2. YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ (15-21 Mart 2023)

2. YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ (15-21 Mart 2023)

2023-04-04 02:58:04
696 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 

İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nce düzenlenen hazırlıkları Ağustos 2022 tarihinden beri devam eden İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı İzmir’de 15 - 21 Mart 2023 tarihleri arasında iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde işçi, çiftçi ve sanayici, tüccar ve esnaf grupları olarak toplandılar. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği olarak Kırsal kalkınma Politikalarına ve Kooperatifçiliğe yer verilen Çiftçi Grubu içinde yer alınmıştır. Bu grup içindeki toplantılara Kooperatiflerden ve tarım ile ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilciler ile konu ile ilgili akademisyenler ve uzmanlar iştirak etmiştir. Toplantıya Birliğimizin ve Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (ORKOOP) Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ünal Örnek katılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-21 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de “Yeniliğe Davet” başlığıyla gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi işçi, çiftçi ve sanayici, tüccar ve esnaf gruplarından, uzmanlardan ve akademisyenlerden oluşan paydaşlar ile birlikte tamamlanmıştır. Sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile İzmir’den tüm Türkiye ve dünyaya bir davet yapılmıştır. Kongrenin insanlığa yapılan topyekûn bir yenilenme çağrısı olarak sunulmuştur.

 

 

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi 21 Mart akşamı delegelerin oylarına sunulmuştur. Bildirgenin giriş kısmı dört bölüm ve 92 karardan oluşmuş, İşçi bildirgesinde 16 ilke ve 51 karar, çiftçi bildirgesinde 18 ilke ve 62 karar, sanayici, tüccar ve esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar alınmıştır. Bütünü 61 ilke 303 karardan oluşan sonuç bildirgesinde 27 madde farklı şerhlerle, diğer maddelerin tamamıysa oybirliğiyle karar altına alınmıştır. Kongreye 180 kurumunu temsil eden ve Türkiye’nin her bölgesinden gelen 500’ü aşkın delege ve 200’den çok uzman katılmıştır. Halkın yoğun ilgi gösterdiği, yaklaşık 15 bin tekil katılımın gerçekleştiği ana kongre oturumlarında Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinden 80’den fazla konuşmacı yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde alınan kararlar bir kitapçık halinde yayınlanmıştır. Kitapçıkta yer alan her bir kararın takipçisi olunacağı belirtilmiştir. Kongre kararlarının ne düzeyde hayata geçirildiğini düzenli olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. Gruplar kendi Aralarında dokuz toplantı gerçekleştirerek taslak bildirge metinlerini oluşturmuşlardır. Toplantıların ikinci bölümünde ise uzmanlardan oluşan grup dört toplantı ile paydaş grupların oluşturduğu taslak bildirge metinleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ortaya konan eleştiri ve katkılar bildirge metinlerine eklenmiştir. Bu düzenlemelerin ardından paydaş gruplar diğer gruplar ile bildirge metinlerini tartışmıştır.  Ayrıca her paydaş grup diğer gruplardan gelen şerhleri ele almışlardır. Son olarak bildirge metinlerini nihai hale getirilmiştir. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin grup toplantılarının ardından 21 Mart 2023 tarihinde kapanış toplantısında Kongrenin Sonuç Bildirgesi metni açıklanmıştır.   

 

 

*İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Bildirgesi'ni buraya tıklayarak indirebilirsiniz.