Genç İşi Kooperatif gençleri kooperatif konusunda bilinçlendiriyor

Genç İşi Kooperatif gençleri kooperatif konusunda bilinçlendiriyor

2018-08-14 11:05:04
2299 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genç İşi Kooperatif

gençleri kooperatif konusunda bilinçlendiriyor

 

 

 

İzmir’de 2015 yılında 7 genç tarafından kurulan ve bugün 11 ortak ile çalışmalarını sürdüren Genç İşi Kooperatif, gençlerin kooperatiflerde örgütlenerek kendileri için istihdam yaratmaları konusunda bir model olabilir. Internet sitesinde kooperatifin amacı şöyle anlatılmış: “Ortaklarının bilimsel araştırma–geliştirme çalışmaları ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılar, kalkınmalarına yönelik bireysel ve müşterek menfaatini korur, araştırma ve incelemelere imkân sağlar.”

 

Mevcut durumda kooperatifin klasik anlamda bir işçi kooperatifi olarak çalışmaktan ziyade bir sosyal kooperatif olarak çalıştığı gözlenmekte.

 

 

Neden genç işi?

 

Kooperatifin web sitesinde bu soruya aşağıdaki açıklamalarla yanıt verilmiş:

 


*   kayıtlı ve sosyal güvenceli istihdam
*   ölçülebilir sonuç odaklı çalışma
*   çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik
*   ortak karar alma ve uygulama
*   işi değil toplam çalışma süresini fiyatlama
*   serbest piyasada fiyat yerine iş kalitesi üzerinden rekabet
*   yönetim organlarında cinsiyet eşitliği
*   karar almada saydamlık ve ivedilik
*   gönüllü emeğin teşviki ve takdiri
*   bilimsel ve nesnel ilkelere uyma

 

 

Ortakların geçim kaynaklarına erişimi amaçlanıyor

 

Genç İşi Kooperatif,  amacının doğrudan ya da dolaylı istihdam yaratmak olmadığını,  değişen çalışma yaşamına koşut olarak gençlerin uzmanlaştıkları alanlarda geçim kaynaklarına erişimini sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Bugüne dek yalnızca bir ortak kooperatif bünyesinde 6 ay süreyle istihdam edilmiştir. Kooperatif yürüttüğü faaliyetlerin tamamında mümkün mertebe tüm ortaklarının ve gönüllülerinin (mevcuden 11 ortak ve 6 gönüllü) ücretli emeğini kullanmaktadır. Belirlenen kolektif birim ücret işin mahiyetine göre değişkenlik gösterir ancak hizmeti sağlayan kişinin (ortak/gönüllü) beceri ve deneyimine göre değişmez. Eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanır.

 

 

Hangi alanlarda eğitim?

 

Genç İşi Kooperatif bugüne dek farklı konularda eğitimler uygulamıştır: Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Yerel yönetimler için Yeni Nesil Kooperatifçilik, Temel bilgi-işlem ve veri okuryazarlığı vb. Bu eğitimlere katılan toplam genç sayısı yaklaşık olarak 120’dir.

 

Katılan gençlerin eğitildikleri alanda iş bulanların sayısını vermenin şu iki nedenle mümkün olmadığı belirtiliyor:

 

*  Kooperatifimizin verdiği eğitimler, eğitilenlerin meslek edinmesine veya iş bulmasını kolaylaştırmaya yönelik değildir. Eğitimlerimizin tamamı bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitilenin istihdama erişmesi, belirli süreli (1 gün ile 4 gün arasında değişen) eğitimlerimizin amacının ötesindedir. İnsana yaraşır işe erişim, ancak uzun dönemli ve düzenli eğitim programlarıyla mümkün kılınabilir.

 

*   Eğitimlerimize katılan gençlerin istihdam durumlarına yönelik Genç İşi Kooperatif olarak düzenli takip faaliyeti yürütmemekteyiz. İstihdam durumları zamana bağlı kayıt altına alınmamaktadır.

 

 

Kooperatiflerarası İşbirliği

 

Diğer tür kooperatiflerle yürütülen ortak çalışmalar – kooperatiflerarası işbirliği – konusunda da Genç İşi Kooperatif şunları söylüyor:

 

Kooperatifler arası işbirliği faaliyetlerimizin tamamı Sosyal Kooperatifçilik Çalışmalarımız bağlamındadır. Bu işbirliği faaliyetleri hakkında web sitemizden ayrıntılı bilgi edinilebilir. http://www.gencisi.org Belirtilen web-sayfasındaki faaliyetler Türkiye, İspanya, İtalya, Belçika, ABD, Tunus, ve Lübnan’daki kooperatifler ile işbirliği faaliyetlerini yansıtmaktadır.

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına dönük çabalara yerel ve ulusal düzeyli katkıları

 

Kooperatifimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden özellikle 1, 8 ve 10. Hedeflere yönelik çalışmaktadır. Bu doğrultuda;

 

*  Yerelde, örgün öğretimden işe geçmede engellerle karşılaşan gençler başta olmak üzere insana yaraşır işe erişmede geride bırakılan dezavantajlı gruplara yönelik (i) beceri edinme, (ii) kooperatifleşme, (iii) kooperatifimiz bünyesinde ortak veya gönüllü olarak deneyim kazanma imkanları sunulmaktadır. Kooperatifimizin üretim, tüketim ve demokratik katılım alanlarında dayanışmacı hareketler/örgütlenmelere destek misyonu için yine “dezavantajlı” addedilen grupların emeği mobilize edilmektedir.

 

*  Ulusal düzeyde, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Genç İşi Kooperatif “Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar” Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına davet edilmiştir. Taslak Komisyon raporunda sosyal kooperatiflere yönelik gerekli katkılar sağlanmıştır. Sosyal kooperatiflerin tanınması, desteklenmesi ve özellikle kamu kaynaklarının sosyal dayanışma ekonomisi aktörlerine odaklanması savunulmuştur.

 

*  Sözün özü, Kooperatifimizin SKH 1, 8, 10’a yaptığı katkı, sosyal dayanışma ekonomisini genişletmek/desteklemek üzerinden gerçekleşmektedir.

 

 

Genç İşi Kooperatif’in kısa sürede yurt içinde ve yurt dışında tanınır hale gelmesinde genç ve dinamik ortaklarının başarılı biçimde sürdürdükleri çağdaş iletişim ve bilgi paylaşımı etkinliklerinin büyük rolü olmuştur. Gelecek için ortak sayılarını artırmaları ve çok sayıda işsiz genci örgütleyerek ve ortak kaydederek bu gençlere kamu, yerel yönetim ve özel sektör finans ve destek kaynaklarını kullanarak proje geliştirmelerini ve iş bulunmasını sağlayıcı alternatif ve inovatif alanlara yönelmelerini önermek isteriz.