İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği 2. Strateji Çalıştayı düzenledi (03-04 Aralık 2017)

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği 2. Strateji Çalıştayı düzenledi (03-04 Aralık 2017)

2017-12-06 11:15:37
2285 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği 2. Strateji Çalıştayı düzenledi

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜR-KOOP’a bağlı İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği 3-4 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da 2. Strateji çalıştayı düzenledi. Çalıştaya İstanbul birliğine bağlı kooperatiflerin başkanları katıldı. İstanbul Birliği Başkanı Erdoğan Kartal’ın konuşması ile başlayan çalıştayda TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer Niksarlı, SÜR-KOOP Başkanı Ramazan Özkaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenğlu ve İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Demirpaz da hazır bulundular ve birer konuşma yaptılar. Çalıştaya ayrıca Prof. Hüseyin Polat, Prof. Bülent Gülçubuk, Prof. Nuray Erkan Özden ve Prof. Özkan Özden de uzman ve bilim insanları olarak katıldılar, birer sunum yaptılar ve grup çalışmalarına koordinatör/kolaylaştırıcı olarak katıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

Seymenoğlu açış konuşmasını takiben yenilenebilir enerji kooperatifleri konusunda bir bildiri sundu ve bu konuda gelişmiş ülkelerden örnekler verdi. Seymenoğlu, su ürünleri kooperatiflerinin balıkçı barınakları için ihtiyaç duyulan enerjinin güneş panelleri ile karşılanabilmesi için kooperatiflerin bir araya gelerek bir yenilenebilir enerji kooperatifi kurabileceklerini, bu konuda da Bakanlığın kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştayın ilk gün açılıştan sonra yapılan sabah oturumunda Hüseyin Polat’ın kısa bir giriş sunumunu takiben A.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, su ürünleri kooperatifçiliği strateji ve eylem planı hazırlanması konusunda bir bildiri sundu. Gülçubuk, İstanbul Birliği için geliştirilmiş yeni bir vizyon ve misyon önerisinde bulundu ve bu öneri katılanlar tarafından da kabul gördü.

 

 

Çalıştayın öğleden sonraki oturumu çalışma gruplarına ayrılmıştı. Altı gruba ayrılan katılımcılar, pazarlamada yaşanan sorunlar, şirket yoluyla mı yoksa kooperatif yoluyla mı balık pazarlanacağını, her iki sistemin avantaj ve dezavantajları ile riskleri, karşılaşılacak muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri, GZFT analizi ve balık temininde hangi ilkelerin uygulanacağını tartıştılar. Tartışma sonunda hazırlanan grup raporları Prof. Gülçubuk moderatörlüğünde sunuldu ve tartışamaya açıldı.

 

Çalıştayın ikinci günü grup raporlarının değerlendirilmesine devam edildi ve arkasından Prof. Dr Nuray Erkan Özden ve Prof. Dr. Özkan Özden balık satışı ve reyonların düzenlenmesi, balığın işlenmesinin artı değeri ve işlenme şekilleri stratejisinin belirlenmesi konularında bildiri sundular. Prof. Hüseyin Polat’ın moderatörlüğünde geleceğe ilişkin yol haritasının çıkarılması konusunda katılımcılar görüş ve önerilerde bulundular. Bu oturumu takiben de yol haritasının sonuçlandırılması ve çalıştay raporunun hazırlanması konusu görüşüldü.

 

Çalıştay sonunda İstanbul Birliğinin en kısa zamanda bağlı kooperatiflerin yöneticileri ile son kez bir toplantı yaparak şirket kuruluşu ile ilgili karar alınması önerisinde bulundu. Bağlı kooperatiflerin genel kurullarından bu şirkete ortak olarak katılmaları için karar alınması konusunun da görüşüleceği bu toplantıya ayrıca şirket ile ilgili bir yapılabilirlik raporu da sunulması önerildi.

 

Şirket kuruluşu ve müteakip işlemlerin en kısa zamanda tamamlanarak yeni balık sezonunun açılış ayı olan Eylül ayında şirketin ilk satış mağazasını açmasının planlanması istenildi.

 

 

.