Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı yapıldı(29 Kasım 2018)

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı yapıldı(29 Kasım 2018)

2018-11-30 14:19:29
2125 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları

Çalıştayı yapıldı

 

 

 

 

Çalıştayın açılışında konuşan TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı yeni strateji belgesinde yer almasını önerdiği üst örgütlere katılım zorunluğu, finansmana erişim ve denetim konularında açıklamalarda bulundu

 

Kooperatifçilik Genel Müdür Seymenoğlu da açılışta yaptığı konuşmada Bakanlığın 2012 tarihli strateji belgesi kapsamında bugüne kadar yaptığı çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

 

TİRE SÜT’ün Başkanı Mahmut Eskiyörük’ün kooperatifinin başarı öyküsünü konu alan konuşması da ilgiyle izlendi.

 

Toplantıya Genel Başkan Niksarlı’nın yanı sıra, TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Özkaya (SÜRKOOP Gn. Başkanı), Ali Halis Uysal (TÜSKOOP-BİR Genel Başkanı), M. Muhittin Bıyıkoğlu (Pankobirlik YK Üyesi) ve Mahmut Barış Aydın (Köy-Koop) katıldılar. Toplantıya ayrıca TÜRKİYE KOOP Danışmanı Prof. Hüseyin Polat, OR-KOOP Danışmanı Ünal Örnek de katıldılar.

 

 


2019-2023 dönemini kapsayacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yol haritası taslağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü dış paydaşları ile görüşülmesi amacıyla 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya ayrıca kooperatifçilik sorunları ile ilgili konularda yapılan sunumlar da eklendi.

 

 

 

 


 

 


Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı açılışta yaptığı konuşmada kooperatiflerin ivedilikle çözülmesini bekledikleri sorunlarına dikkat çekti. Niksarlı, yeni strateji belgesinde üst örgütlerin güçlendirilmesi ve üst örgüte bağlı olmaksızın yaşam savaşı veren binlerce birim kooperatife destek olunması amacıyla, diğer pek çok demokratik ve gelişmiş ülkede olduğu gibi,  üst örgütlere katılımın zorunlu olmasının hedeflenmesini istedi. Niksarlı ayrıca kooperatiflerin finansmanı ve denetim konularına da dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu da açılışta yaptığı konuşmada 2012 yılında kabul edilen ilk Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Bakanlığın bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

 

 

 

 

 

 

Çalıştayda özel bir sunum olarak planlanan Tire Süt Kooperatifi’nin başarı hikâyesi Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük tarafından örnekler verilerek anlatıldı.

 

Akademisyenlerin katıldığı panelde Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne, Prof. Dr. Nevzat Aypek, Dr. Bengü Everest ve Berivan Eliş Türkmen kooperatifçilik sorunları, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında sunumlar yaptılar.Çalıştayın ikinci bölümünde 2019-2023 Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili belirlenen hedefler Kuruluş Ve İşleyiş Süreçlerinin Kolaylaştırılması/Sağlıklı Veri Toplanması, İç ve Dış Denetimin Geliştirilmesi, Kooperatiflerin Finansmana Erişiminin Kolaylaştırılması, Yasal Altyapının Güncelleştirilmesi, Kooperatifçiliğin Etkin Tanıtımı ve İmajının Güçlendirilmesi ve Profesyonel Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi başlıkları altında gruplara ayrılan katılımcılar tarafından ayrı masalarda moderatörler eşliğinde tartışıldı.