Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Birleştirildi. (10 Ocak 2019)

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Birleştirildi. (10 Ocak 2019)

2019-01-10 13:53:38
2474 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞTİRİLDİ

 

 

 

 

10 Ocak 2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, teşkilat Kanunlarının olduğu 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (CBK) 105 maddelik değişiklik yapıldı. Kararnamesinin 443. maddesi ile T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde iki farklı Genel Müdürlük olan Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü birleştirilmiştir. Yeni Genel Müdür ataması henüz yapılmamıştır.  

 

 

 

MADDE 72- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 443 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 443- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) İhracat Genel Müdürlüğü,

b) İthalat Genel Müdürlüğü,

c) İç Ticaret Genel Müdürlüğü, ç) Gümrükler Genel Müdürlüğü,

d) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

e) Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü,

f) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,

g) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

ğ) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,

h) Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, ı) Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü,

i) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,

j) Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü,

k) Personel Genel Müdürlüğü,

l) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,

n) Strateji Geliştirme Başkanlığı,

o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

ö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

p) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

r) Özel Kalem Müdürlüğü."