Kooperatifler Avrupa (ICA Avrupa) Genel Kurulu Paris’te toplandı.(23-24 Nisan 2015)

Kooperatifler Avrupa (ICA Avrupa) Genel Kurulu Paris’te toplandı.(23-24 Nisan 2015)

2015-04-28 11:45:04
5276 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifler Avrupa (ICA Avrupa)

Genel Kurulu Paris’te toplandı.

 

 

*   Genel Kurulda TÜRKİYE KOOP’u Genel Başkan Muammer Niksarlı temsil etti. Genel Kurulda ayrıca ORKOOP Başkanı Cafer Yüksel, ORKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akar, TÜRKİYE KOOP Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat ve ORKOOP Genel Müdürü Erdem Kaplan ile Eğitim Araştırma ve Projeler Koordinatörü Ünal Örnek hazır bulundular.

 

*   Niksarlı ICA Başkanı Dame Pauline Green ve ICA Genel Müdürü Chuck Gould ile de bir görüşme yaptı.

 

Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA’nın Avrupa örgütü Kooperatifler Avrupa’nın 2015 yılı genel kurulu 23-24 Nisan tarihlerinde Paris’te Crédit Agricole Federasyonu salonlarında yapıldı. Toplantıya Kooperatifler Avrupa ortaklarının temsilcileri ile Küresel ICA’nın yöneticileri ve sektörel kooperatif örgütlerinin Avrupa temsilcileri katıldı.

 

Toplantıda TÜRKİYE KOOP’u Genel Başkan Muammer Niksarlı temsil etti. Niksarlı’ya Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat eşlik etti. Toplantıya Kooperatifler Avrupa’nın yeni ortağı ORKOOP da katıldı. ORKOOP adına toplantıya Genel Başkan Cafer Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akar, Genel Müdür Erdem Kaplan ve Uluslararası Koordinatörü Ünal Örnek katıldı.

 

Toplantı, ev sahibi Federation Nationale du Crédit Agricole’un Genel Sekreteri Alban Aucion’nun “hoş geldiniz” konuşması ile başladı. Toplantıya Fransız Hükümeti adına Devlet Sekreteri (Müsteşar) Bayan Carole Delga bir video mesajı ile katıldı. Daha sonra Fransa Kooperatifler Birliği (COOOP FR) Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Claude Detilleux bir konuşma yaptı. Ev sahipleri olarak yapılan bu konuşmalardan sonra, Kooperatifler Avrupa Başkanı Dirk Lehnhoff ve Küresel ICA Başkanı Dame Pauline Green birer konuşma yaptılar.

 

Toplantı görüşmeleri, bir önceki genel kurulun tutanaklarının onaylanması ile başladı. Daha sonra sırası ile 2014 yılı faaliyet raporu ve mali tabloları ve 2015 yılı programı ve bütçe tasarısı Kooperatifler Avrupa Müdürü Klaus Niederlander tarafından okunarak delegelerin görüşlerine sunularak kısa tartışmalarla raporlar oya sunuldu ve onaylandı. Denetim kurulu raporu da bir denetçi tarafından okunarak oya sunuldu ve kabul edildi. Bunu takiben, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aklanması oya sunuldu ve kabul edildi. 731.000 Euro olarak kabul edilen 2015 yılı bütçesinin 475.000 Euro ile en büyük kalemini personel giderleri oluşturdu. Bütçede ikinci büyük kalemi ise 128.000 Euro ile proje giderleri teşkil etti. ( 2015 yılında proje gelirlerinin 275 Euro olacağı hesaplanmış).

 

Mali raporların onayını takiben yönetim kurulu üyelerinin aklanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra gündem gereği 2014 yılında Kooperatifler Avrupa’dan ayrılan ve Kooperatifler Avrupa’ya ortak olan örgütler hakkında delegelere bilgi verildi. Buna göre, 2014 yılında Sırbistan Kooperatifler Birliği ile Coop Denmark’ın ortaklıktan ayrıldıkları, ORKOOP’un tam ortak, Hollanda Ulusal Kooperatif örgütünün de yardımcı ortak olarak Kooperatifler Avrupa’ya katıldığı bildirildi.

 

Genel Kurul görüşmelerine ortakların istediği konular başlıklı gündem maddesi ile devam edildi. Denilebilir ki, Polonya Kooperatifler Konseyi’nin hazırladığı AB Kooperatif İşletme Modeli taslağı genel kurula damgasını vurdu. TÜRKİYE KOOP’un Türkçeye çevirerek yayınladığı ve destek verdiği taslak kısa bir sunumdan sonra tartışmaya açıldı. Yoğun tartışmaların sürdürüldüğü taslakla ilgili nihai kararın AB üyesi ülkelerin kooperatif ulusal örgütlerinin vermesinin daha doğru olacağı ve bu kararların ayrı ayrı ya da Kooperatifler Avrupa tarafından toplu halde AB Parlamentosuna sunulması amacıyla konunun son olarak gelecek ay Madrid’de yapılacak Kooperatifler Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesi oylanarak kabul edildi.

 

Bundan sonraki genel kurulun nerede yapılacağı konusunda ortak kooperatif birliklerinden bir teklif yapılmamış olması nedeni ile konunun daha sonraki yönetim kurulu toplantılarında ele alınacağı ve ortak birliklere ayrıca duyurulacağı bildirildi.

 

Toplantı Kooperatifler Avrupa Başkanı Lehnhoff’un iyi dileklerini bildirmesi ile sona erdi.

 

 

 

Dame Pauline Green ve Chuck Gould ile görüşme

Niksarlı ve Polat öğle yemeği sırasında Küresel ICA Başkanı DamePauline Green ve ICA Genel Müdürü Charles Gould ile bir görüşme yaptılar. Görüşmede Green ve Gould geçen hafta New York’da yapılan B20 toplantısı hakkında Niksarlı’ya bilgi vererek TÜRKİYE KOOP’un Türkiye B20 grubuna katılıp katılmadığını sordu. Niksarlı da bu konudaki temaslarının devam ettiğini ve 7 Haziran’da yapılacak genel seçimlerden sonra bu konuda olumlu bir gelişme beklediklerini söyledi. Green B20 grubu içerisinde yer almanın G20 ülkelerinin politikalarında kooperatifçiliğe yer verilmesi bakımından önemli olduğunu söyledi. Green ve Gould Antalya Küresel Konferansının hazırlıkları konusunda da Niksarlı’dan bilgi aldılar. Niksarlı, konferansın açılışına davet edilecek en üst düzey kamu görevlileri (Cumhurbaşkanı ya da Başbakan) ile seçimlerden sonra temas kurulacağını söyledi.

 

TÜRKİYE KOOP’un son çalışmaları konusunda Green ve Gould’a bilgi veren Niksarlı, ILO ve Hükümet ile başlattıkları Kooperatif İstatistikleri projesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve DGRV ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri VOC Test Merkezi (Kooperatif Yöneticiliği Akreditasyonu) projesi konusunda da bilgi verdi.

 

Niksarlı ayrıca, ICA Antalya Küresel konferansına davet etmeyi düşündükleri kooperatifçilik okuyan üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları ile kamuda kooperatifler konusunda görev yapan genç uzmanların katılım ücretinden muaf tutulmalarını istedi. Green ve Gould bu konuda sponsor aranması önerisinde bulundular. Niksarlı ise, bu konuda ısrarlı olduklarını ve 50 ya da 100 öğrencinin ve kamu görevlisinin küresel konferansa katılım ücreti ödemeksizin katılmaları olanağının sağlanması konusunda bir çözüm bulununcaya kadar tartışmalara devam edeceklerini söyledi.

 

 

Yuvarlak Masa Toplantıları

Genel kurul öncesi yapılan yuvarlak masa toplantılarında şu konular görüşüldü:

 

Yuvarlak masa toplantısı 1: Avrupa’da kooperatifleri destekleyen kamu politikaları

 

İngiliz Kooperatifler Birliği Genel Sekreteri Ed Mayo’nun moderatörlüğünü yaptığı bu yuvarlak masa toplantısında Fransız Senatör Bayan Marie-Noelle Lienemann, Fransız SG Scop’dan Patrick Lenancker, AB Komisyonundan Helene-Diange Dage, Enerji Kooperatifleri Birliği Başkanı Dirk Vansintjan ve Danimarka kooperatiflerinden Susanne Westhausen kooperatifleri ilgilendiren kamu politikalarından örnekler verdiler.

 

Yuvarlak masa toplantısı 2: Genç kooperatifçiler – sorunlar ve olanaklar

 

Avrupa Gençlik Forum’undan Allan Pall’ın moderatörlüğünü yaptığı bu oturumda Kooperatifler Avrupa Başkanı Dirk Lehnhoff, Coop FR’ın Başkanı Jean-Louis Bancel, Fransa, İngiltere ve İtalya’dan gelen kooperatifçi gençlerle sorunları ve olanakları tartıştılar.

 

 

Çalıştaylar

24 Nisan günü sabah oturumları dört ayrı çalıştayda dokuz konuya ev sahipliği yaptı:

 

  1. Ortakların taahhüdü (Hollanda) ve Avrupa’da yeni kooperatiflerin gelişimi (Plunkett Vakfı, İngiltere)
  2. Kırsal kesimde geleneksel kooperatifler yeni sorunlarla karşılaşıyorlar  (FN Cuma ve CGScop (Fransa). Kooperatif yönetişim- duygular mı realite mi? (Crédit Mutuel, FR)
  3. Enerji demokrasisine geçişin finansmanı (REScoop, AB) ve Kooperatifler 2020 – sorunlar ve gelecek için fırsatlar (İtalyan kooperatifleri birliği)
  4. Kooperatif kimliğini iyi şeyler için güçlendirme (Domains.coop) ve ağaç ve orman (Domains.coop)

 

Niksarlı ve Polat bu çalıştaylardan Enerji Kooperatifleri ile ilgili olan çalıştaya katıldılar.

 

Öğleden sonra ise ilginç bir tüketim kooperatifi modeli olarak başlatılan Park Slope Kooperatifi ziyaret edilerek proje hakkında bilgi alındı.

 

 

 

 

Niksarlı ve Polat ICA Asya-Pasifik Bölge Müdürü Balu İyer ile birlikte.

 

 

 

Pauline Green ve Chuck Gould, Niksarlı ve Erol Akar ile birlikte.