IPARD 2.Yıllık Uygulama Raporu-2019

IPARD 2.Yıllık Uygulama Raporu-2019

2020-06-15 11:36:07
1531 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

IPARD 2.Yıllık Uygulama Raporu-2019

 

 

 

 

2.Yıllık Uygulama Raporu, 19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sektörel Anlaşma’nın 59. maddesi kapsamında IPARD Yönetim Otoritesi tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile istişarenin ardından hazırlanmıştır.

 

 

 

Bu rapor, IPARD II Programı’nın ikinci uygulama raporu olup, IPARD II Programı kapsamında 2019 yılında kaydedilen gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır. Raporda, makroekonomik veriler 2015 yılından itibaren olan gelişmeler ışığında ele alınırken, programın uygulanmasına ilişkin veriler 01.01.2019- 31.12.2019 dönemi dikkate alınarak sunulmuştur.

 

 

 

Sektörel Anlaşma ile uyumlu olarak bu rapor, 2019 yılında Türkiye’deki sosyo-ekonomik eğilimlerdeki ve politikalardaki değişiklikleri, tedbirlerin uygulanmasındaki ilerlemeleri, uygulamanın etkililiğini sağlamak için atılan adımları, gerçekleşen harcamalar hakkında mali bilgileri gösteren tabloları, değerlendirme faaliyetlerinin özetini ve iletişim planı kapsamında yürütülen faaliyetleri içermektedir.

 

 

 

Rapor 8 bölümden oluşmaktadır;

 

 

 

1. Bölüm – Giriş: Bu bölümde raporun amacı, hangi dönemi kapsadığı ve rapor boyunca aktarılan bilgi ve faaliyetlerin hangi yaklaşımla ele alındığına değinilmekte ve rapor hakkında bir genel tanıtım yapılmaktadır. Bu bölümün raporun izlenmesini kolaylaştıracağı değerlendirilmektedir.

 

 

 

2. Bölüm – Türkiye’de IPARD II Programı ile İlgili Genel Koşullardaki Değişiklikler ve Bunların IPARD II Programı Uygulamasına Etkileri: IPARD II Programı gerek faaliyetlerin planlanması ve uygulanması gerekse belirlenen hedeflere erişilmesi bakımından sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerle yakından ilişkilidir. Bu alanlarda meydana gelen ulusal/küresel gelişmelerin programı etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle, raporlama döneminde meydana gelen ve Türkiye’de uygulanan IPARD II Programı ile ilişkili olduğu kabul edilen alanlardaki gelişmeler alt başlıklar halinde, istatistiki verilerle de desteklenerek, tartışılmış ve programa olan etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

 

 

 

3. Bölüm – Sektörlerin Uygulanmasındaki Değişimin Değerlendirilmesi: Bu bölümde IPARD II Programında yer alan tedbirler kısaca tanıtılarak her bir tedbir altında öncelik ve hedeflerin durumu ortaya konmaktadır. Bölümde, tedbirler ve sektörler bazında yürütülen çalışmaların ve bu çalışmalarda ulaşılan noktaların ortaya konması adına veriye dayalı bir durum tespiti yer almaktadır. Bölüm boyunca mevcut verilerin sistematik biçimde paylaşılmasıyla yetinilmemiş bunlara ilişkin değerlendirmelere de yer verilmiştir.

 

 

 

4. Bölüm – IPARD Program Uygulamasının İyileştirilmesi İçin Atılan Adımlar: Bu bölümde Bölüm 3.’te tartışılan değerlendirmelerin de katkısıyla, IPARD II Programının uygulanması sürecinde programda iyileştirme yapmak için alınan tedbirlere ve gerçekleştirilen denetimlere/kontrollere yer verilmektedir. Programın uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunların giderilmesi için atılan adımların neler olduğu tedbirler bazında ortaya konarken bu iyileştirme çalışmalarının sonuçları da görünür kılınmaktadır. 

 

 

 

5. Bölüm – IPARD ve Diğer Uluslararası Mali Destek Araçlarının Koordinasyonu: Türkiye’de mevcut, IPARD II ile ilişkili diğer desteklere bu bölümde yer verilmektedir. Farklı program ve mali destek araçlarının IPARD ile ilişkilendirilmesi kullanılan kaynakların izlenmesine yönelik katkı sağlamaktadır.

 

 

 

6. Bölüm – Sektörler Bazında Harcamaların Değerlendirilmesi: Bu bölümde her bir tedbir için harcamalar detaylandırılmaktadır. Kaynak kullanımındaki erişim ve etkililiğin düzenli ve detaylı biçimde izlenmesi programın geleceği ve sürdürülebilirliği için önem taşımaktadır.

 

 

 

7. Bölüm – IPARD II Programı Devam Eden Değerlendirme: IPARD II gibi geniş kapsamlı bir programın kaliteli, etkili ve tutarlı biçimde yürütülmesi ancak düzenli Değerlendirme çalışmalarının yapılması ile mümkün olabilmektedir. Bu bölümde programın değerlendirilmesi için yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir.

 

 

 

8. Bölüm – Sonuç: Bu bölümde, rapor boyunca yürütülen tartışma, değerlendirme ve izlenen değişikliklere dayalı olarak IPARD II Programının raporlama dönemindeki uygulamasına ilişkin bir sonuç değerlendirmesi yapılmaktadır.

 

Rapora ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.