2022 YILI DÜNYA KOOPERATİF İZLEME RAPORU YAYINLANDI

2022 YILI DÜNYA KOOPERATİF İZLEME RAPORU YAYINLANDI

2022-12-08 11:15:31
914 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 YILI DÜNYA KOOPERATİF İZLEME RAPORU YAYINLANDI

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Kooperatif Birliği (ICA) ve Avrupa Kooperatif ve Sosyal Girişimler Araştırma Enstitüsü (Euricse) 1 Aralık günü 2022 Dünya Kooperatif İzleme Raporunu  (World Cooperative Monitor) yayınladı.  ICA Uluslararası Kooperatifçilik Girişimcilik Düşünce Kuruluşu (ICETT) ile işbirliği içinde bir çevrimiçi semineri ile birlikte rapor açıklandı. ICA üyesi olan ilk 300 büyük kooperatif büyüklüklerine ve özelliklerine göre tanıtıldı.

 

Bu konuda yürütülen projenin 12. Yılında 11. Baskısı tanıtılan rapor Dünya Kooperatifçilik Hareketinin ilk 300 büyük Kooperatifinin özelliklerini rakamlarla ortaya koydu. Bu alanda çalışan, eğitim veren, politika yapan ve ilgi duyan tüm çevrelere kooperatiflerin ortakları ve toplum için neden önemli olduğunu açıkladı.  Yayınlanan veriler kooperatifler ve bulundukları sektörler için analiz imkânı sağladığı gibi son yıllarda kooperatiflere ve kooperatifçiliğe ilgi duyanlar içinde bir yol gösterici belge niteliği taşımaktadır.

 

Her yıl Dünya Kooperatif İzleme Raporu  (WCM), yalnızca kooperatif iş modelinin ekonomik önemini değil, aynı zamanda kooperatiflerin ve ortakların üyeleri ve toplulukları üzerindeki küresel etkisini de gösteren sağlam bir veri tabanı üretmektedir. Diğer taraftan bu konuda istatistiki veri üretemeyen ve yayınlamayan ülkelere ve kooperatiflere neden bu verilere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yıllardan beri Uluslararası Kooperatif Birliği (ICA) ve Avrupa Kooperatif ve Sosyal Girişimler Araştırma Enstitüsü (Euricse) tarafından yıllardan beri süren araştırma ve veri toplama üzerine inşa edilerek geliştirilen anket çalışması ile ortaya konan rapor sürekli olarak iyileştirerek ve geliştirilerek yayınlanmaktadır.

 

Dünya Kooperatif İzleme Raporu  (WCM) Uluslararası alanda kooperatifçilik hareketinin farkındalık çalışmaları için ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konan veri boşluğunu doldurmuştur. Bu raporu hazırlamak için yapılan derinlemesine araştırma ve işbirliği, kooperatif hareketine kendi konumunu değerlendirmek için önemli bir araç sağlamaya devam etmekte ve dünyanın dört bir yanındaki kamu ve politika yapıcılar için işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.  Bu yılın raporunda, gelişen dijitalleşme dünyasında kooperatiflerin karşılaştığı zorluklara odaklanan bir bölüm yer almaktadır. WCM'nin son iki baskısında COVID 19'un kooperatif topluluğu üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.  

 

2022 Yılında hazırlanan Dünya Kooperatif İzleme Raporuna  (World Cooperative Monitor) göre Ciro dikkate alındığında en büyük Kooperatif Fransız Tarımsal Kredi Kooperatifleri Grubu (Groupe Credit Agricole), Kişibaşına GSYİH üzerinden ciroya göre Hindistan Çiftçileri Gübre Kooperatifi (IFFCO) en büyük kooperatif görülmektedir. Cirosuna göre Sektörler arasında yapılan değerlendirmelere sonucu Tarımsal amaçlı kooperatifler en büyük, Ekonomik aktivitesine göre Sigorta kooperatifleri en büyük kooperatif grubudur. Dünyadaki 300 büyük kooperatif arasına Avrupa’dan 168 kooperatif, Amerika’dan 91 ve Asya Pasifik’ten 41 kooperatif girmektedir. https://monitor.coop/