Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Kapanış Toplantısı yapıldı (31.05.2017)

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Kapanış Toplantısı yapıldı (31.05.2017)

2017-06-05 10:48:25
2259 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Kapanış Toplantısı yapıldı

 

 

 

31 Mayıs 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı’nın başkanlığında 2012-2016 yıllarını kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın kapanış toplantısı yapıldı. Toplantıda ilgili bakanlıkların temsilcileri ile birlikte Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Türk Kooperatifçilik Kurumu temsilcileri de hazır bulundular.

 

 

 

 

 

 

Toplantıyı bir konuşma ile açan Müsteşar Cenap Aşcı’yı takiben Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu Strateji Planının uygulanmasına ilişkin sonuç raporunu sundu. Sunumda Stratejinin 7 hedefi ile ilgili eylemlerden gerçekleşmiş olanlar ve devam eden uygulamalar özet halinde sunulmuş kapanış raporu hakkında katılımcılardan görüş bildirmeleri istenilmiştir.

 

 

Niksarlı: 1 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü’nü hep birlikte kutlayalım

 

 

 

 

 

 

Genel Müdür Seymenoğlu’nun sunumundan sonra söz alan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı şu değerlendirmede bulundu:

 

“Sayın Genel Müdürün sunumu için teşekkür ederim. Strateji konusunda yapılacaklar bu kadarmış demek ki. Bir önceki toplantıda bizim önerimiz ve Sayın Müsteşarın talimatlarıyla yapılması gereken “ikincil mevzuat” konusunda bir şey yapılamaması kooperatifçiliği algılamadaki sorunlardan, sorun çözmedeki genel anlayışın yanlışlığından kaynaklanıyor olmalı. Bu güne kadar sorunlarımızın çözülemeyişi önemli ölçüde ilgili bakanlıklar arasındaki görüş farklılığından kaynaklanıyor. Bu bakımdan, kooperatiflerin bir tek bakanlık bünyesinde toplanması gerekmektedir.

 

Sorunların çözümüne yaklaşım konusunda katılmadığımız konular hakkında sadece iki örnek vermek istiyorum.

 

Birincisi, ortak içi - ortak dışı işlemlerin Kurumlar Vergisi açısından durumlarının açıklığa kavuşturulması yeni bir yasa konusu değildir. Maliye Bakanlığı bürokrasisinin aşılamaması sorunudur.

 

İkinci örnek olarak da, Kooperatifler Yasasının 90.cı maddesinin bir bölümünün Anayasa Mahkemesince iptali ile yasanın 91.ci maddesi işlemez hale gelmiştir. Bu suretle doğan boşluğun doldurulması söz konusu iptalden sonra yürürlüğe giren tarım satış kooperatiflerindeki uygulama emsal alınarak çözülebilirdi.”

 

Niksarlı konuşmasına devamla şunları söyledi:

 

Dikkate alınmasında yarar gördüğümüz güncel iki önerimiz olacaktır.

 

 

1.)  Birinci önerimiz; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bakanlıklardan istenilen 180 günlük yol haritasının içerisine 7 milyon aileyi ilgilendiren çoğunluğu yasadan ve bunun uygulamasından kaynaklanan sorunların çözümüne ilgili yasalarda düzenleme yapılma konusu önerilmelidir.

 

2.) 1 Temmuz Dünya Kooperatifler Gününde kooperatif birlik ve merkez birliklerinin yönetim kurullarının katılacağı ve sayın bakanımızın da başkanlık yapacağı bir toplantıya çağırılarak (Bakanlığımız kayıtlarında 25 tür olarak ifade edilen) her tür kooperatifi temsilen bir başkanın 5-10 dakikalık bir sunum yapmasına olanak verilmesiyle elde edilecek görüş ve önerilerin ışığında ikinci strateji belgesinin hazırlanması ve aynı zamanda yeni yasa çalışmalarına ışık tutacak veriler elde edilebilir”.

 

Müsteşar Cenap Aşcı bu önerilerimize olumlu yaklaşmış ve gereğinin yapılması için Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne talimat vermiştir.

 

Toplantı sonunda 2018-20123 dönemini kapsayacak yeni Strateji Belgesinin hazırlıklarına tüm paydaşların katılımı ile en kısa zamanda başlanılması kararlaştırılmıştır.