AVRUPA KOOPERATİF MANİFESTOSU

AVRUPA KOOPERATİF MANİFESTOSU

2014-04-02 15:10:03
3878 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Kooperatif Manifestosu

2014 Avrupa Parlamentosu seçimleri için kooperatif politikası öncelikleri

 

Avrupa’da Kooperatifler

Kooperatifler, Avrupa ekonomisini çeşitlendirmekte, işletmeler kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmakta ve istihdam ve varlık yaratmaktadırlar.

Kooperatifler ortakları tarafından sahip olunan ve işletilen işletmelerdir. Ortakları ister işçilerden, tüketicilerden veya isterse yerel toplumlardan oluşsunlar, işletmelerinin neler yapacağı ve işletme fazlasını nasıl paylaşacaklarına ilişkin eşit söz hakkı olan sıradan insanlardır.

Kooperatifler tüm farklı tür ve ölçeklerde, küçük işletmelerden çok uluslu işletmelere kadar farklı boyutlarda karşımıza çıkarlar. Ekonominin tüm bölümlerinde faaliyet gösterirler: Sağlık hizmetlerinden barınmaya, çiftçilikten eczacılığa, büyük mağazalardan spor kulüplerine, bankacılıktan fırıncılığa, enerjiden eğitime.

 

Sizinle çalışmak isteriz

Kooperatifler Avrupa (ICA Avrupa) Avrupa ölçeğinde 160.000 işletmeyi temsil etmektedir. Bu arada, Avrupa kooperatifleri 5.4 milyon insanı istihdam etmekte ve 123 milyon ortağı bulunmaktadır ki bu, her beş Avrupalıdan birini temsil etmek anlamını taşır.

Böyle büyük bir seçmen kitlesi nedeniyle, Kooperatifler Avrupa, Avrupa Parlamentosu Sosyal Ekonomi Grubunun aktif bir üyesidir. Avrupa Birliği Parlamentosu 2013 yılında kabul ettiği bir raporda kooperatiflerin ekonomik kriz boyunca oynadıkları pozitif rolü tanıdığını beyan etmiştir.

Kooperatifler Avrupa bunu daha da ileri götürmek ve Avrupa ekonomisini güçlendirmek için etkin önlemler alınması konusunda Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri (MEP) ile birlikte çalışmak istemektedir.

 

Bizim Avrupa Vizyonumuz

— Real ekonomiye odaklanmış, finans piyasalarının değil, halkın gereksinimleri ve beklentilerini karşılayan bir Avrupa.

— Geniş yelpazeli işletme modellerinin gelişmesine fırsat tanıyacak esnek ve yenilikçi ekonomiye sahip bir Avrupa. 

— Genç insanların girişimcilik emellerine ulaşmayı gerçekleştirecek donanıma sahip olabilecekleri bir Avrupa.

— Halk odaklı işletmelerin kuruluş ve gelişmelerine uygun bir çevre yatabilecek bir Avrupa.

 

Politika öncelikleri

Kooperatifler Avrupa, Avrupa kapsamında tüm kooperatiflere danışarak, Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri ile üç somut önlem geliştirmek istemektedir.

Bu önlemler şu önemli politika amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlayacaklardır: Daha dayanıklı bir ekonomi, gençlerin istihdamı ve yeni işletmelerin kuruluşu ve gelişmeleri.

 

1.      Kooperatifler için destekleyici bir AB çerçeve politikası

Esnek ve geniş kapsamlı bir ekonomi yaratmak için, Avrupa Birliği ve üye ülkeler eşit şartlarda çalışabilecekleri değişik işletme türlerinin gelişmesine olanak sağlayacak bir yasal çerçeveye ihtiyaç duymaktadırlar.

Farklı bir işletme türü olan ve yatırımcıların değil de ortakların sahibi olduğu kooperatifler için mevcut asalar sermaye oluşturmak ve halkın kooperatif kurmasını ve işletmesini güçleştirmektedir.

Kooperatifler Avrupa, Avrupa Milletvekilleri ile birlikte çalışarak “her bedene uyan tek ölçü” yaklaşımını değiştirerek kooperatiflerin de diğer işletme türleri gibi kolay kurulan, işletilen ve büyütülen bir model olmasını sağlayacak önlemler geliştirmek istemektedir.

 

2.      Gençler arasında kooperatif farkındalığını artırmak

Genç insanların sosyal sorumluluğu benimseyen işletmelere ilgileri giderek arttığı düşünüldüğünde, eğer bu genç insanların kooperatif ve diğer yenilikçi işletmeler hakkındaki bilgileri artırılırsa Avrupa’da gençlerin istihdamı bundan yarar sağlayacaktır.

Ne yazık ki, üye ülkelerin hemen tamamında okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde girişimcilik yerine klasik işletme modelleri okutulmaktadır.

Kooperatifler Avrupa, Avrupa Parlamenterleri ile birlikte çalışarak üye ülkelerdeki eğitim kurumlarının müfredatlarına kooperatif modeli de eklemelerini teşvik edecek politikaların yürürlüğe konulmasını sağlamayı arzu etmektedir.

 

3.      İşletme kuruluşu ve gelişimini destekleyecek bir kooperatif yol haritası

Halkın değişik türlerde işletme kuracak ve geliştirecek bir yasal çevre oluşturmak için girişimciler uygun eğitim, finansman ve işletme desteğine ihtiyaç duyarlar.

Avrupa Komisyonu geçen yıl daimi bir kooperatif çalışma grubu oluşturdu. Komisyon ile birlikte çalışarak bu grup 2014’de Komisyon’a sunulacak ve kooperatif kuruluşu ve gelişimini destekleyecek bir “kooperatif yol haritası” hazırladı.

Kooperatifler Avrupa, gelecek yasal süreçte Avrupa Parlamenterlerinin bu yol haritasını desteklemelerini ve uygulanmasına yardımcı olmalarını arzu etmektedir.

 

Kooperatifler Avrupa ile konuşunuz

Kooperatifler Avrupa, önerdiğimiz çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması yolu ile Avrupa ekonomisini güçlendirmede nasıl kullanılacağını Avrupa Parlamentosu adayları ile tartışmaya çok isteklidir.

Adaylar, Kooperatifler Avrupa Direktörü ile aşağıda verilen kanallarla doğrudan temasa geçerek ayrıntıları görüşebilirler:

Tel +32 2 743 10 34;  Email k.niederlander@coopseurope.coo