12. KALKINMA PLANI ESNAF, SANATKARLAR VE KOOPERATİFÇİLİK ÖİK KOOPERATİFÇİLİK ALT ÇALIŞMA GRUBU İKİNCİ TOPLANTISI (23 OCAK 2023)

12. KALKINMA PLANI ESNAF, SANATKARLAR VE KOOPERATİFÇİLİK ÖİK KOOPERATİFÇİLİK ALT ÇALIŞMA GRUBU İKİNCİ TOPLANTISI (23 OCAK 2023)

2023-01-31 16:05:24
513 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. KALKINMA PLANI

ESNAF, SANATKARLAR VE KOOPERATİFÇİLİK ÖİK KOOPERATİFÇİLİK

ALT ÇALIŞMA GRUBU

İKİNCİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan 12. Kalkınma Planına girdi sağlayacak komisyon toplantılarının ikinci bölümü 23 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında ülkemizdeki esnaf, sanatkâr ve kooperatiflerin mevcut durumu ve olası gelişme alanları kapsamlı bir şekilde ele alınarak Plan dönemi için vizyon, hedef ve politika önerileri üzerinde durulmuştur.

 

 

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığından Uzmanlar, Ticaret Bakanlığı’ndan Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifler Genel Müdürü Yardımcısı Seçkin Cenkış, Daire Başkanları, uzmanlar ile birlikte, Kooperatifçilik ile ilgili Bakanlıklardan, temsilciler, Kooperatif üst örgütlerinden ve bazı birim kooperatiflerden Başkanlar, Yöneticiler, Uzmanlar ile Üniversitelerden akademisyenler katılmışlardır. TMKB üyesi Kooperatif üst örgütlerinden TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu Üyesi ve SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya, OR-KOOP Genel Müdürü Erdem Kaplan, TÜRKİYE KOOP ve ORKOOP Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ünal Örnek toplantıda yer almışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Grubunda birinci toplantıda ortaya konulan konularda görüşmelere devam edildi. Kooperatiflerden ve ilgili kuruluşlardan toplantıya katılan çalışma grubu üyeleri 12. Kalkınma Planı kapsamında bir önceki toplantıda ele alınan konuların devamı olan Kooperatifçilik ile ilgili ortaya konulan başlıklarda görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler.  Dünya’da ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden sonra tüm dünyada ön plana çıkan sosyal ekonomi ve dayanışma ekonomisinin itici gücü olarak dikkate alınan, BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda en önemli paydaş olarak görünen kooperatifçilik hareketinin önemi ortaya konmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal sorunlara çözümler üretilmesi, kooperatifçilik modelinden beklenen faydaların sağlanması noktasında 12. Kalkınma Planında Kooperatifçilik ile ilgili yer alması gereken hususlar belirtilmiştir. TÜRKİYE KOOP Genel Başkanımız Muammer Niksarlı’nın görüş ve önerileri temsilcilerimiz tarafından sunulmuştur. TÜRKİYE KOOP’A Bağlı kooperatiflerimizin temsilcileri tarafından planda yer almasında gerek görülen sektörel görüşleri ve beklentileri dile getirilmiştir.