Endüstriyel ve Hizmet Kooperatifleri bu süreçte nerede duruyor?

Endüstriyel ve Hizmet Kooperatifleri bu süreçte nerede duruyor?

2018-03-21 10:19:14
1797 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşin Geleceği

 

Endüstriyel ve Hizmet Kooperatifleri bu süreçte nerede duruyor?

 

 

ICA’nın Hizmet ve Endüstriyel Kooperatifler Örgütü CICOPA’nın hazırladığı “İşin Geleceği” konulu rapor,  gelecekteki iş ve istihdamın ne durumda olacağını araştırıyor

 

 

CICOPA Raporuna göre, işin ve mal ve hizmetlerin üretiminin örgütlenme biçimi, çalışma şeklimizi ve işin kendisinin geleceğini güçlü bir şekilde değiştirebilecek derin değişiklikler yaşıyor.

 

 

Kooperatif istihdam, zaman içinde daha sürdürülebilir olma eğilimindedir, daha az gelir eşitsizliği gösterir, kırsal ve kentsel alanlar arasında daha iyi bir dağılım ile karakterize olma eğilimindedir ve ortalamadan daha yüksek bir memnuniyet ve kendine özgü bir karakter düzeyine sahiptir. Kooperatifler aynı zamanda sürekli yaratıcılık ve inovasyon ile işletme içinde yenilikçi ve sürdürülebilir çalışma biçimlerini ve iş ilişkilerini deneyen büyük bir laboratuvardır. İşçi mülkiyetine dayanan neredeyse yüz yıllık bir çalışma organizasyonu modeli, iş ve çalışma koşulları tehdit edildiğinde, dikkate değer çağdaşlığını yeni zorluklara adapte etmek için kullanmakta.

 

 

Bu stratejik çalışma, işin, bugünün ve geleceğin dönüşümüne katkıda bulunan dört sorunu analiz ediyor:

*  teknolojik değişim ve bilgi ekonomisi

*  demografik, toplumsal ve çevresel trendlerde değişiklik

*  küreselleşme ve sanayileşme

*  çalışma koşulları, eşitsizlik ve sosyal koruma

 

 

Endüstriyel ve hizmet kooperatifleri bu zorluklara nasıl tepki gösteriyor? Çalışanların mülkiyetine dayanan en yeni yenilikçi işbirliği modelleri neler?

 

 

CICOPA’nın İşin Geleceği konusundaki stratejik raporu, bu sorulara cevap vermeyi ve bu alandaki politika yapıcılara tavsiyelerde bulunmayı amaçlıyor.

 

 

Raporun tamamını indirmek için aşağıdaki web sitesinde bulunan rapor başlığını tıklayınız:

 

http://www.cicopa.coop/