ICA BASIN BÜLTENİ

ICA BASIN BÜLTENİ

2023-11-27 13:03:20
194 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basın BÜLTENİ

 

10 Kasım 2023

 

Birleşmiş Milletler kararında 2025'te ikinci Uluslararası Kooperatifler Yılı çağrısı yaptı

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, sosyal kalkınmada kooperatifler hakkında 2025'in Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesi çağrısında bulunan yeni bir kararı kabul etti. Bu metin, tüm üye devletleri, Birleşmiş Milletleri ve diğer tüm ilgili paydaşları, kooperatifleri teşvik etmenin ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ve genel sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıları konusunda farkındalık yaratmanın bir yolu olarak Uluslararası Kooperatifler Yılı'ndan yararlanmaya teşvik etmektedir. Karar Moğol Hükümeti tarafından sunuldu ve 3 Kasım'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47. Genel Kurul toplantısında kabul edildi.

 

 

Bu girişim, 2012'deki ilk Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın başarısından sonra geldi ve bu, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmedeki önemli rolünün güvencesizliğinin artmasına büyük katkıda bulundu. Karar, hükümetlerin 2023'ün tavsiyelerine daha da dikkat çekmektedir. BM Genel Sekreteri'nin sosyal kalkınmada kooperatifler raporu, kooperatiflere yönelik girişimcilik ekosistemini güçlendirerek, kooperatiflere doğrudan katkıda bulunmalarını sağlayarak sürdürülebilir ve başarılı ticari işletmeler olarak desteği odaklamaktır.

 

 

Bunlar;

- İnsana yakışır istihdam üretimi,

- Yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması,

- Eğitim,

- Sosyal Güvenlik - Evrensel sağlık sigortası dahil

- Finansal içerme

- Kentsel ve kırsal alanlarda çeşitli ekonomik sektörlerde uygun fiyatlı konut seçeneklerinin oluşturulması.

 

 

Metin ayrıca, mevcut yasa ve yönetmelikleri iyileştirerek ve / veya özellikle sermayeye erişim alanlarında yenilerini oluşturarak ulusal yasal ve düzenleyici ortamı kooperatiflerin oluşturulmasına ve büyümesine daha elverişli hale getirmek için mevcut mevzuat ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesini önermektedir. özerklik, rekabet gücü ve adil vergilendirmedir.

 

 

Buna ek olarak, kararda BM’ye üye devletler, Sürdürülebilir Kalkınma Konulu Üst Düzey Siyasi Forum için gönüllü ulusal incelemelere yönelik hazırlıklarda kooperatiflere danışmaya çağırılıyor. Aynı zamanda hükümetleri, ilgili uluslararası kuruluşları, uzman kuruluşlar ve yerel, ulusal ve uluslararası kooperatif kuruluşları, BM Genel Kurulu'nun 47/90 sayılı kararında ilan ettiği gibi, Temmuz ayının ilk Cumartesi günü her yıl Uluslararası Kooperatifler Günü'nü kutlamaya devam edeceklerdir. ICA, bu kararın kabul edilmesini kutlar, tavsiyelerini memnuniyetle karşılar ve kooperatiflerin teşviki ve geliştirilmesinde yer alan tüm paydaşları bunları uygulamaya teşvik etmektedir. 

 

 

ICA Başkanı Ariel Guarco, kooperatiflerle ilgili yeni bir BM kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır ve şu görüşleri belirtmektedir. “İlk olarak ilan edilen BM 2012 Uluslararası Koooperatifler Yılının ardından 13 yıl sonra yeni bir Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesi, BM ve ulusal hükümetler tarafından kooperatiflerin 2030 Gündemini ilerletme ve herkes için daha adil ve daha müreffeh bir dünya inşa etme kapasitesinin güçlü bir şekilde tanındığını kanıtlıyor.2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı, 1895 yılında kurulan ICA'nın 130. yıldönümü ile aynı zamana denk gelecektir.”

 

 

Bu yeni BM kararındaki öneriler, ICA politika belgesi “Kooperatifler: Sürdürülebilir kalkınma için Gündem 2030'un gerçekleştirilmesinde kilit ortaklar” başlıklı son konum belgesinde belirtildiği gibi, ICA'nın hükümetlere ve kalkınma ortaklarına yönelik talepleriyle iyi bir uyum içindedir. Bu kararın nihai halinin BM Genel Kurulu tarafından 3 Kasım'da kabul edildiği şekliyle Aralık ayında yayınlanması beklenmektedir.

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) : ICA, kooperatif sosyal girişim modelini ilerletmek için 1895 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir. ICA, 110 ülkede 310'dan fazla kooperatif federasyonunu ve kuruluşunu temsil eden dünya çapındaki kooperatiflerin sesidir. İnsanlığın % 12'si Kooperatif ortağıdır.

 

 

ICA dünya çapında 3 milyon kooperatif ile kooperatifler 1 milyardan fazla insanı temsil etmektedir. Dünyanın en büyük 300 kooperatifinin yıllık geliri 2,16 trilyon ABD Dolardır. (2015) ICA dünya çapında 280 milyon insan kooperatiflerde istihdam edilmektedir.  Dünyadaki istihdamın ’u kooperatifler tarafından örgütlenmekte ve kooperatiflerde güvence altına alınmaktadır

 

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği, kooperatiflerin oluşmasına ve büyümesine olanak tanıyan yasal ortamlar yaratmak için küresel ve bölgesel hükümetler ve kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Uluslararası Kooperatifler Birliği İttifakı, insan merkezli, işbirliğine dayalı, değere dayalı bir iş modelinin medya ve halk için önemini de desteklemektedir.

 

 

Belçika'nın Brüksel kentindeki küresel bir ofisten faaliyet gösteren Uluslararası Kooperatifler Birliği şu şekilde düzenlenmiştir:

4 Bölge Ofisi (Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya-Pasifik)

8 Sektörel Örgüt(Bankacılık, Tarım, Balıkçılık, Sigorta, Sağlık, Konut, Tüketici Kooperatifleri ve Hizmet ve Sanayi Kooperatifleri Örgütü)