet Aksoy, Tükobirlik Başkanı Yakup Esen, Tüs-Koopbir Başkanı Halis Uysal katıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aramıza ilk defa katılan Eczacı Kooperatifler Birliğinden Ayla Tunçbilek ve Ercan Çetin kendilerini tanıtarak toplantıya başlanıldı. Muammer Niksarlı genel bir açılış konuşması yaptı ve her bir katılımcıya beşer dakikalık söz hakkı vererek genel bir değerlendirme yapmalarını rica etti. Ayrıca Kooperatif yasa değişikliği çalışmalarında gelinen noktayı anlattı. Mevcut yasa ile değişiklik yapılması önerilen maddelerin genel bir özetini anlattı. Milli Birlik Danışmanız Prof. Hüseyin Polat'ın yazdığı "Yarının İşletmesi Kooperatif" kitabından ve beklenilen yararlı etkilerinden bahsetti. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Eğitim Tesisi fonuna katkıda bulunan Yönetim Kurulu üyelerimize bu değerli kitabı hediye etti. 4 Temmuz 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Bakanın Uluslararası Kooperatifler Günü adına bir davet düzenlediğini ve kendisinin o toplantıda hangi konulardan ve sıkıntılardan bahsedeceğini anlattı.

 

 

Toplantının ikinci yarısında Başkanımız Muammer Niksarlı 1163 sayılı Kooperatifler Yasasının orijinal halini hemen akabinde değişmesi gerekli olduğu düşündüğü maddeleri teker teker okuyarak katılımcılara tartışmaya açtı. Hemen hemen her maddede Kooperatif temsilcileri görüşlerini bildirdi ve ortak bir yasa önerisi maddesi çıkarılmaya çalışıldı. Maddeler tartışılırken kooperatif denetim konusu ve üst örgütlenme konusu özellikle ön plana çıktı. Toplantıda uzun saatler sonucunda gayet verimli sonuçlar elde edildi. Ayrıca kooperatif türlerine göre iki ya da üç aşamalı bir yapının ülkemizde nasıl yapılandırılabileceği tartışıldı. Toplantı gayet olumlu demokratik ve herkesin kendi fikrini beyan ettiği bir ortamda gerçekleştirildi. Yasa değişikliği tasarısının bazı maddelerinde yeniden düşünülmesi, konuşulması ve tartışılmasına karar verildi ayrıca birlik ve merkez birliklerine yeniden görüşlerini Milli Birliğe yazılı olarak bildirilmesi hatırlatıldı.

 

 

Toplantının Kooperatifçilik sektörüne hayırlara vesile olmasını diliyoruz.