Kooperatif İstatistikleri Çalışma Grubu oluşturuldu.(13 Mayıs 2015)

Kooperatif İstatistikleri Çalışma Grubu oluşturuldu.(13 Mayıs 2015)

2015-05-14 14:39:07
3215 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatif İstatistikleri

Çalışma Grubu oluşturuldu.

 

 

*    TÜRKİYE KOOP, Çalışma Grubuna Su Ürünleri, Taşıyıcılar, Konut Yapı ve Köy Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliklerinin de dâhil edilmesini istedi.

 

*   Hedef, 2018 yılına kadar Resmi İstatistik Programının içerisinde yer alacak bir kooperatif istatistikleri veri tabanı oluşturabilmek.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği TÜRKİYE KOOP’ un eşgüdüm ve desteğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak kooperatif istatistikleri birimi kooperatiflere ilişkin istatistiklerin tek elden toplanması, değerlendirilmesi ve ilgililere ulaştırılması amacıyla geçtiğimiz Mart ayında başlatılan çalışmalar uygulama aşamasına gelmiş bulunuyor.

 

13 Mayıs 2015 günü Ankara’da yapılan üçüncü toplantıda Kooperatif İstatistikleri Çalışma grubu oluşturulması konusu görüşüldü. Toplantıya TÜİK ve kooperatiflerle ilgili üç bakanlığın temsilcileri ve TÜRKİYE KOOP ile birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Teskomb, Pankobirlik ve Orkoop’un da aralarında bulunduğu 16 kuruluşun temsilcileri çağrıldı. Bu temsilcilerin Çalışma Grubu’nu oluşturmaları istenildi. TÜRKİYE KOOP, toplantı çağrısı yapan TÜİK’e ve bu girişime ev sahipliği yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne bir yazı ile başvurarak Çalışma Grubu’na Su Ürünleri, Taşıyıcılar, Konut Yapı ve Köy Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliklerinin de davet edilmelerini istedi.

 

Çalışma Grubu için önerilen görev ve sorumluluklar

Oluşturulan Çalışma Grubu için şu görev ve sorumluluklar önerilmekte:

1.  Çalışma Grubu, kooperatiflerle ilgili üretilen istatistiklerin standardının belirlenmesi, niteliklerinin geliştirilmesi, başarılı kooperatifçilik yapısı olan ülkelerdeki uygulamaların incelenmesi, sağlıklı ve sürekli bir şekilde üretilmesinin sağlanması amacıyla bir veri tabanı oluşturulması çalışmaları ile sekretarya tarafından belirlenecek diğer alanlara yönelik inceleme ve araştırma çalışmalarını yapar.

2.  Çalışma Grubu öncelikle Türkiye’ de kooperatifler konusunda mevcut veri toplama tekniklerini ve veri tabanlarını, bunların içeriklerini, özelliklerini, yöntemlerini ayrıntılı incelemek, kooperatifçilikle ilgili üretilen verilerin standartlarını belirlemek, kooperatif istatistiklerini kullananların ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçlar doğrultusunda olası eksiklikleri belirlemek, mevcut veri tabanlarından örnek alınabileceklerin bu örnek özelliklerini belirlemek üzere çalışmalar yapar.

3.  Çalışma Grubu kooperatifçilikle ilgili üretilen verilerin toplanılması ve ihtiyaç duyulan verilerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Bu doğrultuda hangi kurumların hangi verileri hangi kaynaklarla ürettiği araştırılacak ve ihtiyaç duyulan verilerin üretilmesi amacıyla neler yapılması gerektiği detaylı olarak rapor edilecektir.

4.  Çalışma Grubu, kooperatif istatistiklerinin geliştirilmesi, yurtdışı uygulamaların değerlendirilmesi ve yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla düzenli olarak toplantılar yapar.

5.  Çalıma Grubu, her yıl sonunda bir “Faaliyet Raporu” hazırlayarak yürütülen faaliyetleri ve istatistik çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla hazırladığı önerileri kooperatifçilikle ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşlarının katıldığı bir toplantıda açıklar. Ayrıca, rapor, resmi istatistik portalından kamuoyu ile paylaşılır.

 

Toplantının açılışı

Toplantı, TÜİK adına Daire Başkanı Şenol Bozdağ’ın bir konuşması ile başladı. Bozdağ konuşmasında bugüne kadar yapılan ön çalışmalar konusunda bilgi verdi ve 2005 yılında kurulan RİP-Resmi İstatistik Programı hakkında açıklamalarda bulundu.  Daha sonra Cenevre’de bulunan ILO Genel Merkezi İstatistik Bölümünden Hakkı Özel ILO’nun bu alandaki çalışmalarının kısa bir özetini yaparak, Türkiye’de başlatılan bu model çalışmanın diğer ülkelere taşınacağını ifade etti. ILO Ankara Program Koordinatörü Özge Berber Ağtaş da kooperatif istatistikleri konusundaki çalışmalara her türlü desteği vereceklerini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Sepetçi de yaptığı konuşmada kooperatiflerin görünürlüklerinin artırılması ve farkındalık yaratılması için istatistiklerin önemine değinerek kooperatif istatistikleri konusunda veri tabanlarının birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Sepetçi, kooperatiflerin ekonomiye ve istihdam yaratmaya katkılarının bilinmesi kooperatiflere dönük politikaları ve yatırımları önemli ölçüde etkileyecektir dedi.

 

Toplantıya TÜRKİYE KOOP adına danışmanlar Cafer Çatalbaş ve Hüseyin Polat katıldılar. Hüseyin Polat yaptığı kısa konuşmada kooperatif istatistiklerine TÜRKİYE KOOP’ un verdiği önemi işaret etti ve Çalışma Grubunda Milli Birlik bünyesindeki tüm birlikler ve merkez birliklerinin temsil edilmeleri gerektiğini söyledi.

 

TÜİK’in sunumu

TÜİK adına bir sunum yapan Daire Başkanı Şenol Bozdağ, 2005 yılında kurulan Resmi İstatistik Konseyi hakkında bilgi verdi ve şu andaki resmi istatistik programının 2012-2016 dönemini kapsadığını ifade etti. İdari kayıtların tescili ve belirlenmesinin istatistik çalışmasının bir sonucu olacağını belirten Bozdağ, uluslararası camiaya katkıda bulunmak yanında bu camia ile uyum sağlamak için sistemimizin düzeyini yükseltmemiz gerektiğini söyledi. Kooperatif istatistikleri konusunda da çeşitli veri tabanlarının birleştirilmesi gerektiğini belirten Bozdağ, Çalışma Grubu’nun bu amaca dönük çalışmalar yapacağını ifade ederek bir envanter çalışmasının başlatılacağını söyledi. Yılsonuna kadar bu konuda önemli bir mesafe alınmasının amaçlandığını belirten Bozdağ, Çalışma Grubu’nun bu nedenle daha sık aralıklarla toplanması gerektiğini belirtti.

 

Sonuç

1.  Çalışma Grubu’nun Haziran ve Eylül aylarında yapacağı toplantıların tarihlerinin belirlenerek Gruba üye verecek kuruluşlara önceden bildirilmesi;

2.  Envanter çalışması için tüm kooperatif örgütlerin, bakanlıkların ve diğer ilgili kuruluşların (Sanayi ve Ticaret Odaları ile meslek kuruluşlarının) ellerinde bulunan verilerin toplanması;

3.  Hangi alanlarda öncelikle veri toplama ve bilgi edinme işlemlerine ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi;

4.  Duyuruların Çalışma Grubu üyelerine e-posta yolu ile yapılması ve bu amaçla bir elektronik iletişim ağı kurulması.