BM’DE SOSYAL DAYANIŞMA EKONOMİ TOPLANTISI ETKİNLİĞİ YAPILDI (22 TEMMUZ 2022)

BM’DE SOSYAL DAYANIŞMA EKONOMİ TOPLANTISI ETKİNLİĞİ YAPILDI (22 TEMMUZ 2022)

2022-08-26 15:13:10
1253 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

BM’DE

SOSYAL DAYANIŞMA EKONOMİ TOPLANTISI

ETKİNLİĞİ YAPILDI

 

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Politika Koordinatörü ve Uluslararası Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Koalisyonu (ICSSE) üyesi Joseph Njuguna da BM'nin Sosyal dayanışma Ekonomisine ilişkin Genel Kurul kararına duyulan ihtiyacı vurguladı.

 

 

İspanya Hükümetinin ikinci Başkan Yardımcısı ve İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz Pérez “Hiçbir ekonominin sosyal olmaktan çıkmaması gerektiğini" vurguladı.

 

 

22 Temmuz 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler, sosyal ekonominin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (SKH) ulaşmadaki rolünü tartışmak üzere New York'taki merkezinde bir yan etkinliğe ev sahipliği yaptı. Oturumda toplantıya katılan çeşitli üye ülkelerden temsilciler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Genel Kurulu'nun Sosyal Dayanışma Ekonomisine (SSE) ilişkin Karar önerisinin ilerletilmesine destek verdiklerini ifade ettiler.

 

 

Toplantı İspanya Hükümeti tarafından ILO ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) işbirliğiyle düzenlendi ve Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin katılımı sağlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İspanya Hükümetinin ikinci Başkan Yardımcısı ve İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz Pérez, ülkesinin Sosyal dayanışma Ekonomisinin (SSE) değerlerini ve ilkelerini ve dönüşüm potansiyelini tanıyan sosyal ekonomi mevzuatını kabul eden bir ülke olarak, Avrupa'da ilk olan deneyiminden bahsetti. "Dünyadaki sosyal ittifakları pekiştirmek ve dönüşümleri gerçeğe dönüştürmek için daha insancıl, adil ve sürdürülebilir bir ekonomik modelin motoru olarak Sosyal Ekonominin uluslararası hale dönüşmesine çalışıyoruz. " dedi. Eşitsizlikleri azaltmak ve çevreyi korumaktan bahsetti ve SSE'den kriz zamanlarında esnekliği teşvik etmek, toplulukları bir araya getirmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için bir araç olarak bahsetti.

 

 

Botswana'nın BM Daimi Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı Collen Vixen Kelapile, 2030 gündeminin daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmesi için bir çerçeve sağladığını söyledi. ”Kooperatifler, sosyal işletmeler karşılıklı toplumlar, vakıflar ve kendi kendine yardım grupları gibi SSE örgütleri ve işletmeleri, ekonomik sektörlerin çoğunda aktiftir ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tümüne farklı bağlamlarda önemli ölçüde katkıda bulunur." diyen bakan, BM Genel Kurulunun devletlerin SSE ile ilgili deneyim ve bilgileri paylaşmalıdır dedi. ”Sosyal ve dayanışma ekonomisinin ilerlemesinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde verimlilik kapasitelerinin oluşturulması, sürdürülmesi ve artırılması için fırsatların artmasına yol açacağına inanıyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı konuşmalarının ardından 2030 Gündeminde SSE'nin tanıtımına yönelik ortaklıklar konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

 

 

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler Ofisi Direktörü Beate Andrees, ILO'nun sosyal ve dayanışma ekonomisinin bir dizi ortak değer ve ilkeye dayanan bir tanımını sağlayan SSE'ye ilişkin son kararından bahsetti. Uluslararası düzeyde BM sistemine ve ötesine uzanan bir köprü inşa edeceğini umuyoruz. Kalbinde düzgün bir çalışma bulunan daha geniş kapsamlı bir BM Kararı ileriye doğru atılmış büyük bir adım teşkil edecek ve destek için ILO'ya güvenebilirsiniz."dedi.

 

 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Ekonomik İşler Sorumlusu Raymond Landveld, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararının, üye devletler tarafından odaklanmış bir değişim ve öğrenme fırsatı gibi getirebileceği avantajlardan bazılarına değindi. ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkılarının belgelenmesi ve politika oluşturma ve uygulamanın iyileştirilmesine katkıda bulunmak Birleşmiş Milletler Kurumlararası Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Görev Gücü (UNTFSSE) başkan yardımcısı olarak, ileriye dönük tüm önemli konularınızda sizi desteklemeye hazır olduğumuz her şey için konuşabileceğimi düşünüyorum" dedi.

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Politika Koordinatörü ve Uluslararası Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Koalisyonu (ICSSE) üyesi Joseph Njuguna da BM'nin Sosyal dayanışma Ekonomisine ilişkin Genel Kurul kararına duyulan ihtiyacı vurguladı. Bakan, kararın politika oluşturma ve uygulamanın iyileştirilmesine katkıda bulunacağını ve 2030 gündeminin uygulanmasında hızlanmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) gerçekleştirilmesine yol açacağını söyledi. Bakan, 2030 yılına kadar SKH hedeflerine ulaşmak için uygulamaya yönelik hızı hızlandırmak için çabaların hızlandırılması gerektiği konusunda uyardı. BM ' nin SSE'ye ilişkin kararı, SSE işletmeleri ve kuruluşları tarafından yapılan çalışmaları güçlendirecek ve teşvik edecek ve SKH' lere ulaşma yolundaki katkılarının tanınmasını artıracaktır.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturumda ayrıca, Küresel Sosyal Ekonomi Forumu (GSEF) Başkanı Pierre Hurmiç ve Fransa'nın Bordeaux Belediye Başkanı, küresel ısınmanın yakın zamanda orman yangınlarından etkilenen bölgesi üzerindeki etkisini anlattı. "Ekonomimiz krizler karşısında kırılganlığını gösterdi." Diyen bakan, SSE'nin ekonomiyi yeniden inşa etmenin ve daha iyi bir dünya inşa etmenin merkezinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi. ”Küresel düşünmemiz ve yerel olarak hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

 

 

Oturum, çok sayıda bakanın müdahaleleriyle devam etti. Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Bakanı Delegesi Marlène Schiappa (video mesajıyla) Fransa'daki SSE'nin büyüklüğü hakkında konuştu. Fransız ekonomisinde önemli bir güç olan toplam istihdamın% 10'undan fazlasını oluşturuyor dedi.  Bakan, bir BM GA kararının sektörün ortak bir tanımını desteklemeye ve daha çevre dostu ve daha adil bir model oluşturmaya yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

 

 

Dominik Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Luis Miguel de Camps, ülkesinin SSE'yi destekleme girişimlerinden bazılarına değindi. Yüksek enflasyonun birçok ülkeyi geriletme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyaran bakan, ”Kalkınma kapsayıcı olmadığı sürece sürdürülebilir olamaz." dedi. ILO'nun SSE'ye ilişkin son Kararının, hiç kimsenin geride kalmamasını sağlamak için devletler arasında fikir birliği oluşturulmasına yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.  Senegal Mikrofinans ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Bakanı Zehra Iyane Thiam Diop, SSE'Yİ ülkesi için önemli bir öncelik olarak nitelendirdi. Senegal’in sektörü teşvik etmeye kararlığının devam ettiğini ve farklı eyaletlerdeki ekonomik ve sosyal gerçekleri ve düzenleyici normları yansıtan bir UNGA kararını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

 

 

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Luka Mesec, SSE'nin alternatif bir ekonomik model olarak rolünü vurguladı. İspanya gibi ülkelerin paylaşacakları çok şey olduğunu açıklayan bakan, ”Umut sağlamak için alternatiflere ihtiyacımız var." dedi. Slovenya'daki şirketlerin sadece% 0,2'si sosyal işletmelerdir. ”İspanya'nın% 10'u var, bu yüzden onlardan çok şey öğrenebiliriz" dedi ve siyasi nüfuzun ve ağın sektörün büyümesine yardımcı olabileceğine işaret etti.

 

 

Panellerin ardından BM üyesi ülkelerin Arjantin, Şili, Kosta Rika, İtalya, Portekiz, Fas, Malezya, Bulgaristan gibi sürdürülebilir kalkınma için SSE’ye ilişkin BM Genel Kurulu Kararının masaya yatırılmasını destekleyen konuşmaları izlendi. Yan etkinlik UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, ILO Genel Müdürü Guy Ryder ve Yolanda Díaz Pérez'in yer aldığı kapanış konuşmaları ile sona erdi.

 

 

UNTFSSE'NİN SSE'nin 17 SDG'YE katkısı hakkında bir rapor yayınlayacağını da sözlerine ekleyen Bayan Grynspan, ”Bugünkü hedefimiz sadece aynı sistemi yeniden inşa etmek ya da her zamanki polislik ve önceki ekonomik modellerle aynı işe geri dönmek olamaz." dedi.  “Bu yılki [Uluslararası Çalışma] Konferansımızda kabul edilen sonuçlar önemlidir. İlke ve değerlerine dayanan sosyal ve dayanışma ekonomisinin kararlaştırılan ilk tanımını içerirler. Sonuçlar ayrıca ILO'yu, iyi iş ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için sosyal ve dayanışma ekonomisi konusundaki liderliğini sürdürmeye çağırıyor "dedi. ILO küresel ofisi, bu yılın Kasım ayında yönetim organında görüşülecek karara dayanarak ofis çapında bir strateji ve eylem planı geliştiriyor dedi. “İspanya ve diğer üye devletlerin BM Genel Kurulunda Sosyal Dayanışma Ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bir karar verme çabalarını alkışlıyorum. ILO'nun çabalarını sürdürmesine ve Sosyal Dayanışma Ekonomisini (SSE) iyi işlere hizmet etmek için ilerletmesine, gezegen ve insan merkezli bir iş geleceğine güvenebilirsiniz” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayan Diaz son sözlerinde “Hiçbir ekonominin sosyal olmaktan çıkmaması gerektiğini" vurguladı. "Sürecin başarılı bir sonuca ulaşması için iradeye, ittifaklara ve bireysel ve kolektif zekaya sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Bakan Diaz bir grup üye ülke, önerilen kararı Eylül 2022'de BM'nin 77. Genel Kurulunda sunmak üzere birlikte çalışacak dedi.