ICA AVRUPA GENEL KURULU VARŞOVA-03 04 NİSAN 2014

ICA AVRUPA GENEL KURULU VARŞOVA-03 04 NİSAN 2014

2014-04-14 09:31:59
3949 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA Avrupa 2014 Genel Kurulu Varşova’da yapıldı.

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Avrupa Bölgesel Örgütü (Kooperatifler Avrupa)nın 2014 yılı Genel Kurulu 3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da yapıldı. Toplantıda Milli Birliği Genel Başkan Muammer NİKSARLI ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Hüseyin POLAT temsil ettiler. Toplantıya ayrıca OR-KOOP Genel Başkanı ve Milli Birlik Genel Başkan Yardımcısı Cafer YÜKSEL ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ nden yönetim kurulu üyeleri Emrullah TEKMAN, Hacı ÖZATA, Ahmet SAKİN ve Osman ŞİRİN katıldılar.

 

Genel kurulun açılışında ev sahibi Polonya Kooperatifler Konseyi Başkanı ve ICA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Alfred Domagalski, ICA Başkanı Dame Pauline Green, Kooperatifler Avrupa Başkanı Dirk J. Lehnhoff ve Polonya Hükümeti temsilcileri konuşma yaptılar.

 

Açılıştan sonra genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve önerilen gündem okunarak oya sunuldu ve kabul edildi. Bunu takiben, geçen yıl İstanbul’da yapılmış olan 2013 yılı genel kurulunun tutanakları oylanarak kabul edildi.

 

2013 yılı faaliyet raporu ve 2014 yılı iş programı ICA Avrupa Direktörü Klaus NİEDERLANDER tarafından sunuldu.

 

2013 yılı faaliyetleri şu başlıklar halinde genel kurulun bilgisine sunuldu:

Avrupa Kooperatifler Yol Haritası:

 • 2020 Avrupa Kooperatifler Yol Haritası hazırlanması konusunda AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio TAJANİ ile başlatılan ortak çalışma;
 • 2015 yılında AB Komisyonuna bu yol haritasının sunulabilmesi için ortak bir çalışma grubu oluşturulması;
 • Kooperatifler yol haritasının üç konuda odaklanmasının benimsenmesi: Eğitim, finansmana erişim ve işletme destek hizmetleri;
 • 2014 yılı sonunda Komiser TAJANİ’nin de katılacağı ve yol haritasının sunulacağı yüksek düzeyli bir Avrupa Konferansı düzenlenmesi;

 

Kooperatif işletmeciliğinin Geliştirilmesi:

 • Avrupa Komisyonu’nun 2020 Girişimcilik Eylem Planı’nın açıklanmasından sonra bu planda kooperatiflerin yeterli ölçüde yer almasını sağlayacak çalışmalar başlatıldı;
 • Temmuz 2013’de AB Parlamentosu, Kooperatifler Avrupa’nın da katkıda bulunduğu mali krizden çıkışta kooperatiflerin rolünün yer aldığı bir raporu kabul etti. Bu raporda Avrupa’daki 160.000 kooperatif işletmenin ekonomik istikrara nasıl katkıda bulundukları anlatıldı;
 • Kooperatifler Avrupa’nın kooperatif girişimciliğini geliştirmeyi amaçlayan CoopStarter adlı bir projede yer aldı;
 • Kooperatifler Avrupa olarak AB’nin KOBİ’leri geliştirmeye dönük tüm çalışmalarına aktif biçimde katılımı;

 

Avrupa Mali ortamının gözlenmesi:

 • Kooperatifler Avrupa, kooperatif işletmeleri mali bakımdan etkileyecek yasal düzenlemeleri yakından takip etti;
 • Uluslararası Muhasebe Standartları (IASB), Kooperatifler Avrupa’nın sergilediği duruşu kabul etti ve ICA muhasebe çalışma grubunun hazırladığı taslağın IASB grubunun hazırladığı rapora girmesi sağlandı:

 

Kooperatif enerji gelişimi:

 • Kooperatifler Avrupa, enerji kooperatiflerinin AB enerji politikası gündemine alınması konusunda ciddi çalışmalarda bulundu;
 • AB Komisyonu’nun 2030 enerji ve iklim çerçeve politikasının oluşum sürecine Kooperatifler Avrupa halka dayalı yerel enerji üretim modelini benimseyen bir karşılık verdi;
 • Kooperatifler Avrupa, AB Komisyonu’nun 2014-2020 dönemi çevre ve enerji yardımı yönetmeliğinde enerji lobisinin baskıları sonucu yer alan maddelerin çıkarılmasını sağladı;
 • Bu çalışmalarından dolayı, Kooperatifler Avrupa, AB Komisyonu tarafından oluşturulan Vatandaş Enerji Forumuna davet edildi;

 

Uluslararası Kooperatifçiliği geliştirme çalışmalarına destek:

 • Kooperatifler Avrupa Kalkınma Platformu (CEDP) kooperatiflerin kalkınmada oynadıkları rolü artırmaya dönük çalışmalarına devam etti;
 • Kooperatifler Avrupa, 2013 yılında düzenlenen bir dizi çift taraflı ve çok taraflı toplantılara ve 2014-2020 program dönemini kapsayan müzakerelere aktif biçimde katıldı.

 

2014 yılı iş programı

2014 yılı iş programı Klaus NİEDERLANDER tarafından genel kurulun bilgisi ve onayına sunularak kabul edildi. Kooperatifler Avrupa’nın 2014 yılında dört başlık altında şu faaliyetleri yapmayı planlandığı açıklandı:

 

Tanıtım ve lobi çalışmaları

 1. Kooperatif işletme modelinin desteklenmesi
 2. Avrupa’da kooperatiflerle ilgili yasal düzenlemelerin izlenmesi

 

İletişim

 1. Ortaklarla yapılacak iç iletişim
 2. Kurumlar ve paydaşlar ile yapılacak dış iletişim

 

Programlama – kooperatiflerarası ilişkileri geliştirme

 1. Avrupa’da kooperatiflerin gelişimi
 2. Kooperatiflerarası ilişkilerin geliştirilmesi

 

Ortaklık ilişkileri

 1. Avrupa kooperatifleri stratejisi
 2. Yönetişim (guvernörlük) toplantıları ve sorunları

 

2014 yılı bütçe tasarısı da 792.500 Euro’luk gelire karşılık 784.000 Euro gider yapılacağı varsayımı ile hazırlanmış olarak genel kurula sunularak kabul edildi.

 

Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak ibra edildiler.

 

Anasözleşme gereği, Avrupa Tarım Kooperatifleri Birliği COGECA’nın geçen yıl yapılan İstanbul genel kurulunda seçilen yönetim kurulunda temsil edilmesi (temsilcisinin adı belirlenememişti) oylanarak kabul edildi.

 

Ortaklıktan ayrılma

Sırbistan, Romanya, Latviya, Almanya (yardımcı ortak), İngiltere (Kooperatifler İngiltere tarafından temsil edilmek üzere), Belçika (yardımcı ortak) ve Norveç (yardımcı ortak) ortaklıktan ayrılma başvuruları oylanarak kabul edildi.

 

Yeni ortaklar

Rescoop (Avrupa Birliği Sürdürülebilir Enerji Kooperatifleri Birliği) ve EURICSE (Avrupa Birliği Kooperatifler ve Sosyal Ekonomi Araştırma Enstitüsü) yedek/yardımcı ortaklığa kabul edildiler.

 

TÜRKİYE KOOP’ dan NİKSARLI ve POLAT yaptığı konuşmalarda, AB üyesi olmayan ülkelerin AB üyelik sürecinde ve ilerleme raporunda ilgili ülkelerdeki kooperatif politikası ve mevzuatının da AB standartlarına uygun olup olmadığının denetlenmesi önerisinde bulundular. Bu öneri yerinde bulunarak AB Komisyonu ile temasa geçileceği belirtildi.

 

Polonya kooperatifleri ile ilgili bildiri

Polonya’da devam etmekte olan yeni yasal düzenleme genel kurul boyunca hem Polonyalı hem de Avrupalı kooperatifçiler tarafından ve ICA Başkanı Bayan Dame Pauline GREEN tarafından eleştirilmiş ve Polonya Hükümetinin kooperatif ilkeleri ve Avrupa kooperatif standartlarına göre hareket etmesi istenilmişti. Kooperatifler Avrupa ve Polonya kooperatifçilerinden oluşan bir komisyonun hazırladığı ve hükümetin bu konulara dikkatini çeken bir bildiri genel kurula sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Genel Kurulun bu bölümünde TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer NİKSARLI bir öneride bulunarak, ILO’nun 193 Sayılı Tavsiye Kararından daha etkili olacak İnsan Hakları Konvansiyonu gibi bir Birleşmiş Milletler Kooperatif Hakları Konvansiyonu çıkarılması için ICA’nın çaba göstermesini istedi. Divan Başkanı öneriye sıcak baktığını ifade etti.

 

Genel Kurul çalışmalarını tamamlayarak, divan başkanı ve Kooperatifler Avrupa Başkanı Dirk LEHNHOFF tarafından kapatıldı.

 

Çalıştaylar

Çalıştay 1:

Kooperatif ilkelerinin günümüz koşullarınsa uygulanması

Moderatörlüğünü İngiliz kooperatifçi Ed MAYO’nun yaptığı çalıştayda Paul SKİNNER ve Klaus NİEDERLANDER konuşmacı olarak yer aldılar.

 

Çalıştay 2:

AB Politikalarını etkileme: Kooperatif Yol Haritası ve Ulusal Kooperatif Mevzuatı Sorunları

Moderatörlüğünü Kooperatifler Avrupa’nın yaptığı çalıştayın birinci oturumunda Cepes (İspanya) Başkanı Juan Antonio PEDRENO ve Fransız eğitim kooperatifleri birliğinden Olivier RİVES eğitim kooperatifleri konusunda, Fransız kredi kooperatifleri birliği (Federcasse) temsilcisi Juan LOPEZ kooperatif projelerinin finansmanı ve İsveçli Roni KARLSSON da İsveç kooperatifler ağının kooperatif gelişmeye katkılarını anlattı.

 

İkinci oturumda Rescoop AB’nin temsilcisi Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi enerji kooperatiflerini geliştirmek için ne yapılması gerektiği konusunda, Danimarkalı Bayan Elsa BRANDER da AB seçimleri öncesinde Danimarka kooperatiflerinin yapmakta olduğu eylem ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

 

Üçüncü oturumda Polonya Kooperatifler Konseyi Başkanı Alfred DOMAGALSKİ Polonya’daki kooperatiflerin bugünkü durumunu anlattığı konuşmasında daha çok hükümetin hazırladığı yeni kooperatifler yasa tasarısını eleştirdi. Fransız Kooperatifler Birliği (Coop de France) temsilcisi Bayan Chantel CHOMEL de sosyal ve dayanışma ekonomisi yasasının geleceği ve bunun kooperatifler üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini anlattı.

 

TÜRKİYE KOOP heyeti bu çalıştayda yer alarak eğitim kooperatifçiliği, AB politikaları ve Polonya kooperatifleri yasal düzenlemelerine ilişkin Polonya kooperatiflerinin girişimlerini destekleyici birer konuşma yaptı.

 

Çalıştay 3:

Genç kooperatifçiler günü

Moderatörlüğünü Marco PAUNOVİC’in yaptığı bu toplantıda gençlerin kooperatiflerde yer alması için neler yapılacağı tartışıldı.

 

İnceleme gezileri

Birinci inceleme gezisi Varşova’daki tüketim ve konut yapı kooperatiflerine yapıldı ve bu geziye TÜRKİYE KOOP temsilcileri katıldılar. İkinci gezi Varşova’daki işçi kooperatiflerine yapıldı. Üçüncü gezi de tarımsal kooperatiflere yapıldı ve bu geziye de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifçileri katıldı.

 

Genel Kurul süresince ve hoş geldin kokteyli ve gala yemeği sırasında TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer NİKSARLI ICA Başkanı Dame Pauline GREEN, Genel Direktör Chuck GOULD, Kooperatifler Avrupa Başkanı LEHNHOFF ve Müdürü Klaus NİEDERLANDER ile ikili görüşmelerde bulundu. Teknik konularda ise Uluslararası İlişkiler Danışmanı Hüseyin POLAT çalıştaylar sırasında görüşlerini açıkladı.