ICA, ‘İnsana Yaraşır İş’i destekleyen ve Taciz’e sıfır toleransın garanti edilmesini isteyen bir bildiri yayımladı

ICA, ‘İnsana Yaraşır İş’i destekleyen ve Taciz’e sıfır toleransın garanti edilmesini isteyen bir bildiri yayımladı

2018-11-26 14:41:17
2582 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA, ‘İnsana Yaraşır İş’i destekleyen ve Taciz’e sıfır toleransın garanti edilmesini isteyen bir bildiri yayımladı

 

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA’nın 21 Ekim 2018 tarihinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de yapılan Genel Kurulu, insana yaraşır çalışma ortamının korunmasının taahhüt edilmesi ve her türlü tacize karşı sıfır tolerans gösterilmesinin garanti edilmesini isteyen bir kooperatif bildirisini kabul etti. Bildiri,19 Kasım 2018 tarihinde Brüksel’den yapılan bir basın bülteni ile dünya kamuoyuna duyuruldu.

 

 

Basın bülteninde ICA’nın 110 ülkede 310 kooperatif örgütün 1.2 milyar kooperatif ortağını temsil ettiği ve kooperatiflerin de dünya istihdamının yüzde 10’unu karşıladığı belirtilerek kooperatif hareketin dünya vizyonu olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni paylaştığını ifade etti ve bu vizyonu şöyle özetledi:

 

İnsanları yoksulluktan kurtulmuş olarak sahip oldukları potansiyeli onurlu, eşit ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları,

Barışçıl, adaletli ve kapsayıcı toplumlar olarak korku ve şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri,

İnsan onuruna yakışır bir iş sahibi olarak devamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeden yararlanmaları[1].

 

Bu amaca ulaşmak için dünya kooperatif hareketinin sözcüsü olan ICA;

 

1.  ILO’nun 2002 Tarihli ve 193 Sayılı Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararının da içerdiği kooperatif tanımı ve benimsediği değerlerin ve ilkelerin yer aldığı Kooperatif Kimlik Bildirgesini yüksekte tutmaya devam ederek;

2.  önsözünde “tüm dünyada işçilerin insan onuruna yaraşır bir iş sahibi olmalarını öncelikli bir amaç olarak kabul eden” Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun bu Tavsiye Kararı’nı benimsediğini tekraren konfirme ederek[2];

3.  insan onuruna yaraşır işin aşağıda sıralanan temel öğretisine saygı duyarak ve bunu durup dinlenmeden destekleyerek;

- örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının tam olarak benimsenmesi;

- zorla ve baskıyla çalıştırmanın tüm çeşitlerinin ortadan kaldırılması;

- çocuk işçiliğine son verilmesi;

- istihdamda ve her türlü işte ayrımcılığın (diskriminasyon) ortadan kaldırılması.

4.  daha kapsayıcı bir gelecek istihdamına doğru yönelerek[3], onur ve eşitliğin temel ilkelerini ve yeni ve gelişen istihdam biçimlerini savunarak;

5.  Kooperatif Kimlik Bildirgesi ile tutarlı olarak, cinsel tacizi ve istenmeyen cinsel yaklaşımlar da dahil olmak üzere korkutucu, düşmanca veya saldırgan tüm cinsel davranışı yasaklamak;

6.  BM’nin sıfır tolerans politikasına saygı duyma ve bunu teşvik etme yükümlülüğünü onaylayarak cinsel sömürüye ve kötüye kullanıma karşı çıkarak[4];

7.  sindirme, baskı ve ayrımcılık ile gücün kötüye kullanılması da dahil, işyerinde her türlü ahlaksızca davranmaya şiddetle karşı çıkarak,

8.  işyerinde her türdeki şiddete sıfır tolerans gösterileceğini ilân ederek;

9.  üyelerini bu beyannameye uymaya davet eder.

 

Bu bildiri, Uluslararası Kooperatifler Birliğinin tüm yasal organları için geçerlidir ve küresel örgütün tüzüğü içinde de yerini alacaktır.

 

 

Bildirinin İngilizce orijinaline şu web adresinden erişilebilir:

 

https://www.ica.coop/en/media/library/declaration/ica-declaration-decent-work-and-against-harassment

 

 


[1] Birleşmiş Milletler (BM) (2015) Dünyamızı Dönüştürme: 2030 Gündemi olarak Sürdürülebilir Kalkınma, New York, UN

[2] Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) (2002) Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin Tavsiye Kararı, Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre

[3] G7 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı (Torino, 29-30 Eylül 2017), kooperatiflerin değişen istihdam piyasasının güçlükleri hakkındaki rollerine ilişkin yapılan vurgu. Daha geniş bilgi için G7 çalışma ve istihdam bakanları bildirisine başvurulabilir.

[4] BM Sekretaryası. 2013, Genel Sekreterin Bülteni. Cinsel sömürü ve cinsel tacize karşı özel koruma tedbirleri. 9 Ekim. ST/SGB/2003/13.