Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Uygulama sonuçları değerlendirildi(19.01.2017)

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Uygulama sonuçları değerlendirildi(19.01.2017)

2017-01-20 14:08:55
3365 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Uygulama sonuçları değerlendirildi

 

 

 

 

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı’nın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili Bakanlıkların Müsteşar Yardımcıları ve uzmanları yanında kooperatifleri temsilen Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile Türk Kooperatifçilik Kurumu temsilcileri katıldılar

 

*  Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı toplantıda yaptığı konuşmada uygulamada karşılaşılan sorunları dile getirdi ve yasa değişikliğini beklemeksizin idari düzenlemelerle acil sorunların çözülmesini istedi

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde uygulamaya konulan ve 2012-2016 yıllarını kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2016 sonu itibariyle süresini tamamladığı için uygulama sonuçlarının tartışılması ve stratejinin devam edip etmemesi konusunda karar alınması amacıyla 19 Ocak 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı’nın Başkanlığında bir toplantı yapıldı.

 

Toplantıya ilgili bakanlıkları temsilen GTB Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nurettin Güngör, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı M. Hadi Tunç ve Kalkınma Bakanlığından da Uzman Mehmet Cansız katıldılar. Toplantıda ayrıca GTB Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve Genel Müdürlük bünyesindeki Daire Başkanları ve uzmanlar katıldı.

 

Toplantıya kooperatif kesimi temsilen Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinde Genel Başkan Muammer Niksarlı ve Danışman Prof. Hüseyin Polat ile Türk Kooperatifçilik Kurumunu temsilen Prof. Nevzat Aypek katıldı.

 

 

Seymenoğlu’nun sunumu

Toplantıyı Müsteşar Cenap Aşcı kısa bir konuşma ile açtı ve Strateji Eylem Planını açıklamak üzere Kooperatifçilik Genel Müdürü Seymenoğlu’na söz verdi, bu arada katılımcıların sunum sonunu beklemeden maddeler sunulurken görüş ve değerlendirme yapabileceklerini söyledi.

 

Seymenoğlu stratejik hedefler kapsamında gerçekleştirilen eylemler ve bunların sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Stratejinin 2023 yılına kadar uzatılması ve “Yerli ve Milli Ekonominin Teminatı: Kooperatifler” sloganının kullanılmasını önerdi. Müsteşar ise bu sloganın geliştirilmesini istedi. GTHB Müsteşar Yardımcısı da “Milli Dayanışmanın Teminatı: Kooperatifler” sloganını önerdi. Müsteşar, her iki sloganın da değerlendirilmesini istedi. Bu sırada Kalkınma Bakanlığı temsilcisi Strateji Belgesinin süresinin uzatılamayacağını, yeni bir Strateji Belgesinin hazırlanmasının daha doğru olacağını söyledi.

 

 

Niksarlı’nın açıklamaları

Seymenoğlu’nun sunumu sırasında birkaç kez söz alan Genel Başkan Muammer Niksarlı, strateji eylem planı sonuçları hakkında ve uzatılması halinde hangi konuların eylem planına alınacağına ilişkin bağlı kooperatif birliklerinden görüş alındığını belirterek, kooperatif birliklerinin acil sorunlara çözüm beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Niksarlı, kooperatiflerin vergi muafiyetinin düzeltilmesine ilişkin bir beklenti içerisinde olduklarını ifade ederek, yasa değişikliğini beklemeden idari düzenlemelerle bu ve diğer bazı konularda acil düzenleme yapılmasını önerdi. Niksarlı bu konuda şunları söyledi:

 

“Kooperatifler uzunca bir süredir vergi muafiyeti konusunda ve özellikle de hangi işlemlerin ortak içi, hangi işlemlerin de ortak dışı olarak kabul edilmesine dönük farklı uygulamalar bulunduğuna dikkat çekerek, bu konuda Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmalı ve yeni bir tebliğ ile bu sorun çözülmeli. Yine, Bakanlar Kurulu kararıyla kooperatiflerin KDV oranı, örneğin konut kooperatiflerinde olduğu gibi, %1 e düşürülebilir. Buna ek olarak, özellikle finansman sorununun çözümü konusunda hükümet bir kooperatifler bankası kurulmasına sıcak bakmadığı için yasa ile bir “kredi garanti fonu” kurulması önerisini ciddi biçimde gündemine almalıdır”.

 

Niksarlı, “Kooperatiflerin teşvik ve destekleri kooperatiflerin üst örgütleri aracılığıyla kullandırılarak üst örgütlenmenin güçlenmesi sağlanmalıdır” dedi.

 

Niksarlı, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetkileri başlıklı 86. Maddesinin 4. Paragrafını okuyarak, bu konuda da üretim ve tüketim kooperatiflerinin aracısız bir araya gelmelerini özendirici teşvikler uygulamasını önerdi.

 

Yeni yasal düzenlemeyi beklemeksizin denetim konusunda yapılması gerekenler konusunda da Niksarlı şunları söyledi:

“1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun “Teftiş ve Denetleme ile Görevlendirme” başlıklı 91. Maddesi,  ilgili Bakanlığın kooperatif üst kuruluşlarını ve ilgili müesseseleri denetleme işleri için görevlendirebilir demektedir. Bakanlık, Milli Birlik ile ortaklaşa düzenlenecek bir tüzük marifeti ile kooperatif merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin kendi bünyelerindeki birlik ve kooperatifleri denetlettirmeye hemen başlamalıdır. Bunu için yeni bir yasal düzenlemeye gerek yoktur. Ayrıca, Birliği ve merkez birliği bulunmayan kooperatiflerin de Milli Birlik tarafından denetlettirilmesi düşünülmelidir. Bu tüzük acil olarak düzenlenmeli ve uygulama başlatılmalıdır. Bu yolla kooperatiflerin sağlıklı gelişmelerine önemli ölçüde yardımcı olunacağı düşüncesindeyiz”.

 

 

Alınan kararlar

Toplantı sonunda Müsteşar Cenap Aşcı, Niksarlı’nın da önerisi doğrultusunda bundan sonraki aşama ile ilgili iki karar alınmasını önerdi ve bu öneri kabul edildi:

 

1.  Strateji Eylem Planı çerçevesinde somut olarak sonuçlarını gösterir bir rapor ortaya çıkarılsın. Bir aylık süre içerisinde paydaşların temsilcilerinin de katkıları ile hazırlanacak bu rapor Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından Alper Bozkurt’un koordinatörlüğünde gerçekleştirilsin.

 

2.  Kanun değişikliği beklenirken, acil olarak ve yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın idari düzenlemelerle yapılabilecek işlerin en geç bir ay içerisinde bir rapor halinde Müsteşarlığa bildirilmesi. Bu raporun hazırlanmasında da paydaşların temsilcileri bir araya getirilmeli ve bu işin de Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu’nun başkanlığında yürütülmesi. 

 

Toplantı, Müsteşar Cenap Aşcı’nın katılımcılara teşekkür konuşması ile sona erdi.