Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı (15 Şubat 2019)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı (15 Şubat 2019)

2019-02-18 13:04:10
1593 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

YAYINLANDI

 

 

 

Kooperatiflerimiz ortak dışı işlemler için artık ayrı bir iktisadi işletme kurmayacaklar. Konuya ilişkin tebliğ 15 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

 

 

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi” başlıklı bölümünün beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

“Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.”