KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (27 TEMMUZ 2022)

KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (27 TEMMUZ 2022)

2022-08-03 12:45:41
849 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

 

 

27 TEMMUZ 2022

 

 

 

 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz 2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen “1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Yapılan Değişikliklerle İlgili Bilgilendirme Toplantısı” na Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Or-Koop Genel Başkanı Cafer YÜKSEL, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Sekreteri Caney Ceren CAN,  Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Sorumlusu Nurullah DENİZ katıldı.

 

 

Gerçekleştirilen toplantıda T.C. Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Daire Başkanı Seçkin CENKIŞ 21 Ekim 2021 tarihinde kabul edilen 1163 Sayılı Kooperatifler kanununda yapılan değişikliklerle ilgili ve değişikliğe uğrayan 5 yönetmelik ile ilgili detaylı bilgi verdi.

 

 

Yapılan kanun değişikliği hedefleri’nin; Kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan kooperatiflerin keyfi uygulamalarına engel olunması, Tarım Satış kooperatiflerinin denetim boşluğunun giderilmesi, Yönetim değişikliği sonrasında defter ve belgelerin teslimi konusundaki yasal boşluğun giderilmesi, Yapı kooperatiflerinin dönüşüm sürecindeki gereksiz bürokratik işlemlerin azaltılması, Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılarak kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri için kadın kooperatiflerine özgü avantajlar sağlanması olduğunun altını çizen CENKIŞ bu gelişmelerin tüm camiamız için faydalı olacağına değindi.

 

 

Değişiklik yapılan;

 

  • Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik,
  • Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği,
  • Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik,
  • Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik,
  • Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

 

 

hakkında Bakanlık Uzmanları tarafından bilgi verildi ve yöneltilen sorular yanıtlanarak toplantı kapatıldı.