ICA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ 2022 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİLDİRİSİ

ICA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ 2022 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİLDİRİSİ

2022-03-09 18:17:22
884 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ

2022 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BİLDİRİSİ

 

 

 

Ukrayna ve Rusya’daki kooperatiflerin üyesi bulunduğu Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin Avrupa kıta örgütü Cooperative Europe’dan  Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapılmıştır. 1 Mart'ta, Cooperative Europe adına Başkan Susanne,Westhause  Ukrayna'daki kötüleşen durumla ilgili bir açıklama paylaştı.

 

 

“Milyonlarca masum insanın daha fazla acı çekmesini önlemek için barış ve diplomatik çözümler bulunması çağrısında bulunuyoruz. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli üyelerimiz, arkadaşlar,

 

Cooperative Europe, Ukrayna'daki gelişmelerden etkilenen kooperatifçiler ve halkla dayanışma içindedir.

 

Kooperatifçilik hareketi yoğun bir işbirliği, ortak anlayış ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır.

 

Temel kooperatifçilik değerleri demokrasi, eşitlik, eşitlik ve merkezdeki insanlarla dayanışmayı kapsamaktadır.

 

Sadece Ukrayna'da değil aynı zamanda Rusya'da da üyeleri bulunan pan-Avrupa kooperatifler birliği olarak Cooperatives Europe, bu işbirliğinin siyasi veya kültürel engelleri aştığına, refahı artırdığına ve güvenliği güçlendirdiğine inanmaktadır.

 

Ancak işbirliğimiz, sarsılmaması gereken kural ve ilkelere dayanan istikrarlı bir uluslararası topluluğa dayanmaktadır. Kıtamızın kalbinde bir kez daha savaşın yaşanmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milyonlarca masum insanın daha fazla acı çekmesini önlemek için barış ve diplomatik çözümler çağrısında bulunuyoruz.

 

Ukrayna'daki durumu yakından takip ediyoruz ve mültecilere yardım desteği sağlamak için yerel kuruluşlarla hazır ve temas halindeyiz. Tüm Avrupa ve dünya çapındaki kooperatifçilerle, bu savaştan etkilenenlere insani yardım ve destek sağlama çabalarını başlatmaya çağırıyoruz.

 

Kooperatifçi selamlarımla,

Susanne Westhausen

Cooperative Europe Başkanı

 

Bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nün teması, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim adaleti arasındaki bağlılığı yansıtan “Sürdürülebilir bir yarın için bugün toplumsal cinsiyet eşitliği’dir.

 

Birçok bilimsel veri, iklim değişikliğinin, özellikle geçim kaynakları için esas olarak doğal kaynaklara dayanan yoksulluk durumunda en savunmasız olan kadınlar ve kızlar için daha büyük ve orantısız olumsuz etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Kadınlar ve kızlar dünyanın en fakirlerinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Yoksulluğun toplumsal cinsiyet boyutuna sahip olduğu iklim iklim sorununa tam olarak benzemektedir.  Cinsiyet-toplumsal normlar etkilendiğini tabanlı kalıplaşmış kadın-erkek rolleri reçete ile kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi kısıtlamaktadır.

 

Kadınlar toplumda, evde olduğu kadar ekonomik alanda yer bulamamaktadır. Bu kadınların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine cevap vermelerini sağlayacak bilgi ve ağlar ile varlıklara ve kaynaklara daha az erişimlerine sahip neden olmaktadır. COP26 Başkanı Alok Sharma'ya göre, iklim acil durumunda göç etmek zorunda kalan insanların % 80'inin kadın ve çocuklar olduğudur.

 

Bugün toplumsal cinsiyet eşitliğinin ötesinde sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesinin, aksine toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanmanın tam zamanıdır.

 

Sürdürülebilir bir yarın iklim değişikliğinden çok daha geniş bir kavramdır, bunun için karmaşık çevresel, sosyal ve ekonomik itici güçlerin anlaşılmasını gerektirir. Kooperatifler, insanların kendi kendine yardım, eşitlik ve eşitlik değerleri üzerinden,  gönüllü ve açık üyelik, demokratik denetim ilkelerine sahip bir ekonomik modeldir.  Kooperatifler kadın sorunlarına çözüm üreten, kadınların refahını şekillendiren özellikle yoksulluk olmak üzere çok yönlü bir modeldir. 

 

Kooperatifler toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için bir araçtır. Kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırmaktadır. Sosyal ve kültürel normlara meydan okumaları için onları yalnızca ekonomik olarak değil, bireysel ve sosyal olarak da kadınları güçlendirmektedir. Kooperatiflerin kadınların erkeklere eşit sonuçlar elde etmek için fırsatları ve varlıkları kullanmaları için uzun vadeli bir modeldir. Toplumlarda özellikle kadınlar ve kızların günümüzde yaşadığımız pandemi sorunun yarattığı krizin üstesinden gelmek içinde savaşmaktadırlar

 

Günümüzde İklim krizi, hızlı, adil ve adil geçişlere olanak sağlayacak esnek çözümlere ihtiyaç vardır.

 

ICA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim adaletinin sağlanmasında kooperatif modelinin etkisinin yaygınlaştırılmasında bu yönde yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi insan hakları, sürdürülebilir ve esnek ekonomik kalkınma yolunda yaptığımız işin önemli bir ayağıdır.

 

Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) “Hükümetler, sivil toplum ve özel sektör risk azaltma, eşitlik ve adalete öncelik veren kapsayıcı kalkınma seçimleri yaptığında iklime dayanıklı kalkınmanın sağlandığını" belirten son raporunu yineliyoruz.” ve bu cephede küresel toplumla işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz.

 

Sonuç olarak, kooperatif hareketinin demokrasi değerleri üzerine kurulmuş bir toplum inşa etme hedefi ve aracı olarak pozitif barışa olan bağlılığını yinelemek istiyoruz,

 

Eşitlik, dayanışma, katılım ve toplum için endişe.

 

ICA Cinsiyet Komitesi C, daha fazla acı çekilmesini önlemek için barış ve diplomatik çözümler arayanların seslerine katılmaktadır. Ukrayna'daki çatışmadan etkilenen milyonlarca masum insan, özellikle Doğu Avrupa'daki kadın ve kızlar vardır.

 

 

Maria Eugenia Pérez Zea

ICA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı