2017 yılında Avrupa Kooperatif Bankaları

2017 yılında Avrupa Kooperatif Bankaları

2018-11-21 10:13:16
2677 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 yılında Avrupa Kooperatif Bankaları

 

 

 

 

Hollanda Tilburg Üniversitesi’nin araştırması yayımlandı

 

 

*  Avrupa’daki 18 kooperatif bankasının 2.914 yerel bankası veya şubesinin 81 milyon ortağı ve 209 milyon müşterisi bulunmakta

 

 

Avrupa Kooperatif Bankaları Birliği (EACB), 15 Kasım 2018 tarihinde Brüksel’de Tilburg Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın “2017'de Avrupa kooperatif bankaları: kısa bir değerlendirme” başlığı ile kitap halinde yayınladığını duyurdu. Yayın, 2017 yılına ait konsolide finansal göstergelere dayanarak 13 Avrupa ülkesinde 18 kooperatif bankacılığı grubunun genel performansındaki gelişmeleri gözden geçirmekte.

 

Raporun temel amacının, Avrupa kooperatif bankacılık gruplarının gerçekleri ve rakamlarını nesnel olarak yaymak ve analiz etmek olarak belirtildi. Bu analiz, özellikle mevcut ekonomik ve finansal perspektifler ışığında, bankacılıkta yapısal gelişmeler ve bankacılık denetimi ve düzenlemesinde önemli değişiklikler ışığında son derece önemlidir. Araştırma, aynı zamanda, kooperatif bankalarının performans ölçümlerini son yıllarda diğer tüm bankalarınkiyle karşılaştırmaktadır. Standart banka performans ölçütlerine dayanarak, ekonomik ve finansal gelişmelerin diğer örgütsel biçimleri olan bankalarla karşılaştırıldığında kooperatif bankaları üzerinde farklı etkileri olduğu sonucuna varılabilir. Bu bulguların temel olarak ortak tabanlı yönetimden kaynaklandığı söylenebilir. İş modelleri ve bankaların uyumları değişirse, her türlü olumsuzluklar ile aynı şekilde ve aynı ölçüde etkilenmezler. Bu gerekçeden yola çıkarak, yasa koyucuların çeşitliliği teşvik etmeleri ve yerel düzeyde KOBİ'leri ve hane halklarını desteklemeye yönelik bankaları teşvik etmeleri gerekir.

 

 

Tilburg Üniversitesi Raporunun öne çıkanları:

 

*  Genişleyen ortak tabanının uzun vadeli eğilimi 2017 yılında da devam etti: kooperatif bankaları 0.9 milyon yeni ortak kazandı. Günümüzde, her beş Avrupa vatandaşından birinin bir kooperatif bankası ortağı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kooperatif bankaları, finans sektöründe ve modern toplumda önemli bir rol oynamaktalar.

 

*  2017 rakamları, güçlendirilmiş piyasa konumuna, sağlıklı bir finansal performansa ve kooperatif bankalarının sağlam sermayesi bulunduğuna işaret etmektedir.

 

Kooperatif bankalarının özkaynak getirisi 2017 yılında 1,2 puan artarak 6.6'ya yükselirken, bu oran diğer tüm bankalar için 2 puan artarak 6.3'e yükselmiştir. (Seviye) Tier 1 oranı da 0,6 puan artarak yüzde 16 olmuştur.

 

Kooperatif bankalarının ve tüm bankacılık sisteminin kredi büyümesi ve mevduat büyümesi arasındaki dağılım 2017 yılında genişlemiştir. Kooperatif bankaları, kredi portföylerini % 3,4 oranında artırırken, diğer bankaların kredi hacmi biraz daraltılmış (-0,2% ). Kooperatif bankalarının kredilerindeki artış, son altı yılda diğer bankaların kredi artışlarını sürekli olarak geride bırakmıştır.

 

Tilburg Üniversitesi’nin bu yayını, diğer bankalardan ayıran ve gelecek vadeden fırsatlar sunan kooperatif bankalarının benzersiz özelliklerini vurgulamaktadır. Kooperatif bankalarının takip ettiği işletme modeli objektif olarak reel ekonomiye daha çok yönelmiştir ve geri dönüşlerinin istikrarsızlığı daha az belirgindir. Bu nedenle, sonuç olarak, kooperatif bankaları bankacılıkta vazgeçilemez çeşitliliğe ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceklerdir.

 

 

Raporun tam metnine şu siteden ulaşılabilir:

http://www.eacb.coop/en/home.html