ICA’nın “2030 için Kooperatifler” Platformu

ICA’nın “2030 için Kooperatifler” Platformu

2018-02-12 13:53:55
3390 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA’nın
“2030 için Kooperatifler”

Platformu

 

 

 

ICA Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) konusunda kooperatifleri bilinçlendirmek amacıyla bir platform oluşturdu
*  “Coops for 2030” başlıklı bu platform yolu ile kooperatiflerin SKH’ne ulaşılmasına dönük katkıları konusunda bilgilendirilmeleri ve hangi hedefe odaklanabileceklerine ilişkin de taahhütte bulunmaları isteniliyor
*  Bugüne kadar 300 kooperatif taahhütte bulundu. Bu 300 kooperatif arasında ne yazık ki Türkiye’den kooperatif bulunmuyor

 Eylül 2015'te BM Üyesi Devletler, Binyıl Kalkınma Hedefleri 2000 yılında başlatılan çalışmaları ileriye götürmeyi amaçlayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) içeren 2030 Gündemini Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi olarak kabul ettiler. Bu iddialı gündem, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkese 2030 yılına kadar refah sağlamak için bir yol haritası çiziyor.

 “2030 için kooperatifler söz veriyor”“2030 için Kooperatifler” kampanyası, kooperatifler için SKH'leri hakkında daha fazla bilgi edinmek, SKH'lerine ulaşılmasına (genellikle mevcut olan girişimler aracılığıyla) katkıda bulunma sözü vermek ve bu alandaki ilerlemelerini rapor etmek için başlatılan bir kampanyadır.2030 Gündemi, kooperatif işletmeleri SKH'lerini gerçekleştirmek için özel sektör içindeki önemli oyunculardan biri olarak görüyor ve kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kendilerini küresel, ulusal, bölgesel ve yerel kurumlarla ortak (paydaş) olarak konumlandırmalarına fırsat yaratıyor.Kooperatif işletme modeli, ortaklarının ihtiyaçlarını ve isteklerini kârın en üst düzeye çıkarılması düşüncesinin üzerine koyan etik değerler ve ilkelere dayanmaktadır. Kendi kendine yardım ve güçlendirme, toplumlarına yeniden yatırım yapma ve yaşadığımız dünyanın geleceği ve insanların refahı için endişe duyarak, kooperatifler sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevre sorumluluğu için uzun vadeli bir vizyon geliştiriyorlar.Kooperatifler, kooperatif işletme modelinin 2020 yılına kadar küresel bir strateji olan Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik alanında lider olarak kabul edilen ve insanlar tarafından tercih edildiği ve en hızlı büyüyen bir işletme modeli olduğu ICA’nın Kooperatif Onyılı Stratejisinde belirtiliyor ve bu stratejinin uygulamasının da ikinci aşamasında bulunuyor.Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile kooperatif hareketin vizyonu arasındaki sinerji göz önüne alındığında, kooperatiflerin SKH'lerine ulaşılmasına katkıda bulunabileceği açıktır. Bunu en iyi şekilde yapmak için, kooperatiflerin çalışmalarını SKH'lerini ve bu hedeflerin başarı göstergelerini izleyecek 2030 yılına kadar olan çalışmalara ve göstergelere ayarlamaları gerekiyor.
 


Hareketin küresel sesi olan Uluslararası Kooperatifler Birliği, kooperatif girişimlerinin BM'nin eylem çağrısına yanıt vermesine ve 2030 Gündemine kooperatiflerin katkıları hakkında bilgi toplamasına yardımcı olmak amacıyla SKH'leri hakkında kooperatifleri eğitmeyi taahhüt ediyor. Bunun amacı, kooperatifleri uygulama süreci boyunca paydaş olarak daha iyi konumlandırmak. Bu faaliyetlerin tümü, ileride ICA Stratejisinin amaçlarına ulaşmasını ve daha da ileriye götürmesini sağlayacaktır.Eylem Alanları


ICA, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmak için kooperatiflere şu dört alanı eylem alanları olarak öneriyor:


1.    Yoksulluğu sonlandırmak
2.    Çevrenin korunması
3.    Daha sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa edilmesi
4.    Temel mal ve hizmetlere erişim yollarının iyileştirilmesi


Taahhütte bulunma önerileri


ICA, bağlı örgütlere aşağıda sıralanan konularda taahhütte bulunmayı öneriyor:


*  Ortaklarımıza sunduğumuz yenilenebilir enerji paketini %X oranında artıracağımızı taahhüt ederiz.
*  2030’a kadar hasat sonrası ve/veya perakende düzeyinde % X oranında gıda israfını önlemeyi taahhüt ederiz.
*  Ortaklarımıza sunduğumuz performans raporlarında sürdürülebilirlik konularına yer vereceğimizi (yazılı veya sözlü) taahhüt ederiz.
*  Karbon salınımını 2030 yılına kadar % X azaltacağımızı taahhüt ederiz.

 


Kooperatifler için 2030 Gündemi ve SHK konusunda ayrıntılı bilgi için

 

http://www.coopsfor2030.coop/en/


web adresine başvurulabilir.