12. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI BAŞLADI (30.12.2022)

12. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI BAŞLADI (30.12.2022)

2023-01-04 15:36:48
670 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizin 2053 vizyonu perspektifinde 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan 12.Kalkınma Planına girdi sağlayacak komisyon toplantıları başladı. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grubu toplantıları iki aşama halinde toplanacaktır. 60 özel ihtisas komisyonu ve 27 çalışma grubu olarak teşkil edilen toplam 87 komisyona; kamu kurumu, akademi, özel sektör ve sivil toplumu temsil eden 4.500’ü aşkın sektörlerinde yetkili yönetici, uzman ve akademisyenin çalışmalara kişi katkı vermesi beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On İkinci Kalkınma Planı'nın Hazırlıkları kapsamında, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Özel İhtisas komisyonu ve bu komisyonun alt grubu olan Kooperatifçilik Alt Çalışma Grubu 30 Aralık 2022 günü Ankara’da toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı, Strateji Planlama Dairesinden yetkililer, Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifler Genel Müdürü Necmettin Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış ile birlikte Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanımız Muammer Niksarlı, Milli Kooperatifler Birliğine bağlı Kooperatif üst örgütlerimizden Başkanlar, Genel Müdürler, Uzmanlar, kooperatifçilik ile ilgili bakanlıklardan yetkililer ile Üniversitelerden akademisyenler katıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan açış konuşması ile açıldı. Toplantının moderatörlüğünü Genel Müdür Yardımcısı Seçkin Cenkış yaptı. Toplantının ilk bilgilendirme sunuşu Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapıldı. Konuyla ilgili hazırlanan aşağıdaki tartışma konuları tartışmaya açıldı. Genel Başkanımız Muammer Niksarlı tartışmaya açılan konular ile ilgili Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin görüşlerini dile getirdi.  Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi bakımından güncel sorunlar ve gelişmelerinde dikkate alındığı, yeni bir Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planına ihtiyacın olduğunu ifade etti.

 

 

 

Toplantıda Kooperatif liderimiz, uzmanlar ve akademisyenlerde pandemi sürecinden sonra dünyadaki ve ülkemizdeki sektörel gelişmeler ve dijital değişim karşısında ortaya çıkan sorunlar ve ihtiyaçların dikkate alınması yönünde beklenti ve görüşlerini ortaya koydular. Kooperatifçilik istatistik ve araştırmalarının son yılarda dünyada ve ülkemizde ön plana çıktığı ve ülkemizdede bu yönde çalışan akademisyenlerin çalışmalarını destekleyici uygulamalara duyulan ihtiyaç dile getirildi. Dünyadaki sosyal ekonomi ve dayanışma ekonomisi politika ve uygulamalarının pandemi sonrasında daha da ön plana çıktığı, bu konuda kooperatifçilik hareketinin etkin roller üstlendiği, kooperatiflere duyulan ihtiyaçların arttığı belirtildi. Yeni nesil ve kadın kooperatiflerinin sayılarında hızlı artışların görüldüğü ifade edildi. Kooperatifçilikte ırk ve cinsiyet ayrımı olmadığı, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü yönünde kadın kooperatiflerinin bazı başarılar elde ettiği, ancak bu konuda dikkatli politikalar izlenmesi hususuna dikkat çekildi.

 

 

 

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Özel İhtisas komisyonu ve bu komisyonun alt grubu olan Kooperatifçilik Alt Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından ocak ayı içinde ikinci bir toplantının gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıda sunulan tartışma konuları ile ilgili çalışmalara devam edileceği, bu süre zarfında üyeler tarafından gönderilecek yazılı görüşlerinde dikkate alınacağını ve bir sonraki toplantıda konuların daha detaylı ele alınacağı açıklandı.