2017 İkinci Kooperatifler Fuarı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı (08.05.2017)

2017 İkinci Kooperatifler Fuarı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı (08.05.2017)

2017-05-10 12:00:24
2902 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 İkinci Kooperatifler Fuarı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

 

 

 

*  Toplantıda konuşan TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Niksarlı Fuara katılımın kolaylaştırılmasını, küçük çaplı kooperatiflerin temsiline fırsat verilmesini ve Fuarda tarım ürünleri yanı sıra tarımsal makina ve ekipmanların da sergilenmesini önerdi

 

*  Kooperatifçilik Genel Müdürü Seymenoğlu yeni Kooperatifçilik Strateji Belgesini ve mümkün olursa yeni Kooperatifler Yasasını da Fuara kadar yetiştireceklerini söyledi

 

 

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün organize ettiği 2017 İkinci Kooperatifler Fuarı bilgilendirme toplantısı 8 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00’de Bakanlık Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme toplantısına Merkez Birlikler, Birlikler, Kooperatiflerin Başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve çalışma arkadaşları, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının temsilcisi, Çevre ve Şehir Bakanlığının temsilcisi katıldı. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinden de Genel Başkan Muammer Niksarlı, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat ve Uzman Dr. Tuba Pekkırbızlı toplantıya katıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme toplantısının gündemi sırasıyla; Gümrük ve Ticaret uzmanının sunumu, Show Fuarcılık firma temsilcisinin sunumu daha sonra Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin Genel Başkanı Muammer Niksarlı’nın konuşması akabinde Genel Müdür Arif Sami Seymenoğlu’nun konuşması, daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak konuşmalarını yaptılar. Daha sonra katılımcıların görüş ve önerilerini alabilmek için soru- cevap platformunu sağlamak adına bir temsilciler masası kuruldu ve katılımcılara, Merkez Birliği temsilcilerine teker teker mikrofon verilerek konuşmaları sağlandı. Yoğun bir şekilde görüş öneri yeri geldiği zaman eleştiri yapılarak karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu. Bu tartışma platformu sektör belirleyicilerin, devlet yetkilerinin kooperatifçiliğin önde gelenlerin buluştuğu yeniliklerinin anlatıldığı, yurt dışında fuarcılık tecrübesi olanların tecrübelerini paylaştığı çok kapsamlı ve yararlı olmuştur.

 

 

Kooperatifçilik Fuarının tarihine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Genel Müdür Seymenoğlu, daha önceki gibi 21 Aralık gününün düşünüldüğünü, ancak bundan vazgeçildiğini belirterek, Uluslararası Kooperatifler Günü’nün artık her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanmasını kararlaştırıldığı Genel Müdür Seymenoğlu tarafından duyuruldu ve böylelikle Birleşmiş Milletler örgütlerine ve uluslararası Kooperatif örgütlerin uygulamaları ile uyum sağlanmış olundu. Gümrük ve Ticaret uzmanının sunumunda öne çıkan bilgiler şöyledir: Fuar Protokolü 27.02.2017 tarihinde Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Show Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından imzalanmıştır. Kooperatifçilik Fuarı 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında ATO Congresium fuar alanında uluslararası düzeyde gerçekleştirilecektir. Yetişmesi durumunda hazırlıkları devam eden “yeni Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve eylem planı” ile “Yeni Kooperatifler Kanunu Taslağı”nın tanıtımı ile birlikte gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Fuar organizasyonunun gerçekleştirilme amacı, ilki (21-23 Aralık 2012 tarihinde) ulusal düzeyde gerçekleştirilen fuarın, gerek 2012 yılından bu yana uygulanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın ülke kooperatifçilik sektörüne yapmış olduğu olumlu etkinin gözler önüne serilmesi gerekse kooperatiflerimizin ulusal ve uluslararası alanda diğer kooperatifler, vatandaşlar ve sektör temsilcileri ile etkileşimde bulunması açısından olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmüştür. Ayrıca sunumda 2012 yılı kooperatifler fuarı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kısaca bahsedilmiştir. Show Fuarcılık temsilcisi ise, fuar kapsamında hazırlamış oldukları broşürü tanıtmıştır. “KOOP’ 2017 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı” isimli broşürü aşağıdan tıklayarak indirebilirsiniz. Daha sonra kürsüye çıkarak söz alan Muammer Niksarlı şunları söyledi:

 

Bu fuar sadece alıcı ve satıcıyı buluşturan bir fuar olmamalı. Bu fuar “ niye kooperatifler birbirleriyle ticaret yapmıyor ya da yapamıyor” sorusunu ortaya koyup cevabını bulma platformunu oluşturmalıdır. Neden birbirimizle ticaret yapamıyoruz, çünkü karşımızdaki şirketler kayıt dışı çalışabildiği için haksız ticaretle haksız rekabetle karşı karşıyayız. Bu tür sorunları ve temel sorunları ortaya koyup tartışabileceğimiz ve bunlara çözüm arayacağımız bir platform haline getirmemiz lazım”. Niksarlı konuşmasına devamla şunları söyledi:

 

“İkinci olarak bu fuar herkesin katılabileceği çok ucuz fuar olmak zorundadır. Ayrıca biz Türkiye Milli Kooperatifler Birliği olarak ICA Genel Müdürünü, yeni seçilen Avrupa Yönetim Kurulu Başkanını ayrıca Polonya, Bulgaristan ve Çin Kooperatifleri yetkililerini Malta’daki katıldığımız Avrupa Genel Kurulunda şahsen konuşarak davet ettik ve davetiyeleri verdik. Biz bu kooperatiflerle ve de daha başka uluslararası kooperatiflerle nasıl dış ticaret yapabiliriz bunları konuşmalıyız. Bu fuarda tarım ürünleri kooperatiflerinin yanı sıra sera veya sulama kooperatifleri diğer ekipmanları kapsayan kooperatifler de yer almalıdır. Bu fuarın temel teması “kooperatifler arası ticareti nasıl sağlarız” olması gerektiğine inanıyorum. Bir diğer önemli konu ise; “finansmana erişim” konusudur. Nereye ve nasıl başvuru yapılması gerekmektedir? Bu konu özellikle büyümeye çalışan, bocalayan, ayağa kalkmaya çalışan kooperatifler için çok önemli ve temel bir konudur” dedi.

 

Daha sonra sözü Seymenoğlu aldı: “ülkemizde kooperatifler üç farklı bakanlığın çatısı altında toplanmış durumda bir kısmı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, bir kısmı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının altında bir kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının altında parçalı bir yapı oluşturarak toplanmış durumdadır. Ülkemizde bir gün bütün kooperatifler tek çatı altında toplanabilmesini ve tek mevzuat ile idare edilebilmelerini ümit ediyorum ana sözleşmeler farklılık gösterebilir ama bir mevzuatta toplayabiliriz dedi. Daha sonra ülkemizde kendisini ispatlamış üstün başarılar göstermiş kooperatiflerden bahsetti. Kooperatifçilik fuarında kooperatif temsilcilerine seslenerek onlardan ciddi katkılar beklediğini ifade etti. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP), yeni TÜKOSEP için ayrıca görüşlerinize başvuruyoruz. Biz bu fuarın açılışına bunu yeni TÜKOSEP yetiştirmeye çalışıyoruz. Fuar kapsamında konferanslar sunumlar ve küçük çalışma gruplarını çok önemsiyoruz. Burada da sizden katılım ve destek bekliyoruz hangi konularda paneller ya da çalıştaylar düzenlememizi istiyorsanız oluşturacağımız E-mail grubunda lütfen bize yazılı olarak istediğiniz konuları belirterek bize başvurun dedi. Ayrıca sadece Merkez Birliği olarak değil sizin de etkili olabileceğine inandığınız model olarak sunulabilecek kooperatifler var ise, onlara maddi desteklerinizi de bekliyoruz, aslında fuara katılım destekleri kapsamında KOSGEB yardımları var bu yardımlar KOBİ kapsamında olan kooperatifler yararlanabilirler. Özellikle Kadın Girişimci Kooperatifleri kamunun yardımlarından yararlanabilirler dedi. Milli Birliğimizin aracılığıyla yurtdışında başarı göstermiş uluslararası kooperatifleri bize örnek olması açısından fuarımızda misafir etmeyi çok istiyoruz dedi. Daha sonra sözü Sayın Sezai Uçarmak aldı. Kooperatifçilik fuarının her beş yılda değil de her iki yılda bir hatta her yıl yapılmalı bunun kooperatifçiliğe katkısının olacağı kanaatindeyim. Yanlış olan kooperatifçilik algısını da düzeltebiliriz. Fuar süresince mutlaka nitelikli toplantılara yapılarak konuşulmalı tartışılmalıdır. İktisadi yapıda çok önemli ve bu fuar ile kamuoyuna ulaşabiliriz dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme toplantısının son kısmında ise soru-cevap ve öneri kısmına geçildi. Söz almak isteyen katkı sağlamak isteyen herkese sırasıyla söz verildi. Katılımcıların fuar ile ilgili akıllarına takılan soruları sordular, eleştirilerini dile getirdiler. Fuar alanındaki düzenleme ve ücretlendirme konusundaki sorulara cevap bulunmaya çalışıldı. KOSGEB fuar katılımı desteği ile ilgili katılım şartlarına dair bilgiler daha sonra ayrıntılı olarak katılmak isteyenlere Show Fuarcılık bilgilendirme yapacak. Sadece fuar ile ilgili bir Web sitesi kurulup bitirilme aşamasında, fuara katılacak olan kooperatiflerin kendilerini tanıtıcı kısa bilgiler veya videolar paylaşılmasında faydalı olacağı konuşuldu. Ayrıca fuar alanında sadece standa duracak kişi değil de Yöneticilerin ve de yönetim kurulu üyelerinin katılması, yapılacak olan konferans, sunum ve panellere gelerek bilgi edinilmesi ayrıca fuar alanında yurt dışından gelmiş olan kooperatiflerle tanışılıp belki de bir dış ticaret olasılığı geliştirilmesinde faydalı olacağı konuşuldu.

 

Kooperatifçilik Fuarının ülkemizdeki tüm kooperatiflere, Birliklerimize, Merkez Birliklerimize ve kooperatife gönül vermiş herkes için hayırlı olmasını diliyoruz.