KOOPERATİF UZMANLAR GRUBU RAPORU: BİR AB KOOPERATİF YOL HARİTASINA DOĞRU

KOOPERATİF UZMANLAR GRUBU RAPORU: BİR AB KOOPERATİF YOL HARİTASINA DOĞRU

2014-05-23 10:32:51
3269 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

22 Mayıs 2014

 

KOOPERATİF UZMANLAR GRUBU RAPORU:

 BİR AB KOOPERATİF YOL HARİTASINA DOĞRU

 

 

                   ÖNERİLEN TAVSİYELER

 

 

1. EĞİTİM

 

 • AB Komisyonu, üye devletler düzeyinde işletme okulları ve kooperatif yönetici eğitimi konusunda karşılaştırmalı bir araştırma yapmalıdır.

 

 • AB Komisyonu, genç girişimciler için bir kooperatif Erasmusu (öğrenci mübadelesi programı) geliştirmelidir.

 

 • AB Komisyonu, kooperatif girişimciler için yönetici eğitimi malzemelerinin mübadelesini (değiş-tokuşunu) desteklemelidir.

 

 • AB Komisyonu, kooperatif öğrenimindeki iyi örnekleri tespit edip paylaşımını sağlayacak araştırmaları desteklemelidir.

 

 • Eğitim ve işletmecilik konusunda oluşturulacak her uzman grubunda en az bir kooperatif temsilcisi bulundurulmalıdır.

 

 • Üye Devletler, eğitim politikaları ve programlarına kooperatifleri dâhil etmeye davet edilmelidirler.

 

 • Üye Devletler, ilköğretim ve ortaöğretim müfredat programlarına ve staj eğitimlerine (örneğin değişik düzeylerde öğrencilerin okul kooperatifleri kurmaları gibi) kooperatif işletmeciliğini dâhil etmeye davet edilmelidirler.

 

 • Üye Devletlere kooperatif işletmeciliğini geliştirmek için ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitimi için gerekli malzeme ve kaynak geliştirmeleri tavsiye edilmelidir.

 

 • AB Üyesi Devletler, ticari işletmeler (kooperatifler dâhil) işçi kuruluşları ve eğitim kurumlarının temsilcilerinin ağ (network) kurmalarını organize etmeli ve desteklemelidirler.

 

 • Üye Devletler mesleki eğitim programları içerisine kooperatifçiliğin dâhil edilmesini desteklemelidirler.

 

 

2. KOOPERATİFLERİN FİNANSMANI

 

 

 • Komisyon, EIB (Avrupa Yatırım Bankası) ve EIF (Avrupa Yatırım Fonu) ile birlikte, kooperatiflerin AB kaynaklı finansman mekanizmalarına erişimlerini garanti etmelidir.

 

 • Finansman ve işletmecilik konusundaki tüm uzman gruplarında en az bir kooperatif bankası temsilcisi ve bir de bankacılık dışı kooperatif sektör temsilcisi bulundurulmalıdır.

 

 • Green’in hazırladığı “Avrupa Ekonomisinin uzun vadede finansmanı” ve bunu destekleyen KOBİ ve altyapı finansmanına ilişkin rapora ek olarak Komisyon, Kooperatifler ve Altyapı Finansmanı konusunda da bir araştırma yaptırmalıdır. 

 

 • AB Komisyonu, kooperatif yaklaşımı dikkate alarak “crowdfunding” gibi alternatif finansman yöntemlerinin nasıl geliştirileceğini araştırmalıdır.

 

 • Kooperatif işletmeler veya örgütler diğer işletmeler gibi tüm AB finansman programlarına (Cosme gibi) erişebilmelidirler. Ödüllü yarışmalar için yapılan başvurular tüm işletme türlerine açık olmalıdır.

 

 • Yerel kooperatif bankalarının AB programları için aracılık yapmaya uygunlukları araştırılmalıdır.

 

 • Avrupa Yatırım Bankası tarafından başlatılan sosyal etki hızlandırma modeli üzerine inşa edilecek bir kooperatif etki hızlandırıcısı desteklenmelidir.(Bu Sosyal Etki Hızlandırıcısı (SIA) pilot bir uygulama olup sosyal işletmelerin öz kaynak finansmanını desteklemeyi amaçlamaktadır. Credit Cooperative gibi bazı kooperatif bankaları da bu girişimin ortakları arasında yer almaktadırlar).

 

 • Finansman kurumları arasında kooperatifçilik bilgisinin artırılması ve bankaların kooperatifleri düzgün biçimde değerlendirmeleri sağlanmalıdır.

 

 • Üye Devletler, özel finansman enstrümanları ihtiva edecek kooperatif fonları oluşumunu destekleyerek kooperatiflerin gelişmesini sağlamalıdırlar.  

 

 • Üye Devletler, kooperatiflerin sosyal ve çevresel amaçlı diğer kooperatiflerin kurulmasını destekleyecek bir Fon’a katkıda bulunmalarını özendirecek tedbirler almaya davet edilmelidirler.

 

 • Üye Devletler, ulusal yasalarda kooperatiflerin ortak olmayanlar için de sermaye payları oluşturabilmelerini sağlayacak hükümler bulunmasını sağlamalıdırlar. (Bu katılımın ortakların kooperatifi kontrolünü tehlikeye atmaması koşulu ile).

 

 

3. İŞLETMECİLİĞİ GELİŞTİRME

 

 • AB Komisyonu, ulusal düzeyde kooperatifler için işletmeciliği geliştirme destek hizmetlerinin neler olduğuna ilişkin bir araştırma yaptırmalıdır.

 

 • Üye Devletler, yerel yönetimlerle işbirliği halinde, kooperatiflere yerel / bölgesel düzeylerde sağlanan destek hizmetlerini desteklemeye davet edilmektedirler. 

 

 • Üye Devletlerin yöneticileri özel destek yaklaşımları geliştirmek amacıyla ulusal kooperatif örgütlerle birlikte çalışmaya teşvik edilmelidirler.