2030’a doğru onurlu bir yol-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

2030’a doğru onurlu bir yol-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

2015-01-26 14:49:19
4694 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

69uncu oturum, 4 Aralık 2014

       

 

  • Birleşmiş Milletler gelecek 15 yıl için 6 öncelik belirledi
  • ICA bu öncelikleri desteklediğini bildirdi.

 

2030’a doğru onurlu bir yol:

Yoksulluğu sonlandırmak, tüm yaşamı dönüştürmek ve yerküreyi korumak

 

Genel Sekreterin 2015-sonrası sürdürülebilir kalkınma gündemi hakkında Genel Kurula sunduğu sentez rapor

 

Bu rapor, Genel Kurulun 68/6 kararına istinaden üye devletlerin Genel Sekreter’den talepleri üzerine 2015-sonrası kalkınma gündemine ilişkin tüm mevcut verileri kullanarak hazırlayıp 2014 sonundan önce Hükümetler arası müzakerelerde kaynak olarak kullanılmak amacıyla Genel Kurula sunulmak üzere hazırladığı sentez rapordur.

 

Son yirmi yılın kalkınma deneyimlerinden çıkarılan derslerden yararlanarak ve herkese açık ve kapsayıcı bir sürecin girdileri kullanılarak hazırlanan rapor gelecek 15 yılda onurlu bir kalkınmayı yakalamayı amaçlıyor. Rapor, insan hakları destekli ve merkezinde insan ve yerküre olan sürdürülebilir kalkınma için evrensel ve dönüşümsel bir gündem önermekte. Şu altı temel bileşeni sürdürülebilir kalkınma gündeminin çerçevesi olarak kullanmayı ve Üye Devletler tarafından ihsas edilen azim ve vizyonu yansıtarak ulusal düzeyde iletişimi sağlamayı hedeflemektedir:

 

  • Onur: yoksulluğu sonlandırmak ve eşitsizlikle savaşım;
  • Halk: sağlıklı yaşamı garanti altına almak, bilgi ve kadın ve çocukların kapsanması;
  • Refah: güçlü, kapsayıcı ve dönüşümsel bir ekonomik büyüme
  • Yerküre: tüm toplumlar ve çocuklarımız için ekosistemimizi korumak;
  • Adalet: Güvenli ve barışçıl toplumlar ve güçlü kurumlar oluşumunu desteklemek;
  • Ortaklık: Küresel dayanışmayı sürdürülebilir kalkınma için katalize etmek.

 

Rapor ayrıca bütüncül (entegre) sürdürülebilir kalkınma gündemi için aynı ölçüde önemli sinerji yaratacak çerçeveye de yer vermekte ki bu cümleden olarak sürdürülebilir kalkınma kapasitesi için finansman, teknoloji ve yatırıma da gereksinme duyulduğuna işaret etmektedir.  Rapor, gelecek 15 yıllık sürede onurlu kalkınma hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu, yeter ki politik arzumuzu kolektif olarak kullanalım ve gerekli kaynakları çok taraflı ve kendi uluslarımızı güçlendirmek için kullanabilelim demektedir.

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA yayınladığı basın açıklamasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bu raporunu desteklediğini vurgulayarak, raporun tespit ettiği altı temel bileşene kooperatiflerin katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi. Bunun için kooperatiflerin 2015-sonrası gündemin amaçlarına çok uygun birer örgüt olarak tanınmalarını ve Üye Devletlerin de devletlerarası görüşmelerde bunu dikkate almaları ve kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmanın aktörleri olarak potansiyellerinin tamamını kullanmalarının desteklenmesini istedi.