BM Genel Sekreterinin Raporu: “Kooperatif işletmeler 2030 Gündemi’ni tanıtacak özel bir konumdadırlar”

BM Genel Sekreterinin Raporu: “Kooperatif işletmeler 2030 Gündemi’ni tanıtacak özel bir konumdadırlar”

2017-12-28 13:29:39
2710 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM Genel Sekreterinin Raporu: “Kooperatif işletmeler 2030 Gündemi’ni tanıtacak özel bir konumdadırlar”

 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurula sunulan raporda ayrıca kooperatif yasa ve politikaları konusunda Hükümetlere şu önerilerde bulunuldu: Hükümetler, ulusal yasal ortamı kooperatiflerin kuruluşu ve gelişmesi için daha elverişli hale getirmek amacıyla özellikle sermayeye erişim, rekabet gücünün artırılması ve adil vergilendirme için mevcut yasa ve yönetmelikleri gözden geçirmeli ve/veya yeni yasalar çıkarmalıdırlar

 

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 8 Aralık 2017 tarihinde Genel Kurul’a sunduğu rapor, kooperatiflerin potansiyelinin altını çizdi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasında “kimseyi dışlamamalıyız” sloganı ile önemli bir katkıda bulunabileceğini belirtti. Rapor, “Kooperatif işletmeler, 2030 gündemini tanıtmada çok özel bir yere sahiptirler. İşbirliği ortaklığını ve halk-odaklı ve bütünleşmiş bir yaklaşımı esas aldığı için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmayı sağlayacak doğal araçlardır” ifadesini kullandı.  

 

 

Kooperatiflerin azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarına yaklaşımları ve kooperatif işletme modelinin, kaynakların artırılması ve ulusal, bölgesel ve uluslararası kooperatif işletmelerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine katkıları derinlemesine incelenmiştir. Rapor, kooperatiflerin uzun dönemli olarak toplumlarına yatırım yapmayı hedeflediklerini ve bu yüzden topluma karşı sorumlu olduklarını, kendilerini sürdürülebilir biçimde bugünkü ve gelecek nesiller için sosyal sorumluluk taşıdıklarını kabul etmiştir. 

 

 

 

BM’nin kooperatifleri ve kooperatif politikalarını güçlendirme önerileri

 

Rapor, kooperatiflerin herkes için sürdürülebilir kalkınma konusundaki çabalarında karşılarına çıkabilecek sorunların giderilmesi için bazı strateji önerilerinde bulundu.

 

 

 Bu öneriler şu hususları içeriyor:

 

- kooperatiflerin SKH’ne ulaşılması konusunda oynayabilecekleri rol konusundaki farkındalığı güçlendirmek;

- özellikle SKH ile ilgili olarak kooperatiflerle ilgili gerçek verilere dayalı araştırma yapılmasının sağlanması;

- etkin politikalar, yasalar ve yasal düzenlemeler yapılması, ve

- kooperatiflerin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde yürütülen sürdürülebilir kalkınma süreçlerine katılım kapasitelerini güçlendirme.

 

 

Rapor, kooperatifleri güçlendirecek şu politika önerileri ile sona eriyor: Hükümetler, ulusal yasal ortamı kooperatiflerin kuruluşu ve gelişmesi için daha elverişli hale getirmek amacıyla özellikle sermayeye erişim, rekabet gücünün artırılması ve adil vergilendirme için mevcut yasa ve yönetmelikleri gözden geçirmeli ve/veya yeni yasalar çıkarmalıdırlar.

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA’nın web sitesinden aktarılan bu haberin aslına ve yukarda sözü edilen BM raporuna erişim için aşağıdaki link tıklanabilir:

 

 

https://ica.coop/en/media/news/co-operative-enterprises-are-in-a-unique-position-to-help-to-promote-the-2030-agenda