ICA' NİN ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

ICA' NİN ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

2014-03-26 11:57:46
4024 kişi bu haberi okudu.


 

 

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği

Uluslararası Kooperatifler Günü Mesajı

 

Alyans’ın 92. Uluslararası Kooperatifler Günü

Birleşmiş Milletler’in 20. Uluslararası Kooperatifler Günü

 

5 Temmuz 2014

 

"Kooperatif İşletmeler herkes için sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirir”

 

5 Temmuz günü kutlanacak bu yılın Uluslararası Kooperatifler Günü’nün teması, "Kooperatif işletmeler herkes için sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirir” olacak.  Toplum yararını gözetme, kooperatif hareketin kuruluş değerlerinden olup, toplumların uygun yaşam koşullarının sürdürülmesini korumaya duyulan gereksinme tüm kooperatiflerin çalışmalarını ve vizyonunu teşkil etmektedir.

 

Genel anlamda sürdürülebilirlik, yaşamını sürdürme, devam ettirme veya dayanma kapasitesidir. 1980’den beri sürdürülebilirlik kavramı evrime uğrayarak çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları da içine almıştır. Burada da kooperatifler, tekrar modern sürdürülebilirliğin öncüleri olmuşlardır. İnsan gereksinmelerini karşılamayı amaçlarının merkezine koyarak bugünün sürdürülebilirlik krizine yanıt vermekte ve farklı bir “ortak değer” sunmaktadırlar.

 

Kooperatif Onyılı Çerçeve Planının (Blueprint) hedeflerinden biri de “kooperatifleri sürdürülebilirliğin mimarlarından biri yapmaktır. Kooperatif sektörü dünyaya açıklamak ve göstermek zorundadır ki, sürdürülebilirlik kendi özünün bir parçası olduğundan, kooperatif işletmeler sürdürülebilirliğe olumlu bir katkı yaparlar.

 

Buna dönük olarak, Alyans, farklı sektörlerde ve dünyanın farklı bölgelerinde kooperatiflerin sürdürülebilirliğe ne kadar yakın olduklarını göstermek için bir tarama yaptırdı.  2013 Cape Town küresel konferansımız sırasında sunulan bu raporun sonuç bölümünde kooperatiflerin sürdürülebilirliği kendi işletme modelleri ve değerleri arasına aldıklarını ifade ederek, bu durumu Birleşmiş Milletler’in de tanıyabileceği, hatta tanıması gerektiğini belirtmiştir. Gerçekten de, 2011 Aralık ayında kabul edilen bir kararla Birleşmiş Milletler, “hükümetlere kooperatiflerin kurulması ve geliştirilmelerini, yoksulluk içinde yaşayan halkın veya ayrıcalıksız grupların gönüllü olarak kooperatif kurmaları ve geliştirmeleri tedbirlerini de içeren bir çağrıda bulunmuştur”

 

Birleşmiş Milletler şu anda 2015 yılı sonrası için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan iddialı bir dizi hedef belirlemektedir. Kooperatif hareket dünyada bir milyar insanla temas halindedir ve bu yüzden bizim herkes için sürdürülebilir kalkınma vizyonumuz ile bu programın en önemli paydaşlarından biri olabileceğimiz kanısındayız.

 

Dünyanın her yerindeki kooperatiflerin 5 Temmuz kutlamalarını 21. yüzyılda kooperatif işletmelerin sürdürülebilirliğin başlatılıp geliştirilebileceği en iyi işletme modeli olduklarını gösterebilecekleri bir vitrin olarak kullanmalarını öneriyoruz.