BM, yoksulluğu ortadan kaldıracak stratejileri tartışıyor: kooperatiflerin sosyal kalkınmadaki rolü nedir?

BM, yoksulluğu ortadan kaldıracak stratejileri tartışıyor: kooperatiflerin sosyal kalkınmadaki rolü nedir?

2018-03-06 11:57:56
2359 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM, yoksulluğu ortadan kaldıracak stratejileri tartışıyor: kooperatiflerin sosyal kalkınmadaki rolü nedir?

 

 

 

 

Sosyal Kalkınma Komisyonu’nun 56. oturumu (CSocD56), New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 29 Ocak - 7 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşti. Komisyon, küresel kalkınmanın sosyal kalkınma ayağının danışma organıdır. Bu yılın öncelikli konusu: Dünyanın dört bir yanındaki kooperatiflerin rol ve faaliyetlerini de kapsar biçimde "herkes için sürdürülebilir kalkınma sağlamak için yoksulluğun ortadan kaldırılması için stratejiler".

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından sunulan bir rapora dayanarak (http://undocs.org/E/CN.5/2018/3) Komisyon, yoksulluğun ve özellikle de aşırı derecede yoksulluğun ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanan stratejileri tartıştı ve analiz etti. Raporda "kooperatiflerin ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi de yoksulluk içinde yaşayan kırsal kesimdeki insanlara güç kazandırmak ve kırsal ekonomiyi daha üretken hale getirmek için etkili bir stratejidir" denildi. Ayrıca kooperatifler, insanları güçlendirme gibi bu önemli rolleri yanında, diğer yoksullukla mücadele stratejilerini de yönlendiren araçlardır.

 

 

Komisyon, işsizlik, iklim değişikliği, ayrımcılık, eşitsizlikler ve yoksulluğa yol açan benzeri birçok faktörü tartıştı. Raporda, tüm ülkelerde kooperatiflerin, istikrarlı ve iyi istihdam sağlayarak, çevrenin korunması, faaliyet gösterdikleri toplulukların korunması ve ayrım yapmaksızın insanlar için eşit fırsatlar ve demokrasi merkezleri olarak görev yaparak çok güçlü bir eylem kaydına sahip oldukları belirtildi.

 

 

Komisyonda işsizlik ve kayıt dışılık yükselen endişeler olarak belirlendi. İşsiz ya da iyi ve istikrarlı bir istihdam koşulları olmadan, en savunmasız kişinin yoksulluktan kurtulması olanaksızdır. Buna ek olarak, pek çok ülkede yeterli sosyal korumanın olmaması durumu daha da kötüleştiriyor. Bu nedenle, istihdam yaratılması ve gayri resmi ekonomiden resmi ekonomiye geçiş yapılması, özellikle yoksulluğu sona erdirmek için devlet liderliğindeki girişimlerde öncelik olmalıdır. Kooperatifler hali hazırda dünyanın aktif nüfusunun % 10'unu, yani, toplam 279 milyon insanı istihdam ediyorlar. Kooperatiflerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardım etmek, hükümetlerin istihdamı canlandırma yollarından biridir. Başka bir bakış açısıyla, kooperatiflerin gayri-resmi ekonomiden resmi ekonomiye geçişinde kooperatiflerin rolü, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından iyi belgelenmiş ve tanınmıştır. Buna göre, kooperatiflerin kurulması ve sürekli olarak geliştirilmesinin teşvik edilmesi, işsizliğin azaltılmasında doğrudan etkisi olduğunun bir başka nedenidir ve dolayısıyla, kayıt dışılıkla mücadele, yoksulluğun azaltılması sonucunu doğurmaktadır.

 

 

Komisyon aynı zamanda iklim değişikliğinin bazı zorluklarına ve yoksulluğa olan etkisine baktı. Bu doğrudan etkilerin çoğunun zaten daha yüksek yoksulluk oranları ile mücadele eden alanlarda hissedileceğini belirtmek önemlidir. Aşırı hava olayları, muhtemelen yoksul toplulukları etkileyecektir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır ve bu durumda kooperatiflerin oynayacakları bir rol olabilir.

 

 

Kapsayıcılık ve eşitsizliklerin azaltılması yönünde Komisyon, halen ihtiyaç duyulan kapsamlı çalışmaya baktı. Hem gelir hem de sosyal eşitsizliğin arttığı rapor edildi. Artan eşitsizlikten en fazla etkilenen kadınlar, gençler, azınlıklar, yerli halk gibi en savunmasız grupların olduğuna dikkat çekildi. Kooperatiflerin, yerel toplumlarda çalışırken, eşitsizliği aktif biçimde hedef alan politikalar ve faaliyetler oluşturarak pozitif ayrımcılık öncüleri olarak çalışmaları önemlidir.

 

 

Yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması konusundaki sorunun hala çok işe yaradığı açıktır. Hükümetler bu çabanın birincil sorumluluğunu alırken, kooperatifler etkili stratejileri uygulayarak katkıda bulunabilir, bilgiyi paylaşabilir ve değişimin diğer ajanlarıyla ortaklıklar kurabilir.

 

 

Yoksullukla mücadelede, Uluslararası Kooperatifler Birliği tarafından kooperatiflerin çalışma alanlarından biri olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) uygulanmasında büyük fark yaratabilecekleri belirlenmiştir. 2030 için İşbirliği Platformu'nda (www.coopsfor2030.coop) çevrimiçi platformda, kooperatiflerin başkalarına ilham kaynağı olabilecek bu hedeflere ulaşma sözü veren birçok örnek var. 2030 için yapılan ve # coops4dev olarak da bilinen Kooperatifçilik Kampanyaları, ICA-AB ortaklığı çerçevesinde oluşturuldu. # Coops4dev ortaklığı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz: (https://ica.coop/en/our-work/co-operatives-in-development).

 

 

Bu örneklerden bazılarını sergilemek ve ülkeleri yoksullukla mücadele araçları olarak kooperatifleri desteklemeye çağırmak için, Kooperatiflerin Tanıtımı ve Geliştirilmesi Komitesi (COPAC), Sosyal Kalkınma Komisyonu toplantıların yapıldığı günlerden birinde etkinlik düzenledi. Bu etkinlikle ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

(https://ica.coop/en/media/news/the-2018-theme-for-the-international-day-of-co-operatives-has-been-unveiled)

 

 

CSocD56 toplantısında, hükümet görevlileri ve sivil toplum liderleri tarafından, yoksulluk içinde ve hala yoksul durumda olan milyonlarca insanın hayatta kalmasına yardımcı olacak sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandı. Komisyon, yaşlanma, yoksulluğun ortadan kaldırılması için stratejiler ve Afrika'nın gelişimi gibi konularda da çeşitli kararlar aldı.

 

 

Ayrıca, 2019 öncelikli temasının "mali, ücret ve sosyal koruma politikaları yoluyla sosyal kapsayıcılığa ilişkin eşitsizliklerin ve sorunların giderilmesi" olacağı kararı alındı.

 

 

(Bu haber, 23 Şubat 2018 tarihinde ica.coop web sitesinde yer alan “UN discusses on the strategies for eradicating poverty: what is the role co-operatives have for social development?” başlıklı haberin orijinalinden tercüme edilmiştir).