AVRUPA KOOPERATİFLERİ AB’DE EĞİTİM PROGRAMLARINA KOOPERATİF İŞ MODELİNİN DAHİL EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

AVRUPA KOOPERATİFLERİ AB’DE EĞİTİM PROGRAMLARINA KOOPERATİF İŞ MODELİNİN DAHİL EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

2024-02-13 19:36:20
102 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA KOOPERATİFLERİ AB’DE EĞİTİM PROGRAMLARINA KOOPERATİF İŞ MODELİNİN DAHİL EDİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin en büyük kıta örgütü Cooperatives Europe 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak AB Parlamentosu seçimleri öncesinde topluluğa üye ülkelerde kooperatifçiliğe dayalı iş modellerinin Avrupa eğitim programlarına dahil edilmesini talep etti ve bu konuda AB Üyesi ülkeler için çağrıda bulundu.

 

 

Avrupa Birliği'nde, eğitim sistemleri genellikle hepsi eşit ilgiyi hak eden Kooperatif modeli de dahil olmak üzere iş modellerinin çeşitliliğini gözden kaçırmaktadır. Bu modelleri tanımak, genç nesillerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları aynı anda karşılayan değerlere dayalı iş fikirlerini keşfetmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle, Avrupa kooperatif hareketi Komisyonu, eğitimle ilgili program ve girişimlerinde genel olarak kooperatif boyutunu ve çok sayıda iş modelini dikkate almaya çağırmaktadır.  

 

 

Kooperatiflerin Avantajı

 

Kooperatifler, Avrupa’da milyonlarca vatandaşın günlük yaşamının bir parçasıdır. Avrupa'daki her beş vatandaştan biri bir kooperatifin üyesidir. Kooperatifler, Avrupa genelinde 123 milyon bireysel üyeye ait ve 5,4 milyon vatandaşa iş sağlayan 160.000'den fazla kooperatif kuruluşu vardır.

 

 

Kooperatiflerin Avrupa’daki ekonomik ve sosyal rolleri yadsınamaz. Bununla birlikte, kooperatif işletmeleri yalnızca rekabetçi pazarlarda başarılı olmayı amaçlamakla kalmaz, aynı zamanda kar maksimizasyonundan daha geniş amaç ve hedeflere sahiptir. Bölgelerin sosyo-ekonomik dokusunu birbirine bağlamada ve pekiştirmede rol oynamalarını sağlayan güçlü yerel köklere sahiptirler. Aynı zamanda sosyal uyumun korunmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Bunlar, kendi özel yönetişimlerini etkileyen uluslararası kabul görmüş bir dizi ilkeye göre faaliyet gösteren ve yönetilen, değere dayalı işletmelerdir. Sadece birkaçı kişiye hizmet etmek yerine, uzun vadeli bir vizyona sahip birçok kişiye fayda sağlayan toplu olarak sahiplenilen kuruluşlardır. Kooperatifler, ekonomik faaliyeti artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için hem küresel hem de ulusal düzeyde birçok fırsat sunan insan merkezli bir kuruluşlardır. Yoksulluğun azaltılması ve toplum gelişimi gibi birçok toplumsal sorunu çözme potansiyeline sahiptirler. Çevrenin korunmasını ve cinsiyet eşitliğini desteklemektedirler. Kooperatif işletmeleri, sürdürülebilir bir ekonomi çağrısında bulunan, insanları dışlanmaya karşı sürekli bir mücadeleyle ilk sıraya koyan ve genellikle daha yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyen AB stratejisine mükemmel uyum sağlayan kuruluşlardır.

 

 

Kooperatifler ve eğitim

 

Son derece güçlü ekonomik kaygılar, savaş, çevre sorunları ve artan eşitsizlikle karakterize edilen bu istikrarsız zamanlarda, eğitimde değere dayalı iş modellerini vurgulamaya özel bir ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği'nde eğitim sistemleri, her biri kendi başına tanınmayı garanti eden kooperatifler gibi iş modellerinin çeşitliliğini kabul etmemektedir. Eğitim ve yönetim eğitimi ağırlıklı olarak hissedar şirket modelini vurgular, böylece kooperatif iş modelinin benzersiz kimliğini ve değerini ihmal ederler. Araştırmalar, genç girişimcilerin, öncelikle farkındalık eksikliği nedeniyle kooperatifleri sıklıkla gözden kaçırdığını göstermektedir. Tersine, kooperatifler konusunda eğitimli gençler genellikle değer odaklı yaklaşımlarına ve tanımlanabilir modellerine yönelmektedirler. AB, ulusal eğitim müfredatlarını doğrudan kontrol edemese de, Avrupa Komisyonu, ulusal politikaları etkilemek ve böylece Avrupa çapında paylaşılan zorlukları ele almak için belirli mekanizmalara sahiptir.

 

 

Avrupa Komisyonu'na talebimiz

 

Avrupa bölgesindeki kooperatifleri temsil eden Cooperatives Europe, Avrupa Komisyonu'nun kooperatiflerin önemli rolüne ve daha geniş anlamda okul içi ve yükseköğretim müfredatı ile iş modelleri yelpazesine odaklanmasını hedeflemektedir. Bu modellerin vurgulanması, AB eğitim politikasının kapsayıcı hedefine, yaratıcılığı, yeniliği ve girişimciliği geliştirme hedefine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

 

 

Önerilen Belirli Eylemler

 

Bu nedenle, Avrupa Komisyonu'nu farklı eylem ve programlarına işbirlikçi farklılığı dahil etmeye çağırıyoruz. İlk ve orta öğretimde, çocukları ve gençleri kooperatiflerle tanıştırmak, onlara değerlerini ve ilkelerini gelişim aşamalarıyla rezonansa girecek şekilde öğretmek çok önemlidir. Bu yaklaşım, Konseyin ortak değerleri ve kapsayıcı eğitimi destekleme konusundaki tavsiyelerinin uygulanmasına uyum sağlar ve destekler. Yükseköğretimde, açık ve kapsayıcı bir yükseköğretim sistemi hedefini pekiştirmek için farklı AB girişimleri kooperatifler konusunu kapsamalıdır. Bu, işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamını teşvik etmek için Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ortaklıklar kurmayı içerebilir. Kooperatifler doğrultusunda girişimciliğe ve eğitime özel önem verilmelidir: eğitim ve inovasyon stratejisinde çeşitli iş modelleri hakkındaki bilgilerin geliştirilmesi kooperatifler hakkındaki bilgileri pekiştirmelidir. Bu yaklaşım, gençlerin özlemleri, değerleri koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'LER) ile uyumludur. Erasmus + Programına işbirliğine dayalı girişimciliğe özel bir odaklanmayı dahil edilmelidir. Öncelikle demokratik hayata katılım, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusu desteklemelidir.  

 

Komisyonun eğitim konusunda ortaya koyduğu farklı çalışma ve uzman grupları, Kooperatifçi uzmanlarla bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Kooperatifin uyumlaştırılmış öğretimini sağlamak için Avrupa Komisyonu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tüm AB üye devletleri tarafından oylanan Kooperatiflerin Teşviki için ek tavsiyesi doğrultusunda politika uygulamalıdır. AB Üye Devletleri, eğitim sisteminin her kademesine kooperatifler hakkındaki eğitimi dahil etmelidir. Üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurumları ve Avrupa kooperatif hareketi arasındaki işbirliğini desteklemeye ve teşvik etmeye çalışmalıdır.

 

 

Kaynak: Cooperatives Europe