ICA’nın anketi sonuçlandı “Ortaklar Ne Düşünüyor?”

ICA’nın anketi sonuçlandı “Ortaklar Ne Düşünüyor?”

2015-12-16 13:51:19
6331 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA’nın anketi sonuçlandı

 

“Ortaklar Ne Düşünüyor?”

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)nın 2013 ve 2014 yılları çalışmalarına ilişkin düzenlediği anket sonuçlandı ve ankete 34 ülkeden 51 ICA’ya bağlı örgüt katıldı. Aralarında Türkiye Koop’un da bulunduğu örgütlere ICA ortak ilişkileri bölümü 18 soru yöneltmiş ve bu sorulara yanıt verilmesini istemişti. Bu sorulara gelen cevaplar değerlendirilerek analiz raporu 16 Aralık itibariyle tüm ICA örgütlerine gönderildi.

 

Ortakların görüşlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların özeti şöyle:

2013 yılındaki çalışmalardan ortakların başarılı buldukları işlerin başında kooperatiflerin tanıtımı ve hükümetlerle ilişkilerin geliştirilmesi teşkil etmekte. Bunu, kooperatif kimliği tanıma ve ödül kazanma takip etmekte.

 

Gelecek 7-10 yıl süresi için ortakların kendi önceliklerine ilişkin sorulan sorulara verilen yanıtlarda da orta ve uzun vadeli öncelikleri için tanıtım, kooperatif markasının güçlendirilmesi ve toplumsal hizmetlerin geliştirilmesi sayılmış. “En zor işletme sorunlarınız nelerdir ve bunlar sektörünüzü nasıl etkiliyor?” sorusuna verilen yanıtlarda da en zor sorunun sermayeye/krediye/yatırım fonlarına/ erişim olarak sayılmış ve bunları, yasal çerçeve ve hükümetlerin denetimi izlemiş.  Ortaklar için düzenlenen programlardan en belli başlı olanın tanıtma ve eğitim programları olduğu ifade edilen yanıtlarda, ankete katılan örgütlerin büyük bölümünde ortakların oy haklarının eşit olduğu ve bir ortak-bir oy ilkesinin uygulandığı belirtilmiş.

 

Stratejiye (Blue Print) ilişkin sorulara ortakların büyük çoğunluğu, ICA stratejisini tam olarak ya da bir bölümünü kendi stratejik planlarına alacaklarını belirterek, günlük faaliyetlerinde vizyon ve hedeflerinin tesbitinde dikkate alacaklarını ifade etmişler.  Bu strateji içerisinde “katılım” en ilgi çeken element olarak yer almış.  Ortakların yarısı, internet kanalı ile ortaklık işlemlerine başvurmadıklarını belirtirken, başvuranlar da sadece çok temel işlemleri yaptıklarını belirtmişlerdir. Ortakların çoğunluğu gençlerle ilgili programlar konusunda gençlerin eğitimi ve toplantılara katılmalarını sağlama ile sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, yanıtlayıcıların yarısı, herhangi bir cinsiyet eşitliği programı yapılmadığını zira buna ihtiyaç duyulmadığını belirtmişlerdir.  

 

Ortalığın değeri’ne ilişkin sorulara gelince: “Ülkenizde örgütünüzün gelişmesi konusunda ortaklar ne tür politika değişiklikleri görmek istemektedirler?” sorusuna aşağı yukarı benzer yanıtlar verildiği görülmektedir. Bu yanıtlar şu dört temel kategoriyi kapsamaktadır;

• yasal çerçevenin iyileştirilmesi;

• kooperatifler için ekonomik ve sosyal çevrenin iyileştirilmesi;

 • kooperatiflerarası ilişkilerin güçlendirilmesi;

• tüm politika alanlarında kooperatif imajının yaygınlaştırılması.

 

Alyans’ın yeni ortaklar edinmek amacıyla  ne yapması gerektiği  sorusuna ankete katılanlar şu önerilerde bulunmuşlardır: daha düşük ortaklık ve aidat, bir kalkınma fonu oluşturulması ve iyi işleyen bir ağ (network) kurulması.

 

Yanıtlayıcıların yarıdan fazlası Dünya Kooperatif İzlencesi ’ne (Monitor) ve stories.coop’a katkıda bulunduklarını ifade etmişlerdir. Yarıdan fazlası ayrıca örnek hikâyelerin ve verilerin toplanmasına yardımcı olacaklarını belirtmişlerdir.

 

Ortak görüşlerine ilişkin sorulara ilave olarak yanıtlayan örgütlerin  yarıdan fazlası ya halihazırda domains.coop kullandığını ya da kullanmayı planladığını belirtmiş, buna ek olarak .coop alan adını da yaygınlaştırma konusunda çalışmalara başladıklarını ifade etmişlerdir. Yanıtlar arasında Alyans’ın en yararlı faaliyetleri olarak eğitim programları, konferanslar ve network (ağ) olduğu belirtilmiştir.