FAO TÜRKİYE PAZARLAMA VE İNNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM TOPLANTISI ADANA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ (24 Ağustos 2022)

FAO TÜRKİYE PAZARLAMA VE İNNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİM TOPLANTISI ADANA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ (24 Ağustos 2022)

2022-08-26 14:55:58
865 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO TÜRKİYE

PAZARLAMA VE İNNOVASYON YÖNETİMİ

EĞİTİM TOPLANTISI

ADANA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Birleşmiş Milletler çatısı altında, gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde açlıkla mücadelede ve yoksulluğun önlenmesinde uluslararası düzeydeki çabaların önderliğini yürüten BM kuruluşudur. Bu görevin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarını korumak suretiyle tarımsal kapasitelerini yükseltmek, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini desteklemek, gıda güvenliğini temin etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Merkezi Roma’da bulunan bilgi ve danışma merkezidir. FAO, dünya sathına yayılmış Bölgesel Ofisleri, Alt-Bölge Ofisleri, İrtibat büroları ve ülke temsilcilikleri ile hizmet vermektedir.   Ülkemizde Ankara’da Orta Asya Alt Bölge Ofisi yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAO ve Uluslararası Kooperatifler Birliği güçlü ilişkilere sahiptir. Her iki kuruluş ortaklaşa kooperatiflerin teknik kapasitelerinin güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde dünyanın birçok bölgesinde ortak projeler ve çalışmalar yürütmektedirler.  Uluslararası Kooperatif İttifakı (ICA) ve FAO, bugün ortaklıklarını yenileyerek, gelişmekte olan dünyadaki küçük ve küçük ölçekli aile çiftçilerinin ekonomik ve sosyal işbirliğini birleştiren Kapsayıcı kalkınma hedeflerine sahip benzersiz ve başarılı bir iş modeli olan kooperatiflerden yararlanmalarını sağlamak için daha güçlü ortak çalışmaların yolunu açtılar. İki kuruluş, 2013 yılında resmi olarak başlayan işbirliğine yeni bir ivme kazandıracak ve stratejik ortaklıklarını geliştirmek ve derinleştirmek için fırsatlar sağlayacak bir iyi niyet anlaşması 2018 yılında imzaladılar. Anlaşma üç yılda bir yenilenmektedir. Bu anlaşma kapsamında FAO Dünya Genelinde birçok bölgede kooperatifler ile projeler yürütmekte ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. TMKB olarak ülkemizdede FAO’nun çalışmalarına destek verilmektedir. Nitekim FAO Türkiye 22 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği Twodays etkinliğine Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Başkanı Ariel Guarco ile Başkanımız Muammer Niksarlı ile birlikte Kooperatif Liderlerimiz iştirak etmişlerdi. ICA’nın sektör örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü (ICAO) Başkanı Sung Hee Lee video mesajı ile toplantıda yer almıştı.

 

 

FAO Türkiye Projeleri ile Kooperatiflere destek programına devam etmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Delegasyonu finansmanıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile Güçlü Geçim Dayanlıklı Toplum Projesi kapsamında desteklediği kooperatiflere yönelik yürüttüğü Eğitim Programları düzenlemektedir. Bu eğitim programlarından biride 24 Ağustos 2022 tarihinde Adana’da gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatiflerde Pazarlama, Markalaşma, İnnovasyon Stratejileri ve Ulusal ve Uluslararası Deneyimler konularını kapsayan eğitim toplantısına başta FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık olmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi’nden Markalaşma Merkezi Direktörü ve İşletme Bölümü Başkanı Prof Dr Elif Yolbulan Okan ile Yaşar Üniversitesi’nden Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Direktörü Çağrı Bulut ile yöredeki proje kapsamındaki kooperatiflerden kadın kooperatifçiler iştirak etmişlerdir. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık toplantıda yaptığı açış konuşmasında destekledikleri kooperatiflerin markalaşma süreçlerine destek olduklarını, Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi bir yaşam için verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine dönüşümü desteklediklerini belirmiştir. Programda TMKB’ini temsilen ICA kıta örgütü Cooperative Europe Yönetim Kurulu Üyesi olan TÜRKİYE KOOP Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörümüz Ünal Örnek yer almıştır.