ICA Avrupa Basın Bülteni, 19 Mart 2015

ICA Avrupa Basın Bülteni, 19 Mart 2015

2015-03-20 14:24:42
3084 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Enerji Paketi: Vatandaş-odaklı enerji değişimine doğru

 

 

 

 

Avrupa Konseyi toplantısından hemen önce Kooperatifler Avrupa (ICA Avrupa), enerji kooperatifleri ve çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşları kent networkleri ile birlikte Avrupa Komisyonu’nun 25 Şubat’ta yayınlanan Enerji Birliği Paketi’ne ilişkin duyurusu konusunda ortak bir tepki göstermeyi kararlaştırdı.


Enerji Birliği paketi Avrupa Konseyinin 19-20 Mart tarihli toplantısında tartışılacağından, bu vesileyle biz Avrupa ve vatandaşları arasında yeni bir teklif yapılmasını istedik. Biz, Avrupa Birliği Komisyonu’nun vatandaşı enerji dönüşümünün merkezinde kabul eden Enerji Birliği vizyonunu destekliyoruz. Ancak, Enerji Birliği vizyonu, şu haliyle içinde bulunmayan bir özelliği, vatandaş-odaklı bir strateji ve eylem planını içermelidir.

 
Güçlü bir vatandaş-odaklı çözüm için, Enerji Birliği’nin tüm enerji aktörlerinin eşit şartlarda yarışacakları bir birlik olmasını istiyoruz. Bu birlik içerisinde yenilenebilir enerji kooperatifleri (RESCoops) de bulunmalı ve bu yolla vatandaşların yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ve Toplumsal Güç İnisiyatifi (CPI) yolu ile kendi tüketimleri için enerji üretmeleri ve bu alanda yeni teknolojileri kullanarak enerji faturalarını azaltmaları, bu yolla da enerji piyasasında söz sahibi olmaları ve nihayet yoksul tüketicilerinde bu yolla korunmaları sağlanmalıdır.


Kooperatifler Avrupa Direktörü Klaus Niederlander bu konuda şunları söyledi: “Vizyonda bir değişiklik, strateji ve eylemde de değişiklik gerektirir. Enerjide dönüşüm yalnızca bu ikisinin birlikte yapıldığında mümkün olur.  Avrupa enerji güvenliği, bazı bölgelerde ve kentlerde ispatlandığı gibi, sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik yolu ile sağlanabilir. Bu dönüşümde vatandaşların bilinçlendirilmesi en önemli etmendir.”