Kooperatifler dünyada 279,4 milyon istihdam yaratıyor..

Kooperatifler dünyada 279,4 milyon istihdam yaratıyor..

2017-10-02 14:01:37
2631 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatifler dünyada 279,4 milyon istihdam yaratıyor..

 

CICOPA’ nın küresel raporu yayınlandı.

 

 

 

Değişen iş dünyasında kooperatiflerin insana yakışır işlere olan katkısı incelendi. Kooperatiflerin yarattığı istihdam dünya istihdamın ’nuna tekabül ediyor.

 

 

CICOPA’ nın eylül ayı içinde yayınladığı yeni rapora göre dünya istihdamının yaklaşık % 10’nunu kooperatifler karşılıyor. ‘’Kooperatifler ve istihdam’’ konulu ikinci küresel raporun yönetici özetini sizin için tercüme ettik.

 

İstihdam sağlamak, kooperatiflerin dünya çapında en önemli katkılarından bir tanesidir.


‘’Kooperatifler ve İstihdam: Küresel Rapor’’ adlı bu raporda işin geleceği ve değişen iş dünyasının konuları ile ilgili uluslararası düzeyde girişimler ve tartışmalar göz önüne alınarak 2014 deki yayınlanan çalışmanın güncellemesi amaçlanmaktadır. Buna göre:

1- Küresel seviyede kooperatif istihdamı ile ilgili nicel bilgilere ilişkin güncelleme yapılması

2- Kooperatiflerde iş ve istihdam konusunda güvenilir bilgi üretmeye yönelik kavramsal araçlar geliştirmek için önermeler sunmak

3- Kooperatiflerin kayıt dışı işlerde ve yeni çalışma biçimlerinde işe ve istihdama katkılarını incelemek gibi konular bu raporda yer almaktadır.

 

Mevcut rapor, farklı kooperatif istihdam biçimleri bilgisine vurgu yaparak, kooperatif sınıflandırmasını geçici pragmatik metot olarak kullanmayı önermektedir. Kullanılan metodun temel unsuru şu anda kullanılan kooperatif türlerini, kooperatif istihdamının farklı biçimlerini temsil eden meta tiplere, yani çalışanlara, işçi ortaklara ve üretici ortaklara göre yeniden sınıflandırmaya dayanmaktadır. Ortakların kooperatifleriyle olan ilişkilerin işlevlerine göre "kullanıcı kooperatifi", "üretici kooperatifi", "işçi kooperatifi", "çok paydaşlı kooperatif", "ikincil kooperatif" ve "işletme kooperatif" olmak üzere altı meta türü önermekteyiz.

 

Bununla birlikte hâlihazırda kullanılan sınıflandırmalar hakkında daha niteleyici bilgi edinmek suretiyle çözümlenebilecek bazı teknik sorunların yanı sıra, üretici kooperatifleri ve işçi kooperatifleri arasındaki ayrım, işçi mülkiyeti için istatistiksel tanımlar ve işletme kooperatiflerinde ve iştiraklerindeki ortaklarının istihdamla ilgili sınır sorunları gibi bir takım kavramsal konular da tartışılması gerekmektedir.

 

Önerilen yöntem kullanılarak ve gündeme getirilen konular göz önüne alarak, kooperatif istihdamı ile birlikte kooperatiflerin sayıları ve ortakların türleri hakkında güncel nicel bilgiler bu raporda sunulmaktadır. 156 ülkeden gelen güncellenmiş verilerle oluşturulmuş bu rapora göre; kooperatiflerde veya kooperatif kapsamındaki işlerde dünya genelinde en az 279,4 milyon kişi çalışıyor diğer bir deyişle tüm dünyada istihdam edilen nüfusun %9,46 sını kooperatifler sağlıyor. 279,4 milyon kişinin yaklaşık 16 milyon kooperatif çalışanı ve 11,1 milyon işçi ortağı da dâhil olmak üzere, kooperatiflerde 27,2 milyon kişi çalışıyor. Özellikle kendi hesabına çalışan- serbest çalışan üretici ortaklardan oluşan kooperatif kapsamındaki istihdam, büyük çoğunluğu tarımda olmak üzere 252,2 milyon kişi üzerindedir. Dünya genelinde kooperatif sayısı 2.94 milyondur ve her çeşit kooperatiften toplam ortakların sayısı 1.217.5 milyon kişidir.

 

Kooperatif istihdamının niteliksel yönlerini de inceleyen bu raporda, kooperatiflerin kayıt dışı ekonomide iş ve istihdam ile ilgili sorunlara yönelik belirli katkıları da incelenmektedir. Bu raporda çeşitli paydaşların katılımına dayalı bütünleşmiş bir yaklaşımın öneminin altını çizerken, kooperatiflerin çeşitli şekillerde bu tür bir bütünleşmiş çözümün parçası olacağı önerilmektedir:

 

*  Tasarruf ve kredi kooperatiflerine, karşılıklı sigorta kooperatiflerine, çok amaçlı kooperatiflere ve tüketici kooperatiflerine ortak olan kayıt dışı ekonomide çalışan insanlar hayatlarında ve işlerinde ihtiyaç duydukları resmi düzenlemelere bağlıdırlar ve belli resmi ya da yarı resmi hizmetlere erişebilirler. Özellikle bu kooperatifler, kayıt dışı çalışan insanların temel ihtiyaçlarını, dayanışma ve karşılıklı yardıma dayalı belirli bir sosyal koruma seviyesini karşılamak için kredi, eğitim ve öğretim, uygun fiyatlı mallara ve hizmetlere daha kolay erişebilmektedirler.

 

*  Yatay bütünleşme stratejisine dayanan, paylaşılan hizmet kooperatiflerine giren serbest çalışan üreticiler / girişimciler, ortakların ekonomik faaliyetlerini destekleyerek, ekonomilerini daha yüksek pazarlık gücü elde etmelerine yardımcı olan çeşitli servislere erişmektedirler.

 

*  Son on yıl içinde önemli ölçüde artan serbest meslek sahipleri ve serbest çalışanlar için kooperatifler, sendika veya üye kuruluşlar tarafından örgütlenmenin bir aracı olarak kullanılabilir ve hem esnekliği hem de korumayı garanti eden yenilikçi modeller de sunabilir.

 

*  Çalışan ortaklarına iyi işler vermeyi amaçlayan işçi kooperatifleri, kayıt dışı istihdamın biçimlendirilmesine doğrudan bir çözüm olabilir. Bununla birlikte, potansiyel katkılarını tam olarak sergilemek için elverişli bir ortam ve uygun bir yasal çerçeve gerekmektedir.

 

Bunlara ek olarak, mevcut raporda, kooperatiflerin teknolojik gelişime ve eşlik eden sosyal değişimin potansiyel katkısına özel önem verilmektedir. Değişen iş dünyasında, kooperatiflerin yeni fırsatlara ve zorluklara cevap vermeleri gerekmektedir. "Platform kooperatifçiliği" ve "ortak alanlar(Komünler/ commons)" kavramları, 21. yüzyılda kooperatiflerde ve kooperatiflerle birlikte çalışmanın yenilikçi yollarını başlatabilir. Bununla birlikte, bu raporda bu yeni kavramlar tarafından yapılan katkı tam olarak kabul edilirken, kooperatif hareketinin araçları ve yöntemleri ile olan birleşimini önermektedir buda değişen iş dünyasında iş ve istihdam ile ilgili sorunları çözmek için yapabilecekleri katkıyı somut bir biçimde ifade ederek güçlendirecektir.

 

Raporun orijinali için şu linki tıklayabilirsiniz:

http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/report_v07_2p___preview_2.pdf