KOOPERATİFLERİN TUTMASI ZORUNLU TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK İŞLEMLERİ

KOOPERATİFLERİN TUTMASI ZORUNLU TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK İŞLEMLERİ

2013-12-13 15:23:20
35665 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

a) Yevmiye Defteri,

b) Defter-i Kebir,

c) Envanter Defteri,

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri,

f) Pay Defteri.

 

 

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

 

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre:

 

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR);

 

2. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

 

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

 

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

5- Anonim Şirketler, Limited Şirketler , Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır

 

TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17–18)

 

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

 

 

❖ ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME) YAPILABİLECEK DEFTERLER:

 

1- Yevmiye defteri, (Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

2- Defteri kebir,

3- Envanter defteri

4- A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, (Ara tasdik yapılmadan önce kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

5 - Damga Vergisi Defteri

 

 

❖ KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) YAPILACAK DEFTERLER: ( TTK MD 64/ 3, 5 )

 

1)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

2)- Bilanço esasına göre defter tutan TÜM MÜKELLELERİN YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

 

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.