2. YY. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ(05 EKİM 2022)

2. YY. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ(05 EKİM 2022)

2022-10-22 13:40:40
577 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi

Hazırlık Çalışmalarının

ikincisi gerçekleştirildi

 

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi için ilki Ağustos ayında yapılan paydaş buluşmalarının ikinci adımı 5 Ekim 2022 günü İzmir’de gerçekleştirildi.  Çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcilerinden oluşan kurumların uzmanlar düzeyinde katılacağı çalıştaylarda Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili izlenecek yol haritası ve alınması gerekli tedbirler ile ilgili kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileri kapsamında soruların cevaplar arandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP’u ve ORKOOP’u temsilen Eğitim, Araştırma ve Dış ilişkiler Koordinatörümüz Ünal Örnek çalıştay’ın İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde gerçekleştirilen çiftçiler bölümüne iştirak etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kurumların, sivil toplum örgütleri ve kooperatiflerin temsilciler ve uzmanlar düzeyinde katıldığı çalıştayda yer aldı. Yapılan ikinci paydaş buluşmasında kongrenin tarihsel mirası, nihai hedefi ve izlenecek yöntem hakkında katılımcılar bilgilendirildi ve hazırlık sürecinin içeriği ve takvimine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

 

 

Çalıştayda, Türkiye’nin ikinci yüzyılının ekonomisine yön verecek temel sektörler ve yöntemler hakkında moderatörler eşliğinde toplantılar yapıldı. Farklı üretim alanlarını temsil eden kooperatif ve sivil toplum örgütünden temsilciler ve uzmanlar kırsal kalkınmadan tarımsal yatırım ve ihracata, sanayinin mekânsal planlamasından teknolojik dönüşüm ve işgücünün değişen niteliğine, toplumsal refahın adil paylaşımından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar birçok önemli konuda bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Tarımsal üretimden tüketime kadar Kooperatiflerin sektörde oynadığı roller ortaya konuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftçi Grubuna yönelik gerçekleştirilen Çalıştaya katılan temsilcilerden ve uzmanlardan oluşan her çalışma grubu ayrı sonuç metni hazırlandı ve sunuldu.  Çalıştay çalışmalarının ardından çalışma gruplarının çalışmalarının tümüyle ele alınarak Çiftçi Grubunun görüş ve beklentilerinin yer aldığı rapor hazırlanacağı ifade edildi. İkinci Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi takvimine göre Kasım 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında ise Uzman Buluşmaları düzenleneceği ifade edildi. Her bir konu başlığında dünyaca bilinen uzmanların davet edileceği, bu uzmanların görüşleri ile birlikte paydaş görüşlerinin değerlendirileceği belirtildi.