KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM PROGRAMI

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM PROGRAMI

2023-10-06 00:18:47
375 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

Anadolu Üniversitesi ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kooperatifçilik Eğitimi Yetkilendirme Protokolü’ne göre Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANADOLUSEM) Kooperatifçilik eğitimlerini düzenlemek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından Eğitim Sağlayıcı olarak yetkilendirilmiştir.

 

 

 

 

14 Ocak 2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi almaları zorunlu hale getirilmiştir. İlgili kooperatiflerin yönetim kurullarında görev almak isteyen kişilerin ANADOLUSEM tarafından düzenlenecek Kooperatifçilik eğitimlerine katılarak sertifika belgelerini almaları gerekmektedir. Aksi halde Kooperatifçilik eğitimine katılmayan kişiler 2024 yılından itibaren ilgili kooperatiflerde belirtilen görevleri yürütemeyecektir.

 

 

Hedef Kitle

 

 

Kooperatifçilik Eğitim Programı, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmaktadır. Bunun yanında kooperatifçilik alanına ilgi duyan 18 yaşını dolduran herkes bu programa katılabilir. Başvuru işlemleri herkese açıktır ve başvuru yapabilmek için kooperatiflerde yönetim kurulu asıl ve yedek üyesi olmak gibi herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.

 

 

Yönetmeliğe Göre Eğitim Alma Zorunluluğu Olan Kooperatifler

 

 

  • Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
  • İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
  • Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
  • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
  • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler

 

 

Yukarıda sıralanan kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde Kooperatifçilik Eğitim Programını tamamlamaları zorunludur.

 

 

Eğitimin Kapsamı

 

 

Kooperatifçilik Eğitim Programı, Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ekinde yer alan müfredata uygun olarak 30 ders saati Temel Konular ve 10 ders saati Destekleyici Konular olmak üzere toplam 40 ders saatinden oluşmaktadır. Ders konuları ve dersleri yürütecek öğretim üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

Eğitimler internet üzerinden çevrimiçi ortamda canlı ders şeklinde yürütülecek olup derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programdan başarılı olabilmek için toplam 40 saatten oluşan eğitim süresinin en az 4/5’inin (32 ders saati) tamamlanması gerekmektedir. Derslere erişim bilgileri başvuru dönemi tamamlandıktan sonra kayıtlı öğrencilerimize e-posta ve SMS yoluyla gönderilecektir.

 

 

Konu Öğretim Üyesi
Kooperatifçilik Kavramı ve Önemi Prof. Dr. Nurcan Turan
Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşmede Değişiklik İşlemleri Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ
Kooperatiflerde Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ
Ortakların Hakları ve Ödevleri Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ
Kooperatif Genel Kurulu Prof. Dr. Nurcan Turan
Kooperatif Yönetim/Denetim Kurulu Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ
Kooperatiflerin Üst Örgütlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ
Kooperatiflerde Dağılma ve Tasfiye Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş Boydağ
Kooperatiflerde Belge Düzeni ve Vergilendirme Dr. Öğr. Üyesi Sedef Oluklulu
Kooperatiflerde Muhasebe Prof. Dr. Banu Başar
Kooperatiflerde Kurumsal Yönetim Prof. Dr. H. Zümrüt Tonus
Kooperatiflerde Girişimcilik Prof. Dr. Metin Coşkun
Kooperatiflerde Pazarlama Prof. Dr. N. Figen Ersoy Arca
E-Ticaret Dr.Öğr.Üyesi Remzi Reha Durucasu
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik Kurallar Prof. Dr. H. Zümrüt Tonus

 

 

 

Katılım Belgesi

 

 

Kooperatifçilik Eğitim Programını tamamlayan katılımcılara katılım belgesi (PDF formatında) verilecektir ve e-Devlet Kapısında yer alan Ticaret Bakanlığı KOOPBİS sistemine işlenecektir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır.

 

 

Eğitim Takvimi

 

 

İşlem Tarih
İnternetten kayıt başvurularının alınması 2 - 20 Ekim 2023
Canlı derslerin yürütülmesi 30 Ekim - 22 Aralık 2023
Eğitimi tamamlayan öğrenci bilgilerinin KOOPBİS'e işlenmesi 1 - 5 Ocak 2024
Katılım belgelerinin düzenlenmesi 8 - 19 Ocak 2024

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

 

 

https://sem.anadolu.edu.tr/program-katalogu/kooperatifcilik