FAO - ICA İşbirliğini Geliştiriyor (22 Şubat 2022)

FAO - ICA İşbirliğini Geliştiriyor (22 Şubat 2022)

2022-03-09 17:56:05
737 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO- ICA İşbirliğini Geliştiriyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Şubat 2022 Salı günü Dünya Takvimi için özel bir gün olan ikiler gününde FAO ve Uluslararası Kooperatifler Birliği arasında yapılan iyi niyet anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe davet edilen ICA Başkanı Ariel Guarco ile birlikte TÜRKİYE KOOP Başkanımız Muammer Niksarlı ile TÜRKİYE KOOP Üyesi Kooperatiflerimizin Başkanları ve Yöneticileri toplantıya katılmıştır. FAO Türkiye’nin yıllardır dayanışma içinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için önemli bir paydaş olarak görülen Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ile kooperatifler konusunda yürüttükleri projeleri ve çalışmaları paylaşmak, görünürlüğünü artırmak, kooperatifçiliğin önemine dikkat çekmek için bu program yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Kooperatifler Birliği, Uluslararası Tarım Kooperatifleri Birliği ve Türkiye’de önde gelen birçok kooperatif birliklerinin bir araya geldiği toplantıda Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanımız Muammer Niksarlı yaptığı açış konuşmasında; Dünyada kriz dönemlerinde kooperatiflerin öneminin ortaya çıktığını dile getirdi. Nitekim ülkelerin ekonomik sıkıntı yaşadığında kooperatifçilerden kurtuluş ve destek beklendiğini belirtti. Ancak üzücü olan sıkıntılı dönemler geçtiğinde söylenenlerin unutulduğunu söyledi. Kooperatiflerin bu dönemlere hazırlıklı olmalarını, kendilerini unutturmamak için yapmaları güçlü şekilde örgütlenmeleri, dayanışma içinde olmaları gerektiğini işaret etti.  Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kadınların önemli kazanımlar elde ettiğini açıkladı. Bu gelişmelerin etkisi ile Türkiye'de kooperatifler yasasında yapılan değişikliklerde kadın kooperatifçilerine yönelik bazı kolaylıklar sağlandığını belirtti.

 

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu yaptığı açış konuşmasında FAO Türkiye'nin Kooperatif Destek Programı, Dünya Kooperatifler Birliği ilke ve değerlerine dayandığını, 2019 yılında üç kooperatifle başladıkları programın kısa sürede genişlediğini ve şimdi Avrupa Birliği ve Japon Hükümeti'nin desteğiyle 13 ilde 22 kooperatife ulaştığını belirtmiştir. Projeler ile kooperatiflerin elde ettikleri başarıların etkileyici olduğunu,  pazarlama kapasitelerini artırdıkları, kar oranlarını yükselttikleri en önemlisi de kooperatiflerin ortaklarının gerek kendi aralarında gerekse diğer kooperatiflerle olan sosyal ilişkilerini geliştirdiklerini dile getirmiştir.  Bu gelişmelerin kooperatiflerin ve ortaklarının zamanla ulusal düzeyde daha da iyi sonuçlar almasını sağlayacağını ifade etmiştir.

 

ICA Başkanı Ariel Guarco, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kooperatifler ve ilgili kuruluşlar arasında Uluslararası iş birliğinin ve kurumlar arası diyalogun önemli olduğunu, FAO ve ICA'nın gıda güvenliğini sağlayabilmek için kültürel, ekonomik ve sosyal değişimlere ayak uydurmasının gerekli olduğunu belirtmiştir. Ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için gereken dönüşüme, tüm sivil örgütlerin aktif katılmasının ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirmiştir.  İçinde bulunduğumuz çağda özellikle tarım sistemlerinin dönüşümünün de sadece sektörel bakımdan ele alınamayacağına, ekonominin tüm taraflarının katılımı ve desteği ile olacağını vurguladı. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin bu dönüşümün bir parçası olması gerektiğini söyledi. ICA - FAO iyi niyet anlaşması çerçevesinde ICA’nın sektör örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü’nünde üye kooperatiflerle dünya genelinde FAO ile tarım alanında özel çalışmalar yürüttüğünü ifade etmiştir. Toplumda tüm kesimlere düşen görevler olduğunu, bu kapsamda başta hükümetler, bakanlıklar ve kooperatifler olmak üzere tüketicilerin, kadınların, çalışanların, gençlerin ve hükümetlerin her seviyede rolünün olduğunu dile getirmiştir. Kooperatiflerle ile birlikte bu tür projelerin ve toplantıların avantajını kullanmasının daha fazla kesime erişilmesini sağlayacağına işaret etmiştir. Güncel gelişmelere bağlı olarak tarım bakanlığı dışında ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili kurum ve kuruluşları kurumların çalışmalara katılımında yarar olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan beslenme sisteminin dönüşümü için dayanışmaya ve toplumsal katılımın önemli olduğunu, bu konuda, Türkiye’de olduğu gibi FAO’nun projeleri ve çalışmaları ile elde ettiği başarıların etkileyici olduğunu ifade etti.

 

Uluslararası Tarım Kooperatifi Örgütü (ICAO) Başkanı Sung-Hee Lee’de toplantıya gönderdiği video mesajında, kooperatif örgütlerinin güçlerini birleştirmeye ve çiftçilerin haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. Örgüt olarak proje ve çalışmalarında kadın, genç, orta ve küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesine önem verdiklerini dile getirdi.  Bugün dünyadaki savunmasız insanlar, kadınlar, yoksullar, mültecilerin kooperatiflerin yardımına ihtiyaç var dedi. Bu yardımların en iyi şekilde kooperatifler aracılığıyla insanlara götürebileceğini söyledi. Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve bağlı sektör örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütünün (ICAO) önderliğinde dünya genelindeki kooperatifleri bir araya getirmeye çalıştıklarını belirtti. Kooperatiflerin üretim, işleme ve pazarlamadaki pazar gücü ile dünyadaki gıda krizinin çözülmesine önemli katkılar vereceğini ifade etti.