6 Temmuz 2019 Uluslararası Kooperatifler Günü kutlu olsun

6 Temmuz 2019 Uluslararası Kooperatifler Günü kutlu olsun

2019-07-03 09:27:43
2207 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Temmuz 2019

Uluslararası Kooperatifler Günü

kutlu olsun!..

 

 

 

Uluslararası Kooperatifler Günü’nün bu yılki teması:

 

 

“İnsan Onuruna Yaraşır İş için Kooperatifler”

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Uluslararası Kooperatifler Günü vesilesi ile bir mesaj yayımlayarak tüm kooperatifçilerin UKG’nü kutladı ve “kooperatifler, geleceğin iş dünyasında sosyal ekonominin en önemli dinamikleri olarak insan onuruna yaraşır istihdam yaratmaya devam etmelidirler” dedi

 

 

1923 yılından beri her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi kutlanılagelen Uluslararası Kooperatifler Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun aldığı karar gereğince de 1995 yılından itibaren tüm dünyada yalnız kooperatifler tarafından değil, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından  da  kutlanmaktadır. Bir diğer ifade ile Uluslararası Kooperatifler Günü ICA camiası tarafından 97 yıldır, BM örgütleri ve hükümetler tarafından da 25 yıldır kutlanmaktadır.

 

 

Türkiye’de de Milli Birliğin ısrarlı çabaları sonucu 2015 yılından itibaren Uluslararası Kooperatifler Günü tüm dünyada olduğu gibi her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanmaya başlamıştır. Ülkemizde, bazı kurum ve kişiler, böyle bir uygulama dünyada olmamasına karşın 21 Aralık tarihini uluslararası kooperatifler günü olarak kutlamaya devam ediyorlar.

 

 

Bilindiği gibi Uluslararası Kooperatifler Günü kutlamasının amacı, kooperatifler konusunda toplumda farkındalık yaratmaktır. 1992 yılında ICA’nın talebi ile, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Temmuz ayının ilk Cumartesi gününü UKG olarak kabul ve ilan etmesinin arkasında yatan nedenlerin başında da kooperatiflerin, BM amaçlarına ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan kuruluşlar olmaları idi. Nitekim, BM Genel Kurulu daha sonra, 2012 yılını da Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan etmişti.

 

 

Bu yılın Uluslararası Kooperatifler Günü’nün teması “İnsan Onuruna Yaraşır İş için Kooperatifler” olarak belirlenmiştir. Bu temanın belirlenmesinde, ICA ile bir “Mutabakat Belgesi” (Memorandum of Understanding) imzalayarak kooperatifçiliğin geliştirilmesinde birlikte çalışmayı kabul eden  Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 100. kuruluş yılını kutluyor olması. ILO ile ICA’nın birlikte çalışma serüveni, ILO bünyesinde bir Kooperatifler Dairesi tesis edildiği 1920 yılına kadar dayanmakta.. Dolayısıyla, kooperatiflerin ILO’nun temel fonksiyonu olan istihdam yaratmaya katkıları öteden beri takdirle karşılanmakta.. ILO, 100. kuruluş yılı nedeni ile “İş’in Geleceği” (Future of Work) başlıklı kapsamlı bir rapor hazırlamış ve ICA ile birlikte 24 Haziran’da Cenevre’de “Kooperatifler ve İş’in Geneceği” konulu ortak bir konferans düzenlemişti.  Dünyanın her yerinde ILO’nun üçlü yapısını oluşturan işçi, işveren ve hükümetler tarafından coşku ile kutlanan 100. yılına,  kooperatifler tarafından da katkıda bulunulmakta..

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA’nın Başkanı Ariel Guarco, UKG nedeni ile yayımladığı mesajda “Kooperatifler, ekonominin tüm sektörlerinde istihdamı korumaya ve insan onuruna yaraşır işleri teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Kooperatiflerin, katılım sayesinde ortakların yaşamlarını, topluluklarını ve dünyayı değiştirme motivasyonu var ”dedi.

 

 

TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı da Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile bir mesaj yayımlayarak tüm kooperatifçilerin UKG’nü kutladı ve “kooperatifler, geleceğin iş dünyasında sosyal ekonominin en önemli dinamikleri olarak insan onuruna yaraşır istihdam yaratmaya devam etmelidirler” dedi.

 

 

Niksarlı mesajında şunları söyledi:

 

“Ülkemizde bugün ekonominin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında, kooperatiflere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ekonomik krizin atlatılmasında kooperatiflerarası dayanışma ve işbirliği ise önceliklerimizin başında gelmektedir. Bu tarihsel dönemeçte, kooperatiflerin yalnız kendi aralarında değil, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere yerel yönetimler ve ilgili kamu kuruluşları ile de işbirliği yapmaları zorunlu hale gelmiştir. İşsizliğin rekor seviyelere ulaşmış olması, kooperatifler için de bir “uyarı” olmalıdır. Bir yandan ortakları ve çalışanlarının hak ve çıkarlarını koruyarak ayakta kalma mücadelesi veren kooperatifler, diğer yandan orta ve uzun vadede teknolojik gelişmeler nedeni ile ortadan kaybolacak işler ve meslekler için de neler yapacaklarına karar vermek zorundadırlar. Bu ve benzeri teknik konuları tartışmak üzere TÜRKİYE KOOP’un bazı belediyeler, kamu kurumları ve bilim kuruluşları temsilcileri ile Sonbaharda ortak bir toplantı yapmayı planladığını bu vesile ile duyurmak isterim”.