AB Mutabakat Belgesi kalkınmada kooperatiflerin rolünün altını çiziyor

AB Mutabakat Belgesi kalkınmada kooperatiflerin rolünün altını çiziyor

2017-05-26 16:42:47
2164 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Mutabakat Belgesi

kalkınmada kooperatiflerin rolünün altını çiziyor

 

 

 

*  AB’nin sürdürülebilir kalkınma konulu yenimutabakat belgesi, BM’in 2030 gündeminin uygulanmasında kooperatiflerin önemli bir rol oynayacaklarını kabul ediyor.

 

 

17 Mayıs 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin ortak mutabakat belgesi olarak kabul ettiği doküman kalkınma işbirliği konusunda AB ve üye devletler için yeni bir çerçeve oluşturuyor.

 

Avrupa Birliği, kalkınma yardımı yapan donörlerin en büyüğü olup, tüm dünyada kalkınma amacıyla yapılan yardımların yarıdan fazlasını AB yapmakta. Bu mutabakat raporu, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma konulu 2030 gündeminin uygulanmasına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına mali katkı sağlanmasını amaçlıyor.

 

AB’nin bu mutabakat belgesi, kooperatiflerin kalkınmanın en önemli aktörlerinden olduğunu kabul ediyor. Mutabakat raporu, kooperatiflerin çok yoksul ve marjinal gruplara ulaşmada AB’nin önemli bir partneri olduğunun altını çiziyor. AB ayrıca, bu kalkınma partnerlerinin güvenlikli bir ortamda çalışmalarını sağlayıcı tedbirler üzerinde duruyor. Belge, çiftçi örgütleri ve kooperatiflerin kurulmalarını destekleyerek aile çiftliklerinin daha verimli çalışmalarınakatkıda bulunmayı ve toprak kullanma hakları ile çiftçi tabanlı geleneksel tohumların korunmasını amaçlıyor.

 

Bu belgenin hazırlanması ve sonuçlandırılması sürecine Kooperatifler Avrupa da diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte aktif biçimde katılmıştı.