Alyans danışman arıyor…

Alyans danışman arıyor…

2015-03-16 15:01:09
5066 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alyans danışman arıyor…

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA kooperatifçilikle ilgilenen kamu kuruluşlarının küresel düzeyde listesini çıkaracak bir danışman arıyor

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA, amaçları arasında kooperatifçiliği geliştirmek de olan kamu kuruluşlarının küresel düzeyde listesini çıkarmayı amaçlayan bir araştırma yapacak danışman arıyor. Araştırmanın amacı, böyle bir misyonu olan kamu kurumlarının listesini çıkararak ICA’nın yardımcı ortaklık için bu kuruluşlarla temasa geçmesini sağlamak. Bilindiği gibi, kooperatiflerle ilgilenen kamu kurumları ve eğitim-araştırma enstitüleri, isterlerse oy kullanma hakkı olmaksızın ICA etkinliklerine ve genel kurullarına katılmak üzere yardımcı ortak (associate member) olabiliyorlar.

 

Araştırmanın içeriği:

ICA’nın Araştırma Komitesi kanalıyla duyurduğu bu bildirimde çalışmanın kapsamı ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgilere de yer verilmiş. Yapılacak araştırmanın çıktıları şöyle özetlenmiş:

 

Her ülkede kooperatifçiliği geliştirme amacı olan kamu kurumları, ilgili Bakan, tescilden sorumlu kamu görevlisi, diğer ilgili kişiler dâhil, bunların posta adresleri, e-mail, telefon numaraları ve web siteleri.

 

Ülkelerinde kooperatiflerin gelişmesine ilişkin görevlerinin kısa bir tanımı, hükümetin genel yapısı içindeki konumları, bakan ve ilgililerin değişebileceği en yakın tarihin ne olabileceği ve konuşulan yabancı dil(ler) (İngilizce, Fransızca ve İspanyolca).

 

Ülkedeki kooperatif mevzuatına erişme web linki (mümkünse).

 

Süreç: Alyansın küresel ofisi, bu bilgilerin tartışılacağı kişi ve kurumlarla görüşmelerin yapılmasına yardımcı olabilir ve katkıda bulunabilir, ancak danışmanın bu konuda yetkin olması ve konuya vakıf kooperatif düşünürler ile temasa geçebilecek durumda olması gerekiyor.   Küresel Ofis ayrıca danışmana ilgili kamu kurumlarına ilişkin elindeki temas adreslerini verecek, ancak bu adreslerin güncellenmesini isteyecek. 

 

Bu araştırma ile ilgilenenlerin hacquard@ica.coop adresi yoluyla ICA Ortaklarla İlişkiler Müdürü Gretchen Hacquard ile bir başvuru yazısı ve CV’leri ile birlikte temasa geçmeleri gerekiyor. Raporun 25 Haziran 2015 tarihine kadar sonuçlandırılması isteniliyor.