2018 Uluslararası Kooperatifler Günü teması açıklandı

2018 Uluslararası Kooperatifler Günü teması açıklandı

2018-02-05 13:47:26
2696 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Uluslararası Kooperatifler Günü teması açıklandı

 

 

"Sürdürülebilir tüketim ve mal ve hizmet üretimi"

 

 

 

 

 

 

Bu temanın seçimi ile UKG kutlamalarının, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 12incisi olan Sorumlu Tüketim ve Üretim hedefine ulaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor

 

 

 

Bu yıl 7 Temmuz Cumartesi kutlanacak Uluslararası Kooperatifler Günü’nün teması belli oldu. 2018 Uluslararası Kooperatifler Günü teması "sürdürülebilir tüketim ve mal ve hizmet üretimi" olarak tespit edildi. Bu tema, Kooperatiflerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Komitesi COPAC’ın New York’ta BM’in Sosyal Kalkınma Komisyonu’nun 56. toplantısı sırasında düzenlediği ve ICA Başkanı Ariel Guarco’nun da hazır bulunduğu "Kooperatifler: Yoksulluğu Sona Erdirmek için İnsan Odaklı Stratejilerin Geliştirilmesi" konulu toplantıda tespit edildi.

 

 

Toplantıda Ariel Guarco çeşitli işbirliği deneyimlerinden bahsetti ve dünya çapındaki kooperatiflerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) uygulamak için gönderdiği sözleri içeren 2030 için Koop'ler adlı çevrimiçi platformun en son sonuçlarını açıkladı. Şimdiye kadar 40 ülkede 100 kooperatiften 300 adet vaatte bulunulduğu belirtildi (Türkiye bu ülkeler arasında değil).

 

 

2018 Uluslararası Kooperatifler Günü temasının seçimi “Sürdürülebilir ve esnek toplumlara doğru dönüşüm” konulu gündem ile toplanan Sürdürülebilir Kalkınma için Yüksek Düzeyli Forum (HLPF) ile ilişkili olarak yapıldı. Temmuz ayında BM’e bağlı üye devletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden şu hedeflere dönük ilerlemeleri gözden geçirecekler: Hedef 6 (temiz su ve halk sağlığı), hedef 7 (temiz ve erişilebilir enerji), Hedef 11 (sürdürülebilir kentler) ve Hedef 12  (sorumlu tüketim ve üretim).

 

 

Bilindiği gibi kooperatifler sürdürülebilir ve esnek toplumlar yaratılması konusunda iki yüzyıllık bir deneyime sahipler. Bu cümleden olarak tarımsal kooperatiflerin sürdürülebilir tarım tekniklerinin toprağın verimli işletilmesine önemli katkılarda bulundukları bilinmektedir. Ayrıca, tüketim kooperatifleri hem sürdürülebilir tüketime hem de ortaklarının sorumlu tüketim gereksinmelerine cevap vermektedirler. Konut kooperatifleri ise, güvenli evler inşa etmektedirler. Kooperatif bankaları müşterilerine yakın olmaları ve dünyanın en ücra köşelerinde yaşayanlar için bile finansmana erişim olanağı sağlayarak toplumların huzur içinde yaşamalarına katkıda bulunmaktadırlar. Hizmet kooperatifleri temiz enerji ve kırsal kesimde elektrik ve suya erişim konusunda örnek teşkil etmektedirler. İşçi ve hizmet kooperatifleri ise bir yandan çok çeşitli alanlarda (sağlık, haberleşme, turizm…) etkin, çevre-dostu hizmetler sunarken, diğer yandan da uzun vadeli ve sürdürülebilir istihdam yaratmaktadırlar. 

 

 

Bu nedenle, bu temanın seçimi ile, UKG kutlamalarının, yukarda sayılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden dördünün, özellikle de 12incisi olan Sorumlu Tüketim ve Üretim hedefine ulaşılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

 

 

Yukarda belirtilen toplantıda yaptığı konuşmada Ariel Guarco ayrıca, tema olarak seçilen "sürdürülebilir tüketim ve malların ve hizmetlerin üretimi" konusunda, kutlamalarda kullanılmak üzere kooperatifçileri dünya çapındaki ortak tüm operatörlerden #CoopsDay ile ilgili şu üç slogandan birini seçmeye davet etti. 8 Şubat öğleden önceye kadar, Twitter kullanıcıları üç potansiyel slogandan birine oy verebilir:

 

1. Kooperatifler yoluyla sürdürülebilir toplumlar

2. Bir kooperatif seçin: daha yeşil bir gezegen için, ortak bir gelecek için, daha iyi bir dünya için

3. Kooperatifi seçin: Gezegen için birlikte yürüyelim

 

#CoopsDay sloganını seçmemize yardımcı olmak ister misiniz? Oyunuzu lütfen kullanınız.

 

2018 Uluslararası Kooperatif Günü 7 Temmuz'da kutlanacak.

 

Daha fazla bilgi için:

 

Leire Luengo

İletişim Müdürü

Uluslararası Kooperatifler Birliği

luengo@ica.coop

Tel: +32 2 285 00 76

www.ica.coop