Kooperatifçi Hoca Cevat Geray’ı kaybettik (23 Temmuz 2018)

Kooperatifçi Hoca Cevat Geray’ı kaybettik (23 Temmuz 2018)

2018-07-24 12:06:04
2633 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifçi Hoca

Cevat Geray’ı kaybettik

 

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Cevat Geray, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Geray, öğrenci hareketlerinin en yoğun olduğu dönemleri de içeren 1977-1982’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulunmuştu.

 

 

*  Kent Kooperatifçiliği, Kentleşme ve Toplum Kalkınması konularında uzman olan Prof. Geray, TÜRKİYE KOOP çalıştayları ve kongrelerinde de hazır bulunmuş ve bir süre de YOL-KOOP, KENT-KOOP ve TÜRKKENT’e danışmanlık ve yöneticilik yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifçiliğimizin çok değerli hocalarından Prof. Dr. Cevat Geray’ı kaybettik. Bir süre önce TÜRKİYE KOOP’u ziyaret eden ve son kitabı KOOPERATİFÇİLİK konusunda bizlerle sohbet eden ve kitabını imzalayan Prof. Geray, iki hafta kadar önce de TÜRKİYE KOOP Danışmanı Prof. Polat’ı telefonla arayarak Siyasal Bilgiler Fakültesinden yüksek ihtisas öğrencilerine kooperatiflerde staj yapmaları konusunu tartışmıştı.

 

 

 

Cevat Geray kimdir?

 

 

Cevat Geray, 1930 yılında İstanbul'da doğdu.1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Bursa ve İstanbul illeri maiyet memurluklarında çalıştı. Ocak 1956’da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Mart 1956’da İçişleri Bakanlığı hizmetinden ayrılarak, SBF’de açılan Şehircilik Kürsüsü’nde asistanlık görevine başladı. 1957-59 yılları arasında New York Üniversitesi’nde şehircilik, yerel yönetimler, konut üzerine araştırmalarda bulundu. 1960’ta “Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları” başlıklı doktora tezini savunarak, “Siyasi İlimler Doktoru” unvanını kazandı. 1966 yılında, “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği” başlıklı tezi ile Üniversite Doçenti, 1973’te “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar” başlıklı tezi ile Profesör unvanlarını aldı. 1963-67 arasında DPT Sosyal Planlama Dairesi’nde, toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında araştırma danışmanı, 1970-71 yıllarında TRT Genel Müdür Danışmanı, 1974-75 yıllarında da İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yaptı. 1976’da SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1977’de SBF Dekanı olarak seçildi. Eylül 1982’de, YÖK Yasası’nın süreyi kısaltması nedeniyle dekanlıktan ayrıldı. 1983’te, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi. 1983-89 arasında Kent-Koop danışmanı, 1989-90’da Türkkent Genel Müdürü olarak çalıştı. 1990’da Danıştay kararı ile AÜ SBF öğretim üyeliği görevine geri döndü. 1996’da Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçti ve buradaki Bölüm Başkanlığı görevini sürdürürken, 1999’da emekliye ayrıldı. 

 Prof. Cevat Geray, SBF lisans programında Şehircilik, Kentleşme Politikası, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme derslerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders ve seminer yürüttü. 1968’den bu yana, AÜ Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini yürütmektedir. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, TODAİE’de, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, İÜ İktisat Fakültesi’nde de dersler ve seminerler verdi. Vefat edinceye kadar  AÜ. SBF’de, emekli öğretim üyesi olarak, derslerini sürdürdü. Prof. Dr. Cevat Geray’ın makaleleri birçok İngilizce dergi yanı sıra; SBF Dergisi, Mimarlık, Amme İdaresi Dergisi, AÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi, İller ve Belediyeler Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cumhuriyet Gazetesi, Hacıbektaş Dergisi gibi çeşitli dergi ve gazeteler ile armağan kitaplarda yayımlandı. Ayrıca alanıyla ilgili birçok sempozyuma katılarak bildiriler sunmuştur.

 

 

Prof Geray’a tanrıdan rahmet, yakınları ve kooperatifçilere de başsağlığı dileriz.