AVİTEM İZMİR SEMİNERİ VE SOSYAL EKONOMİ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (21 Kasım 2022)

AVİTEM İZMİR SEMİNERİ VE SOSYAL EKONOMİ OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (21 Kasım 2022)

2022-11-24 19:16:07
752 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVİTEM

İZMİR SEMİNERİ VE

SOSYAL EKONOMİ OTURUMU

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir’de Akdeniz'de kentsel ve bölgesel iş birliği çalışmaları yürüten Akdeniz Sürdürülebilir Kent ve Bölgeleri Ajansı'nın (AVITEM)  işbirliğinde 21 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen program kapsamında düzenlenen seminere bu kuruluş kapsamında yer alan Fransız Dış İşleri ve Avrupa Bakanlığı, Marsilya Belediyesi ve Euroméditerranée Kamu Kalkınma Ajansı gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kent yönetimi uzmanları, bürokratlar, diplomatlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı ve açılışını yaptığı seminerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önce çıkan sosyal dayanışma, tarım, doğa, Cittaslow metropol, iklim değişikliği, temiz enerji ile sıfır atık politikaları anlatıldı.  İzmir'in stratejik vizyonu, tarihsel, coğrafi ve kentsel gelişiminin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal dayanışmanın artırılması ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesini amaçlayan politikaları, Cittaslow Metropol uygulamaları, temiz enerji politikaları, kültür, tarım ve doğa alanındaki faaliyetleri ve vatandaş katılımına dayalı kurumsal yapısıyla sivil toplumla kurduğu işbirlikleri konuşuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kapsamında Sosyal Ekonomi: Sosyal Ekonomi Deneyimler ve İyi Örnekler” başlıklı oturum düzenlendi. Oturum İzmir Büyükşehir Başkan Danışmanı Onur Eryüce'nin yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden Akın Erdoğan ile birlikte konuşmacı olarak Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'nden Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ünal Örnek yer aldılar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturumda Kooperatifçilik hareketinin yer aldığı ve öncü roller üstlendiği Sosyal Ekonomi konusu ele alındı. Sosyal Ekonomi: Sosyal Ekonomi Deneyimler ve İyi Örneklerin ortaya konulduğu oturumda rekabet temelli liberal ekonomilerin iklim, sosyal eşitsizlikler, işsizlik gibi konulara çözüm getiremediği ve sosyal ekonominin giderek önem kazandığı günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgesel ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesine yönelik dayanışma politikaları konuşuldu. Ayrıca Akdeniz şehirleri ve bölgesel aktörler arasındaki işbirliğinin sosyal ekonominin geliştirilmesine yönelik ne gibi çıktıları olacağı tartışıldı. Deneyimlerin, ortak projelerin, bölgesel aktörlerin arasında kurulan ağların ve çalışma yöntemlerinin önemine değinildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal ekonomi içinde sektörlere göre ülkemizde ve dünyadaki kooperatiflerin yaptıkları çalışmalar dile getirildi. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin Avrupa’daki diğer kooperatiflerle birlikte üyesi olduğu ve yönetiminde yer aldığı Avrupa Akdeniz Sosyal Ekonomi Ağı (ESMED) ile ilgili bilgiler verildi.