DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI (17 EKİM 2022)

DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI (17 EKİM 2022)

2022-10-22 13:55:38
688 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI

 

(17 EKİM 2022)

 

 

2022 Yılının Teması olan Geride Kimseyi bırakmayalım Mesajı verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ekim 2022 günü T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde Ankara’da CerModern konferans salonunda düzenlenen 2022 Dünya Gıda Günü Konferansı’nda düzenlendi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Gününün bu yılki teması “Kimseyi Geride Bırakma” olarak belirlendi.  Bu yılın teması ile FAO Dünyanın her yerinde, kimseyi geride bırakmadan herkesin yeterli miktarda sağlıklı ve besleyici gıdaya erişebildiği sürdürülebilir bir dünya inşa etme’ hedefine atıfta bulundu. Kimseyi Geride Bırakma teması, daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam olarak ortaya konuldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferansa kamu, sivil toplum kuruluşları ve kooperatifler temsilciler ile birlikte TÜRKİYE KOOP ve ORKOOP’u temsilen Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ünal Örnek’te katıldı.  Konferans Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman’ın açılış konuşmaları ile başladı. Konferansta  Açılışta konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dünyada ve ülkemizde gıda zincirinde yaşanan zorluklar, beklentiler, küresel açlık ve gıda güvencesi sorunları ile ilgili mesajlar verdiler.  

 

 

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu Dünyadaki global İklim krizi ve son yıllarda ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, ekonomik şoklar ve Ukrayna’daki savaşı olmak üzere ülkeler arası çatışmaların neden olduğu birçok zorluğu aynı anda yaşadığımıza dikkat çekti. Karşımızdaki tablonun kötü olsa da ümitsizliğe kapılmamamız gerektiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Dünyanın karşı karşıya olduğu gıda güvenliğinin küresel anlamda yalnızca günümüzü değil, geleceği de ilgilendirdiğini belirtti. Yapılan araştırmalara göre artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda üretimini mevcut miktara göre %60 artırmamız gerektiğini gösterdiğine dikkat çekti. Yaşanan pandemi, iklim değişikliği ve ülkeler arası çatışmalar gibi krizlerin üstesinden gelmek için ilgili tüm paydaşlar arasında çok taraflı işbirliğinin önemini belirtti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantıdaki oturumlarda Dünya’da açlık sorununun global düzeyde en başta gelen sorun olduğunu vurgulandı. Üretim ve tüketimde en fazla payı olan gelişmiş ülkelerin bu sorunun giderilmesi için özellikle çalışması ve çaba göstermesi gerektiğini dile getirildi. Gıda arzının devamlılığı için sektör paydaşlarının birbirleri ile iletişim içerisinde olması gerektiği, konu ile ilgili deneyimlerini paylaşmaları, Kimseyi geride bırakmadan daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam için çalışmalarını dile getirildi. Dünyanın sorunları olarak nüfus artışı yanında kırsaldan kente göç, iklim değişimi gibi global sorunlara değinildi. Sürdürülebilir gıda tüketimi kapsamından doğru tercihler yapabilmek için tüketicide gıda okuryazarlığı kapasitesinin geliştirilmesinin önemi ortaya kondu.  

 

 

Temel sorunun kaynakların adaletsiz dağılımında olduğunu belirterek çözümleri insani temelde yaklaştırmanın gereği dile getirildi. Üretenlerin kayıt dışı ve düşük gelirli olduğu bir sektörün ilerleyemeyeceği ifade edildi. Uzun vadeli politikalar çerçevesinde ekolojik ve yeşil tarım uygulamalarıyla çevreye duyarlı üretim yapılması gerektiği, bunun için Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Gıda kayıplarının önlenmesi için tüketici tarafında eğitim ve bilinçlendirmenin şart olduğu ifade edildi.  Erken yaşta beslenme eğitimi alacak çocuklar sayesinde hem israfın hem obezitenin önüne geçilebileceğine değinildi. Mevcut sorunların aşılması için çiftçinin gıda zincirindeki katma değerden daha yüksek pay alması gerektiği, bu konuda örgütlenme ve dayanışmanın önemine, kooperatifleşmeye dikkat çekildi.