2012 ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI AÇILIŞI-NEW YORK (31 Ekim 2011)

2012 ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI AÇILIŞI-NEW YORK (31 Ekim 2011)

2013-01-15 17:04:53
3234 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

“2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı” açılış oturumu 31 Ekim 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler’ de (New York) yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında örgütümüzü Genel Başkan Muammer NİKSARLI temsil etmiştir.

 

Yaklaşık yetmiş ülkenin temsil edildiği özel toplantıda Muammer NİKSARLI bir konuşma yapmıştır;

 

Kooperatiflerin Değerli Temsilcileri

Bayanlar, Baylar

Türkiye Kooperatifleri adına sizleri içtenlikle selamlıyorum

 

Her ülkenin kendine özgü Kooperatifçilik sorunu vardır. Ancak ülke ve bölge ayrımı gözetmeden tüm dünyayı ve bu arada Kooperatifleride ilgilendiren çok önemli bir sorundan söz etmek istiyorum. Bu sorun, şiddetin kültüre dönüşmesi ve tüm dünyayı sarsmasıdır.

 

Bu sunum 2007 yılında Singapur’ da yapılan ICA Genel Kurulunda gündeme getirilmiş ve bu konuda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Aradan geçen zaman içerisinde toplumun her kesiminde şiddet giderek artan bir seyir izlemiştir.

 

Son yıllarda çocuklar arasında, aile içerisinde, çocuklara ve kadınlara karşı şiddet uygulanması her kesimi rahatsız edici bir hal almıştır.   

 

Ailelerin parçalanması, çocukların sahipsiz kalıp sokaklara düşmeleri, madde bağımlılığı gibi önemli sorunlarla baş başa kalmaları, eğitimsizlik ve sokaklarda oluşan çeteler nedeniyle çocukların ve gençlerin potansiyel suçlu konumuna gelmeleri, toplumların geleceği açısından önemli bir sorun yaratmaktadır. Daha da önemlisi şiddet giderek artan bir  şekilde dünyayı saran bir kültüre dönüşüyor.

 

Ayrıca günümüzde bir kısım çocuk oyuncakları, bilim kurgu filmler, bilgisayar oyunları ve uzak doğu sporu olarak ifade edilen kanlı kavga gösterileri her toplum kesiminden çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir.

 

Sorunun bu yönüyle çözümü devletlerin sosyal sorumluluklarını daha çok hatırlamalarıyla mümkün olabilecektir. Kooperatifçiler de, toplumun ekonomik gelişmesinin yanı sıra toplumsal barış, sevgi, kardeşlik duygularının gelişmesi için sorumluluk taşıdıklarından, bu mücadelede devlete yardımcı olmalıdırlar.

 

Ayrıca, bugün dünyamızda yaşanan önemli sorunların başında Demokrasiye geçiş ve özgürlük mücadeleleri gelmektedir. Unutulmamalıdır ki Kooperatifler birer Demokrasi okuludur. Demokrasi bilinci olmadan Demokrasi talebinde bulunanlar gerçek ve tam demokrasiye ulaşamazlar.

 

Uluslararası ölçekte önlem alınmaması halinde, önümüzdeki on yıllar bu açıdan daha da kaygı verici olacaktır. Tüm devletler ortak tavır almak ve ortak davranış sergilemek zorundadır. Kooperatifçiler olarak, dünya barışı ve kardeşliği için dünya çapında bir hareketi başlatmamız gerekiyor.

 

ICA çatısı altındaki kooperatiflerce; gençleri, çocukları ve aileleri bilinçlendirmeye yönelik, şiddetin doğurabileceği fiziksel ve psikolojik zararları anlatan kapsamlı kampanyalar düzenlenmelidir. Başlatılan kampanyaların sonuç getirebilmesi için hükümetlerin de bu çalışmalara destek vermesi sağlanmalıdır.

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin, şiddetin her türüne, savaşlara, baskıcı yönetimlere karşı özgürlük mücadelelerini desteklemek vb. konularda insanlığa öncülük etmesi kooperatifçilik değerlerinin de bir gereğidir.

 

Ayrıca dünyamızda yaşanan büyük felaketler sonucunda yıkıma uğrayan bölge insanlarına ve son aylarda Afrikada sıkça rastlanan aç çocuklara yardımcı olmak yine önemli bir Kooperatifçilik görevidir. Bütün bunlar 2012 dünya Kooperatifler yılının anlamına uygun ve farkındalık yaratmak için önemli uygulamalar olacaktır.

 

Birleşmiş Milletler öncülüğünde, hükümet, sivil toplum, özel sektör, akademi ve medyanın Kooperatifçiliğin toplumda doğru algılanması teşvik edilmesi için çaba harcamaları dünya barışı ve ekonomik istikrar açısından da önemli bir hizmet olacaktır.

 

Teşekkür ediyor Kooperatifçi selamlarımı sunuyorum.

 

31 Ekim 2011 BM / NEWYORK

Muammer NİKSARLI

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

Genel Başkanı