2023 YILI KOOPERATİFLER FUARI GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2023 YILI KOOPERATİFLER FUARI GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2024-01-04 17:57:03
259 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 YILI KOOPERATİFLER FUARI GAZİANTEP'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği  Türkiye Kooperatifler Fuarı ve toplantı programı 26 -29 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TMKB Başkanımız Muammer Niksarlı, Yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Aksoy ve Nevzat Ergen ile uzmanlarımız katılmışlardır. Fuarda Bakanlıkların üst düzey yöneticileri ve uzmanları ile  FAO ve ILO Türkiye temsilcileri  174 kadın kooperatifi ile birlikte Tarım Satış ve Kredi Kooperatifleri yöneticileri ve başkanları yer almışlardır. TMKB ve fuara katılan kooperatifler fuarda standlar açmışlar ve faaliyetleri ile bilgiler vermişlerdir. Fuar programı kapsamında Kapsamında Kooperatiflere Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Kooperatifler Fuarı açılış programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların iş gücüne katılım oranlarının ve kadın istihdam oranlarının arttığını belirterek, Kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalıştıklarını belirtmiştir. Kadın girişimciliğin ekonomik ve toplumsal ilerlemenin itici güçlerinden olduğunu, Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rollerini güçlendirecek, onların yaratıcılığını geliştirecek ve kadın girişimcilere alan açacak faaliyetleri çok önemsediklerini ifade etmiştir. Yenilikçi fikirlerin ve işbirliklerinin yeşerdiği bu türde platformların, girişimciliğin sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için kritik önemde olduğunu düşündüklerini dile getirmiştir. Sosyal politikaları bireyin ve ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik planladıklarını, aile içi ilişkilerini destekleyici, çocuk ve gençlerin psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan programlarla toplumsal refahı artırmayı hedefleyen bir yaklaşımla hizmetlerini yürüttüklerini belirtmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kalkınma Planında yer alan 'nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum' hedefi doğrultusunda sosyal politikalar üretmeye devam ettiklerine dikkat çekmiştir. Kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, bu hedefi gerçekleştirmede adeta kilit bir role sahip olduğunu, Kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi için mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri gibi birçok başlıkta da bu vizyona hizmet edecek faaliyet ve desteklerle kadınlara fırsatlar sunduklarını ifade etmiştir. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttığını, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılı ekim ayında yüzde 30,2'ye çıktığını, Aynı dönem için kadın istihdam oranını da yüzde 25'ten yüzde 33'e yükselttiklerini dile getirmiştir. Esnek çalışma saatleri, doğum ve süt izinleri, çocuk bakım hizmetlerine erişim gibi düzenlemelerle kadınların iş ve ev hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmasının önüne geçmek için çalıştıklarını açıklamıştır. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 6 Eylül 2023 tarihinde Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’nü beş yıl daha uzattıklarını, protokol kapsamında, yerel düzeyde Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla kooperatifçiliğe ait konularda toplantılar yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini, 1010 yeni kadın kooperatifi kurduklarını ifade etmiştir. Kooperatiflerin daha görünür ve tercih edilebilir olmasını sağlamak, yeni müşteri ve iş ortaklıkları yaratmak ve kamuoyu farkındalığını artırmak adına fuarları önemsediklerini, bilhassa kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin arttırılması, kooperatifler aracılığıyla ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde kooperatiflerin üretim kapasitesini geliştirerek, pazarlamada, ticarette ve ihracatta daha fazla pay sahibi olmalarını sağlamak için Ticaret Bakanlığı olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Hükümet olarak depremden etkilenen şehirlerde ekonominin, iş dünyasının yaralarının sarılması için acil tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devreye aldıklarını, iş insanlarına önemli finans kolaylıkları ve destekleri sağladıklarını ifade etti. Türkiye'de 50 binden fazla kooperatifin bulunduğunu, Tarımdan, eğitime, konuttan krediye, ulaşımdan kadın girişimciliğine, enerjiden el sanatlarına kadar 40'a yakın alanda kooperatifin faaliyet gösterdiğini, Kooperatiflerin refahın tabana yayılması ve insanlarımızın imece usulüyle ve dayanışma içinde üretime, ticarete katılmalarına imkân verdiğini açıkladı. Üreticiden, tüketiciye aracısız ulaşabilen kooperatiflerin aracılığıyla maliyetleri azaltmak, tasarruf sağlamak ve özellikle gıda ürünlerinde enflasyonun azaltılmasının ve kontrol altında alınmasının mümkün olacağını dile getirdi. Gıda enflasyonunu azaltmak adına kooperatiflerimizin sayısını hızlıca çoğaltmak zorunda olduğumuza işaret etti.

 

 

Gaziantep 2023 Kooperatifler Fuarında 180 katılımcının yer aldığını, bunların 154'ünün kadın kooperatifi olduğunu açıkladı. Kooperatiflerin üretime ve ticarete katılmasının çok önemli olduğunu ve bakanlık olarak "iyi yönetim", "şeffaflaşma", "denetlenebilirlik", "kurumsal yapılaşma" konularında düzenlemeler getirdiklerini belirtti. Kooperatiflerin başarıyla kurulmasını ve üretimde ve ticarette aktif olup enflasyonun aşağı çekilmesine katkı verilmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Fuar programı kapsamında Program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat başarı gösteren 10 kooperatif başkanına plaket verdiler. Bakanlar ile beraberindeki Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer katılımcılar, fuar açılışını gerçekleştirdikten sonra stantları ziyaret ettiler.

 

 

Fuar programı kapsamında katılımcı kooperatif temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantıları ve paneller düzenlendi. Bu çerçevede, 2025-2029 yıllarını kapsayacak Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlık çalışmaları ile ilgili 26 Aralık 2023 günü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya TMKB Başkanımız Muammer Niksarlı, Yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Aksoy ve Nevzat Ergen, Kooperatif Merkez Birliklerimizi/Birliklerimizi temsilen Başkanlar, Yöneticiler ve uzmanlar katılım sağlamıştır. Toplantıda bir konuşma yapan Başkanımız Muammer Niksarlı Kooperatifçilik stratejisinin genel çerçevesi ile amaçlar ve öncelikler üzerinde görüşlerini dile getirmiştir. 2012 Yılında açıklanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, yapılan uygulamalar ve geleceğe yönelik izlenmesi gerek politikalar hakkında görüşlerini dile getirmiştir. Birleşmiş Milletlerin 3 Kasım 2023 tarihinde yapılan 47. Genel Kurul Toplantısında, ekonomik ve sosyal kalkınmada kooperatiflerin rolünü ortaya koyduğunu belirtmiştir. Dünyada kooperatifçiliğin desteklenmesini tavsiye eden bir karar kabul ettiğini dile getirmiştir. Birleşmiş Milletlerin aynı karar kapsamında, 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilmesi çağrısında bulunarak kooperatif işletmelerin sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesindeki kritik rolüne bir kez daha dikkat çektiğini açıklamıştır. Dünyada kooperatif işletmeler hakkındaki farkındalığı artırma çalışmalarının devam ettiği bu dönemde, ülkemizde de kooperatifler hakkında bilinç ve farkındalık artışının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Ülkemizde kooperatifçiliğe en uygun ortamın yaratılmasının ve sorunlarına kısa zamanda çözümler üretilmesinin önemli olduğunu ifade etmiştir. Ülkemizde kooperatiflerin etkinlik ve verimlilikleri ile ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin ve sürdürülebilir kalkınmadaki rollerinin artırılması amacıyla yeni bir kooperatifçilik stratejisine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Bu yönde TMKB’nin, kooperatiflerimizin deneyimlerinin, kooperatifçilerimizin görüşlerinin dikkate alındığı yasal düzenleme ve kooperatifçilik politikalarına yer verilmesinin gerektiğini dile getirmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü konulu panele uluslararası çalışma örgütü (ILO) Geçim Kaynakları Uzmanı Ayşe Turunç Kankal, Dünya Bankası Türkiye Ofisi’den Danışman İmren Arslanoğlu ve Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli Saha Ve Kooperatifler Koordinatörü İsmet Yalçın katılım sağlamış ve bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.

 

 

28 Aralık 2023 tarihinde ise Kooperatiflerin Ticareti Hayata Entegrasyonu konulu panel gerçekleştirilmiş olup, panele Migros Grubu Özel Markalı Ürünler İthalat, İhracat ve İş Geliştirme Direktörü Cavit Metin, Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Banu Bektaş Ülker, Metro Gross Market Kalite Güvence Kıdemli Yöneticisi Murfe iştirak etmiş, kooperatiflere yönelik bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Panel ve toplantılar kooperatif temsilcilerinin soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona ermiştir.